NyomtatásE-mail

Ferenc pápa Úrangyala imádsága december 26-án

( 3 értékelés )

KÖVETKEZETES KERESZTÉNYKÉNT ÉLJÜNK!

Ferenc pápa december 26-án is ünnepélyes keretek között imádkozta el az Úrangyalát a

Szent Péter téren megjelent sok ezer hívővel együtt. Elmélkedésében az első vértanú,

Szent István alakját, az ő bátor tanúságtételét idézte fel.

Kedves fivéreim és nővéreim, jó napot kívánok!

A mai szertartás Szent István tanúságtételét idézi emlékezetünkbe. Az apostolok hat

társával együtt szeretetszolgálatra választották ki, tehát arra, hogy segítse a

jeruzsálemi közösség szegényeit, az árváit, özvegyeit. Ő lett az egyház első vértanúja.

Vértanúságával a királyok királyának földre jövetelét dicsőíti meg, őróla tesz tanúságot,

és ajándékul saját életét viszi elébe, miként a szűkölködők segítése során is tette.

Ekképpen megmutatja számunkra, hogyan élhetjük meg teljesen a karácsony

misztériumát.

A mai ünnep evangéliuma Jézusnak abból a beszédéből hoz egy részletet, amelyet

tanítványaihoz intézett, amikor misszióba küldte őket. Azt mondja többek között:

„Nevemért mindenki gyűlölni fog titeket, de aki mindvégig állhatatos marad, üdvözül”

(Mt 10,22). Az Úrnak ezek a szavai nem zavarják meg a karácsony ünneplését, hanem

megtisztítják attól az édeskés máztól, mely nem tartozik hozzá. Megértetik velünk, hogy

a hittel elfogadott próbatételek során az erőszakon győzelmet arat a szeretet, a halálon

győzedelmeskedik az élet. Ahhoz tehát, hogy Jézust valóban befogadjuk életünkbe, és

továbbra is megélhessük karácsony szent éjszakájának örömét, azon az úton kell

járnunk, amelyet az evangélium mutat nekünk, vagyis tanúságot kell tennünk Jézusról,

alázattal, csendes szolgálattal, úgy, hogy nem félünk az árral szemben haladni, és saját

bőrünket vinni a vásárra. Ha nem mindenki kapott is meghívást arra, hogy Szent

Istvánhoz hasonlóan vérét ontsa, minden keresztény feladata, hogy minden

körülmények között az általa vallott hithez következetesen éljen. A keresztény

következetesség olyan kegyelem, amelyet az Úrtól kell kérnünk. Következetesnek lenni,

keresztényként élni, és nem csak azt mondani „keresztény vagyok”, aztán pedig

pogányként élni. A következetesség kegyelmét ma is kérnünk kell.

Az evangélium követése nyilvánvalóan követelményeket támaszt velünk szemben,

mégis szép, roppant szép ez az út, s aki hűségesen és bátran jár ezen az úton,

megkapja az ajándékot, amelyet az Úr a jó szándékú férfiaknak és nőknek ígért.

Ahogyan az angyalok énekelték karácsonykor: „Béke! Béke!” Ez a béke, melyet az Úr

ad, képes arra, hogy örömmel és békével töltse el mindazok lelkét, akik az élet

megpróbáltatásai közepette is befogadják Isten igéjét, és igyekeznek megtartani azt,

kitartva mindvégig (vö. Mt 10,22).

Fivéreim és nővéreim, ma különösképpen imádkozzunk mindazokért, akik hátrányos

megkülönböztetésben, üldöztetésben részesülnek, és akiket megölnek Krisztus melletti

tanúságtételükért! Mindnyájuknak szeretném azt mondani: ha ezt a keresztet

szeretettel hordozzátok, már beléptetek a karácsony titkába, Krisztus és az egyház

szívében vagytok!

Imádkozzunk azért is, hogy – köszönhetően napjaink sok, nagyon sok vértanúja

áldozatának is – a világ minden részén erősebben törekedjenek a vallásszabadság

elismerésére és konkrét biztosítására, a vallásszabadság ugyanis minden ember

elidegeníthetetlen joga!

Kedves testvéreim és nővéreim, örömteli karácsonyi ünnepeket kívánok

mindnyájatoknak! Szent István diakónus és első vértanú segítsen minket

mindennapjainkban, hogy végül a szentek ünnepi seregében a remélt győzelmi koszorú

várjon minket a mennyben!

Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya így köszöntötte a jelenlévőket:

Kedves testvéreim és nővéreim, karácsonyi örömmel köszöntelek titeket, és ismételten

békét kívánok nektek: békét családotok körében, békét plébániai és szerzetesi

közösségetekben, békét mozgalmatokban és társulatotokban. Köszöntök mindenkit, akit

Istvánnak vagy Stefániának hívnak: boldog névnapot! 

Ezekben a hetekben sok karácsonyi üdvözletet kaptam Rómából és máshonnan is. Mivel

nem tudok válaszolni mindenkinek, ma szívből köszönetet mondok, különösképpen az

értem mondott ima ajándékáért. Köszönöm szépen! Az Úr jutalmazzon meg titeket az ő

jóságával! És ne felejtsétek: keresztény következetesség, vagyis keresztényként

gondolkodni, érezni és élni, nem pedig keresztényként gondolkodni, aztán pedig

pogányként élni, ez nem megy! Kérjük ma Szent Istvántól a keresztény

következetesség kegyelmét! Kérlek, továbbra is imádkozzatok értem, ne feledkezzetek

el róla! Szép ünneplést, és jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

 

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: ANSA

Forrás: Magyar Kurír

joomla template