NyomtatásE-mail

Ferenc pápa beszéde december 28-án

( 3 értékelés )

ÜDVÖZÖLJÜK NAGY TAPSSAL AZ ÖSSZES NAGYSZÜLŐT!

Ferenc pápa december 28-án, a Szent Család vasárnapján is számos hívő zarándokkal,

családdal együtt imádkozta el az Úrangyalát. Különösképpen a nehéz helyzetben lévő

családokért imádkozott, és Mária anyai közbenjárását kérte értük, aki Szent Bernát

szavaival „anyja és leánya volt Fiának”.

Kedves fivéreim és nővéreim, jó napot kívánok!

A karácsony utáni első vasárnapon, amikor még körülölel bennünket az ünnep örömteli

hangulata, az egyház arra hív, hogy tekintsünk a názáreti szent családra. A mai

evangéliumban Szűz Máriát és Szent Józsefet látjuk, amint negyven nappal Jézus

születése után a jeruzsálemi templomba mennek. Vallásos engedelmességgel a mózesi

törvénynek kívánnak eleget tenni, amely előírja, hogy az Úrnak kell szentelni az

elsőszülött gyermeket (vö. Lk 2,22–24).

El tudjuk képzelni ezt a picinyke családot a hatalmas tömegben, a templom udvarain

áthaladva. Észre sem lehet venni őket, eltűnnek az emberek sűrűjében. De vannak, akik

észreveszik őket! Két öregember, Simeon és Anna a Szentlélek indíttatására odamennek

hozzájuk, és dicsérik Istent a gyermekért, akiben felismerik a Megváltót, a népek

világosságát, Izrael üdvösségét (vö. Lk 2,22–38). Egyszerű, mégis gazdag prófétai

tartalmú ez a jelenet: két friss házas, örömmel és hittel eltelt fiatal találkozik két idős

emberrel, akik a Lélek működésének köszönhetően szintén tele vannak örömmel és

hittel. Ki teszi lehetővé találkozásukat? Jézus! Jézus az, aki összehozza őket: a fiatalokat

és az öregeket. Jézus az, aki közel hozza egymáshoz a nemzedékeket. Ő a forrása annak

a szeretetnek, amely egyesíti a családokat és az embereket, ő segít legyőzni minden

bizalmatlanságot, elszigeteltséget, minden távolságot. Ez arra késztet minket, hogy

gondoljunk a nagyszülőkre is: mennyire fontos az ő jelenlétük! Milyen értékes szerepet

töltenek be ők a családban és a társadalomban! A fiatalok és az idősek közötti jó

kapcsolat döntő fontosságú a polgári és az egyházi közösség számára. Most pedig,

szemünket erre a két idős emberre, Simeonra és Annára szegezve, üdvözöljük innen

nagy tapssal a világon élő összes nagyszülőt!

Az üzenet, mely a szent családtól hozzánk érkezik, mindenekelőtt hitről szóló üzenet.

Mária és József családi életének középpontjában valóban ez az üzenet áll, mégpedig

Jézus személyében. A názáreti család ezért szent: mert Jézusra összpontosít!

Amikor szülők és gyermekek együtt a hitnek ezt a levegőjét szívják be magukba, olyan

erőre tesznek szert, amely lehetővé teszi, hogy a legnehezebb megpróbáltatások között

is helyt álljanak, ahogyan a szent családnál láthatjuk, például az Egyiptomba való

menekülés drámai eseményében: kemény próba volt ez számukra!

A gyermek Jézus együtt édesanyjával, Máriával és Szent Józseffel egy egyszerű, ám

annál tündöklőbb családi ikont jelenítenek meg. A belőle áradó fény az irgalom és az

üdvösség fénye az egész világ számára, az igazság fénye minden ember, az emberiség

családja és minden egyes család számára. Ez a szent családból áradó fény bátorít

minket, hogy meleg emberi szeretettel forduljunk másokhoz azokban a családi

élethelyzetekben, amikor különféle okok miatt hiányzik a béke, hiányzik az összhang,

hiányzik a megbocsátás. Fontos, hogy konkrét formában is szolidárisak legyünk azokkal

a családokkal, amelyek a legnehezebb helyzetben vannak: betegségek, munkanélküliség,

hátrányos megkülönböztetés, kényszerű elvándorlás miatt… Most pedig álljunk meg egy

pillanatra, tartsunk egy kis csendet, és imádkozzunk ezekért a nehéz helyzetben lévő

családokért, legyen ez a nehézség betegség, munkanélküliség, hátrányos

megkülönböztetés, kényszerű elvándorlás, vagy egymás meg nem értése, sőt

veszekedés… Imádkozzunk csendben ezekért a családokért… 

Bízzuk Máriára, a család anyjára a világon élő összes családot, hogy hitben,

egyetértésben, egymást segítve tudjanak élni, és ezért kérem anyai közbenjárását

annak, aki „anyja és leánya volt Fiának”.

Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya ezt mondta:

Kedves fivéreim és nővéreim! Most azokra az utasokra gondolok, akik az Indonéziából

Szingapúrba tartó eltűnt malajziai repülőgépen utaztak, valamint annak a komphajónak

az utasaira, amely lángba borult az Adriai-tengeren. Szeretettel gondolok rájuk,

imádkozom családtagjaikért és mindazokért, akiket aggodalom és fájdalom tölt el ebben

a nehéz helyzetben, de azokért is, akik a segítségnyújtásban fáradoznak.

Ma elsősorban a jelenlévő családokra gondolok! A szent család áldjon meg titeket és

vezessen életetek útján!

Üdvözöllek mindnyájatok, rómaiak és zarándokok! Különösképpen üdvözlöm a bergamói

és vicenzai egyházmegye sok fiatalját, akik most kapták meg vagy most fogják

megkapni a bérmálás szentségét. Köszöntöm a sarzanai székesegyház oratóriumának

családjait, a San Lorenzo in Banaléból érkezett híveket, a sambrusoni ministránsokat, a

villamassargiai cserkészeket és a Fraterna Domus munkatársait.

Mindnyájatoknak nagyon szép vasárnapot kívánok! Még egyszer köszönetet mondok

karácsonyi jókívánságaitokért és az imáitokért! Jó étvágyat! A viszontlátásra!

 

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Magyar Kurír

 

joomla template