Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló király.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Krisztus, a Mindenség Királya

( 17 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló király.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA - NOVEMBER 23.

"Krisztusról, mint királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az

ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő

hatalmát, hanem az egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja felé,

mikor mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket" – írta az ünnepről Somfai

Elemér.

{gallery}király.jpg{/gallery}

Krisztus Király templom - Székesfehérvár

Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én - "Quas Primas"

című enciklikájában. A pápa elhatározásának hátterében az állt, hogy ebben az időben

erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit és ezt a Krisztustól

és az egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte.

{gallery}piusz.jpg{/gallery}

Eredetileg a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap tartották. Krisztus Király ünnepe a

II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. A mai

ünnepen a megelőző évközi vasárnapoktól eltérően, zöld helyett, fehér ruhában

miséznek a papok. Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja. Az utolsó ítéletre jövő

királyt ünnepeljük, aki által részesülünk a szeretet végső győzelmében.

"Hiszek Jézus szentséges szívében

És mindent átölelő nagy szeretetében.

Hiszek a lelkeknek szent közösségében,

Hiszek a szeretet végső győzelmében." - vallotta Prohászka Ottokár püspök.

Krisztus egyetemes uralma szeretetben áll fenn – hirdeti Szent Pál apostol is.

{gallery}király1.jpg{/gallery}

Krisztus Király templom - Somogyfajsz

Szeretetből teremtette a világot. Szeretetből testesült meg. Szeretetből halt meg és

támadt fel. Uralmáról gyönyörűen hirdeti az ünnepi prefáció:

"Regnum veritatis et vitae": az igazság és az élet uralma;

"Regnum sanctitatis et gratiae": a szentség és a kegyelem uralma,

"Regnum amoris, iustitiae et pacis": a szeretet, az igazság és a béke uralma!

A szentmisében e napon arra emlékezünk, hogy miután Jézus önmagát teljesen

kiüresítve jött el közénk, az idők végén dicsőségben és fényben, Királyként érkezik az

ítéletre.

{gallery}király2.jpg{/gallery}

Thorwaldsen: Krisztus, Dánia - Koppenhága

Krisztus királysága más, mint a földi hatalomé, mert országa nem e világból való. Éppen

ezért Ő nem hatalommal igáz le, hanem szeretetével vonz magához sokakat. Krisztus a

szolgálat királya: szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart. Krisztus az egyszerűség

királya: hintója sosem volt, mindig csak gyalogolt. Krisztus a szeretet, a szívek királya:

Mindenkit szeretett, senkit meg nem vetett.

"Hallgasd a csend szavát.

Meghallod hívását.

Ő soha nem hagy el,

Szólj csak, és átölel.

Tán észre sem veszed,

Úgy fogja két kezed."

Higgyünk Isten szavában és ígéretében, higgyünk a szeretet végső győzelmében hiszen:

Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol. Krisztus minden rossztól

megoltalmazza övéit, mert Ő ilyen király!

 

Forrás: www.szentistvanplebania.ro

joomla template