Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló sztgáb.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael

( 21 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló sztgáb.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FŐANGYALOK

ÜNNEPE - SZEPTEMBER 29.

Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak

Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan,

mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága.

{gallery}arkok{/gallery}

Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Az ő

életük más formában valósul meg. Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a

legtökéletesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek - tanítják atyáink - és

próbára lett téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a

hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a

bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett. 

A szenthagyomány Mihályt teszi meg a nagy harc vezérévé, ebben a harcban a

bukott angyalok letaszíttattak a mennyből (Jel 12, 7-9).

Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34, 5-7),

nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott

a Sátánnal, védve Mózes testét (Júd 1, 4-10).

Ő az az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról (Dán

10, 21- 11, 1; Dán 12, 1-4).

495-ben Dél-Itáliában, Apuliában megjelent, ettől kezdve ott, Garganó hegyén

kegytemplom várja a búcsújárókat.

Nagy Szent Gergely pápának is megjelent Hadrián császár mauzóleuma felett,

jelezve a nagy pestisjárvány végét. Ma az Angyalvár tetején látható ércszobra

figyelmeztet minket Mihály jelenésére.

{gallery}sztmih.jpg{/gallery}

Szent Mihály szobra a római Angyalvár tetején

Franciaországban is híres búcsújáróhely alakult ki a Mont-Saint-Michel

sziklatömegén. Már 966-ban bencés apátságot alapítottak itt Szent Mihály

tiszteletére.

{gallery}sztmih1.JPG{/gallery}

A franciaországi Mont-Saint-Michel szigete a bencés apátsággal

Lovagrendek tisztelték védőszentjüknek, hadseregek hímezték képét zászlóikra

(például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején), az Egyház is segítségül hívja a

rossz elleni küzdelemben (Ef  6, 11-17).

Példája: Segíts a rossz elleni küzdelemben!

 

Gábor főangyal, a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób

12,15; Lk 1,19). Láng-követek ők, akik az emberiséget irányítják. Szerepüket

hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz, Isten világosságát terjesztik a történelem

szentélyében. Jelképezik a Szentlélek 7 ajándékát, vagy a 7 szentséget.

Gábor szerepe: a hivatottaknak Isten terveit hírül vitte.

Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta az üdvtörténet fejlődését, a

nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását, és a Messiás

eljövendő országát. Megmagyarázta Dánielnek a különböző látomások értelmét.

(Dán 8, 16-26; Dán 9, 21-27)

Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent

János születését és a megváltás elérkeztét (Lk 1, 11-20). Magáról elmondja ekkor,

hogy az Úr színe előtt áll.

{gallery}sztgáb.jpg{/gallery}

Szent Gábor szobra a budapesti Hősök Terén

Názáretben Máriánál megjelenve a Megtestesülést jelentette be. Magáról ekkor

semmit sem mondott, Lukács evangelista nevezi Gábornak. Szavait idézzük

minden "Üdvözlégyben". (Lk 1, 26-45)

Ünnepe a II. Vatikáni Zsinatig március 24-én volt, a Zsinat tette egy napra a

három ismert nevű angyal ünnepét.

Gondolat: Isten küldöttek útján tartja velünk a kapcsolatot.

 

Rafael egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. A

Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel. 

Az ifjú Tóbiás kisérője. (Tób 12, 15) Segít nehéz helyzetekben, gyógyít,

ártalmatlanná tesz démonokat.

{gallery}sztraf.jpg{/gallery}

Raffaello: Halas Madonna (másképpen: A Szent Család

Rafaellel, Tóbiással és Szent Jeromossal)

A zsidó irodalomban mint angyalfejedelem, vagy trónálló angyal jelenik meg, így a

Kumráni leletekben is. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja és az

úton levők védelmezőjét látja benne. Régebben ünnepét október 24-én

tartottuk.

 

Forrás: Rieth József: Szentjeink (Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár) 

joomla template