NyomtatásE-mail

Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta

( 23 értékelés )

A KERESZTRŐL NEVEZETT SZENT TERÉZIA BENEDIKTA

SZŰZ ÉS VÉRTANÚ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE - AUGUSZTUS 9. 

Keresztes Szent Terézia Benedikta (latinul: Sancta Teresia Benedicta a Cruce;

született: Edith Stein (Breslau, 1891. - Auschwitz, 1942.)) Zsidó származású német

filozófus, kármelita apáca, az árvák és a mártírok védőszentje.

Ortodox zsidó családban született, az akkor Németországhoz tartozó Wrocławban.

1904-ben kitért a judaizmusból és ateista lett. A göttingeni egyetemen  Husserl

tanítványa lett, akit asszisztensként elkísért a freiburgi egyetemre. Itt szerzett

doktorátust 1916-ban.

Noha korábban is volt kapcsolata a katolicizmussal, az áttérését az okozta, hogy

1921-ben elolvasta Avilai Szent Teréz misztikus önéletrajzát. Miután 1922. január

1-jén megkeresztelték, lemondott a Husserl melletti asszisztensi állásáról és a

speyeri dominikánus leányiskolában lett tanár. Amíg itt tanított (1922-1932),

németre fordította Henry Newman bíboros leveleinek és naplójának egy kötetét,

Aquinói Szent Tamás "De veritate" (Az igazságról) című művét és a katolikus

filozófiát tanulmányozta. 1932-ben a münsteri Pedagógiai Intézetben tartott

előadásokat, de a náci kormányzat által hozott antiszemita törvények arra

kényszerítették, hogy 1933-ban lemondjon állásáról. 

1934-ben belépett a karmeliták kölni rendházába és felvette a Teresa Benedicta a

Cruce (Keresztről nevezett Terézia Benedicta) nevet. Életét a zsidó és a német

népért ajánlotta fel. A növekvő náci fenyegetés miatt a rendje áthelyezte

Hollandiába, az echti karmelita kolostorba. Hollandiában sem volt biztonságban: a

holland püspöki konferencia 1942. július 20-án nyilvánosan elítélte a náci

fajelméletet; az állásfoglalást az ország összes templomában felolvasták.

Válaszként 1942. július 26-án Hitler elrendelte Hollandiában is az áttért zsidók

letartóztatását, akiket addig megkíméltek. Edithet és Rosa nővérét letartóztatták

és az auschwitzi koncentrációs táborba szállították. 1942. augusztus 9-én haltak

meg. 

1987. május 1-én II. János Pál pápa Kölnben boldoggá, majd 1998. október 11-én

szentté avatta Teresa Benedicta a Cruce néven. Végül 1999. október 1-jén Európa

társvédőszentjévé nyilvánította.

Egyes zsidó csoportok ellenezték a boldoggá avatást. Rámutattak, hogy a

katolikus doktrína szerint az a vértanú, aki a hitéért halt meg; ezzel szemben

Steint zsidó származása miatt ölték meg. A katolikus egyház álláspontja

mindazonáltal az, hogy Edith Steinnek azért kellett meghalnia, mert a holland

egyház elítélte a náci fajelméletet. Más szavakkal, azért halt meg, hogy az egyház

erkölcsi tartását erősítse, tehát mártír.

 

Forrás: Wikipédia

joomla template