NyomtatásE-mail

A Szent Család ünnepe

( 22 értékelés )

A SZENT CSALÁD - DECEMBER 28.

A XIX. században vezették be Szent Család ünnepét (Vízkereszt utáni vasárnapra),

melyet 1969-ben a karácsony után eső vasárnapra helyeztek át. E napon az Egyház

szeretettel szemléli a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a keresztény

családokat oltalmukba ajánlja.

"Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta várt

művét véghez viszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén

fölmutassa a világnak a Szent Család képét, melyben minden ember a szentség és

az erények példáját szemlélhesse. Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna

teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az

Isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden keresztény, bármilyen

helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást,

mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint." (Részlet XIII. Leó pápa

enciklikájából)

Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a

családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a szent Családot állítja elénk, követendő

példaképül. Szent Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van

valami köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, családból származunk, családban,

vagy egyházi közösségben élünk. Isten ajándékából ez az éltető gyökerünk, amely

egy életre szól. Az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is valakinek

gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa,

rokona, vagy hozzátartozói vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen

megszüntetni, ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Szűz

Máriával, Szent Józseffel, rokonaival, az ő követőivel, különösen az apostolokkal.

A mai modern, megváltozott körülmények között is minta és példakép a Szent

Család. Figyeljünk fel arra, hogy - mai fogalmaink szerint is - mennyire összeillő

pár volt Mária és József. Mennyire azonos bennük az Isten szavának való azonnali,

feltétel nélküli engedelmeskedés! A mennyei Atya nemcsak szeplőtelen szűz Anyát,

hanem gondoskodó, jó példát mutató nevelőapát is választott Fiának, hogy

harmonikus családi életben készülhessen munkájának elvégzésére.

Annak ellenére, hogy a változások korát éljük, és sokan kikezdik a házasságot, a

család a társadalom és az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa

valósítja meg földi és örök hivatását. A család Isten tevékenységének a helye, és

kiváltságos környezete és így Isten és ember találkozásának is a helye.

A Szent Család egy máig érvényes családmodellt mutat.  A család a szeretet

tűzhelye, amely világít, melegít, éltet. Templom, ahol Isten lakik, a Szentháromság

élő tükörképe. Tekintsük célnak saját családunk "szent családdá" alakítását, a

boldogságos Szűz és szent József példája nyomán!

 

Figyelmükbe ajánlom II. János Pál 1994-ben született levelét, melyben a

családokhoz szólt: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=81

 

Forrás: szatmariegyhazmegye.ro

joomla template