NyomtatásE-mail

Urunk színeváltozása

( 29 értékelés )

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - AUGUSZTUS 6.

A csoda hagyomány szerinti színhelyén, a galileai Tábor-hegyen még az arab hódítás

előtt három bazilika épült „hajlékul a legszentségesebb zsinatolóknak”. 

Felszentelésük napja, augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának (latinul:

Transfiguratio), más néven a Legszentebb Megváltónak, a Megváltó megdicsőülésének

ünnepe.

Raffaello: La Transfigurazione

A keleti egyház már a VI. században megülte, és karácsony, húsvét, pünkösd után

ezt az ünnepet tekinti a legszentebbnek. A nyugati egyházban az első ezredforduló

közeledtével kezdték számon tartani, összefüggésben Krisztus 1000- re várt

visszatértével. Hivatalos ünneppé III. Callixtus pápa emelte a nándorfehérvári

győzelem hálaemlékezetéül. Az összekapcsolást az indokolta, hogy az 1456. július

22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba.

Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Újszövetségi Tanszékének vezetője

A színeváltozás jelentőségéről Tarjányi Béla így ír:

"A színeváltozás története (Mk 9,2-8; Mt 17,1-9; Lk 9,28-36) a szinoptikus

evangéliumokban központi helyet foglal el. Ezt megelőzően Jézus sok csodát tett

már, tanította az embereket, oktatta tanítványait, s most fellebbenti a fátylat igazi

kilétéről. A csodálatos látomásban három kiváltságos tanítványa betekintést nyerhet

Jézus életének és küldetésének igazi, mélyebb titkaiba. Azok, akik hozzá legközelebb

állnak, és akik leginkább ragaszkodnak hozzá, meglátják Jézus isteni dicsőségét, és

vele kapcsolatban Isten tervét: általa válik teljessé mindaz, amit Isten az

ószövetségben törvényei (Mózes) és prófétái (Illés) révén elkezdett ebben a világban.

Figyelemreméltó azonban, hogy Lukács elbeszélése (Lk 9,28-36) néhány, látszólag

lényegtelen mozzanatban eltér az elsőként elkészült márki leírástól.

Ezek a különbségek a következők: Jézus imádkozik, a tanítványok elalszanak, és

hiányzik Jézus hallgatási parancsa. Mivel Lukács feltehetően ismerte és használta

Márk szövegét, ezek az eltérések nem véletlenek, megértésük Lukács sajátos

mondanivalójára irányíthatja a figyelmünket.

Fra Angelico: La Transfigurazione

"Felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott" -

írja Lukács, szemben Márkkal, ahol Jézus "magas" hegyre megy fel, és nem esik szó

arról, hogy imádkozik. Márk számára a hegy a fontos, az, hogy a színeváltozás is

hegyen történik, mint a tanítványok kiválasztása (Mk 3,13) és Jézus gyötrődése az

Olajfák hegyén (Mk 14,26). Ezekben az eseményekben - Márk szerint - az ószövetségi

események beteljesedését láthatjuk (Mózes a Sínai hegyen, szövetségkötés; vö.

Máténál a "Hegyi Beszéd": Jézus az új törvényhozó).

Lukács számára nem a hegy-motívum a fontos többé, hanem Jézus imája. A harmadik

evangélista többször beszél arról, hogy Jézus imádkozik, gyakrabban, mint a másik

két szinoptikus evangélista. Imádkozik Jézus, amikor megkeresztelkedik (Mt 3,21),

egész éjszakát imádkozva tölt, mielőtt a Tizenkettőt kiválasztaná (Lk 6,12), egyedül

imádkozik Péter vallomása előtt (Lk 9,18), és természetesen akkor is imádkozik,

amikor megtanítja tanítványait a Miatyánkra (Lk 11,1).

Perugino: Transfigurazione

Lukács elbeszélése nyomán elénk tárul Jézus bensőséges, élő kapcsolata az Atyával

és a Szentlélekkel. Jézusnak sok a feladata, teendője, mégis (vagy inkább: éppen

ezért) mindig van ideje arra, hogy imádkozzék, imában az Atyához forduljon, Vele

találkozzék. Ez az állandó, közvetlen kapcsolat természetes és szükségszerű

számára, s ebből merít erőt és világosságot.

A színeváltozás is ilyen mély találkozás az Atyával, melynek lényegéből valamit

megsejthetnek a kiváltságos emberi szemtanúk. Emberi szemük és értelmük

segítséget is kap: látják Jézus ruháját, arcát ragyogni természetfeletti fényességgel,

megpillantják Mózest és Illést, hogy megértsék, miről is beszélget Jézus az Atyával:

feladatáról, küldetéséről, a vele járó nehézségekről, a fájdalmas útról, s a végső

dicsőségről...

"Pétert és a vele lévőket elnyomta az álom. Amikor felébredtek, látták dicsőségét..."

Jézus mellett kétszer alszanak el a tanítványok: itt, és az Olajfák hegyén. A

színeváltozás történetében Márk nem beszél alvásról, csak a Getszemáni kertben, s

ott meglehetősen elmarasztalja őket ezért (Jézus fájdalmát fokozza, hogy a

tanítványok részvétlenek, (Mk 14,37.40-41). Jézus vérizzadása idején Lukácsnál is

alszanak a tanítványok, de nem részvétlenségből, hanem éppen ellenkezőleg, a

szomorúságtól kimerülve (Lk 22,45).

Jézus imádkozik - a tanítványok alszanak. Lukácsnál ez szinte természetes, még

csak nem is irónia. Az ajándékot, amit Jézus hoz a világnak ingyen kapjuk, Isten

nagy szeretetéből. Talán nem is tudjuk, mi készül számunkra, ha nem is foglalkozunk

vele, Isten egyszerre csak meglep bennünket - Jézus imája, szenvedése,

megdicsőülése által.

Buoninsegna: La Transfigurazione

"Ők hallgattak, és senkinek sem szóltak mindarról, amit láttak." Márk evangéliumában

Jézus szigorúan megparancsolja tanítványainak, hogy tartsák titokban a dolgot

"mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból" (Mk 9,9). Jézus kilétét nem

szabad felfedni mindaddig, amíg szenvedésének is tanúi nem lettünk, nehogy az

emberek félreértsék az ő messiási küldetését ("dicsőséges Messiás").

Lukácsnál Jézus nem kér titoktartást, s a tanítványok mégsem fecsegnek. Tanúk ők,

tanúi lettek valami nagyon fontosnak (vö. Lk 1,2), és azt is tudják, hogy mikor és

hogyan kell arról beszélniük."

 

Forrás: ktp.hu

joomla template