NyomtatásE-mail

Ferenc pápa karácsonyi üzenete

( 3 értékelés )

SOK KÖNNY HULL E KARÁCSONYON A GYERMEK JÉZUS KÖNNYEIVEL

EGYÜTT - Az isteni hatalom lágyítsa meg annak a sok férfinak és nőnek a kemény

szívét, akik a világiasságba és a közömbösségbe, a globalizálódott közömbösségbe

merülve élnek – mondta Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika lodzsájáról elmondott

hagyományos karácsonyi üzenetében december 25-én délben.

Kedves fivéreim és nővéreim, boldog karácsonyt!

Jézus, Isten Fia, a világ üdvözítője megszületett nekünk. Egy szűz leánytól született

Betlehemben, és ezzel beteljesítette a próféciákat. A szüzet Máriának, a férjét Józsefnek

hívják.

Az egyszerű, reményüket Isten jóságába vető emberek azok, akik befogadják és

felismerik Jézust. Így világosította meg a Szentlélek a betlehemi pásztorokat, akik a

barlanghoz futottak és imádták a gyermeket. Aztán a Jeruzsálemi templomban a

Szentlélek vezette az agg Simeont és Annát, ők pedig felismerték Jézusban a Messiást.

„Szemeim meglátták üdvösségedet – kiáltja Simeon –, melyet minden nép színe előtt

készítettél” (Lk 2,30).

Igen, testvéreim, Jézus minden ember és minden nép üdvössége!

Őt, a világ megváltóját kérem ma, tekintsen a mi Irakban és Szíriában élő testvéreinkre

és nővéreinkre, akik oly régóta szenvednek a mostani konfliktus következményeitől, és

más etnikai és vallási csoportokkal együtt kegyetlen üldözést szenvednek. A karácsony

hozzon nekik reményt, hasonlóképpen azon térség és az egész világ száműzöttjei és

menekültjei, gyermekek, felnőttek és idősek számára. A karácsony változtassa meg az

embereket: ne legyenek közömbösek, hanem segítőkészek, ne legyenek elutasítók,

hanem befogadók, hogy mindazok, akiket most megpróbáltatások gyötörnek,

megkapják a szükséges humanitárius segélyeket, túléljék a zord téli időszakot,

visszatérhessenek országukba, és emberhez méltó életet élhessenek. Nyissa meg az Úr

az emberek szívét a bizalomra, és adjon békét az egész Közel-Keletnek, kezdve az ő

születésének áldott földjétől, és támogassa mindazok erőfeszítését, akik tevőlegesen

hozzájárulnak az izraeliek és palesztinok közötti párbeszédhez.

Jézus, világ megváltója, tekints mindazokra, akik Ukrajnában szenvednek, és add meg

annak a szeretett földnek, hogy felülemelkedjen a konfliktusokon, legyőzze a gyűlöletet

és az erőszakot, hogy újra a testvériség és a megbékélés útját járja.

A megváltó Krisztus adjon békét Nigériának, ahol egymás vérét ontják az emberek,

nagyon sok embert szakítanak el igaztalanul szeretteiktől, és fogva tartják őket vagy

lemészárolják. Békéért imádkozom az afrikai földrész más térségei számára is.

Különösképpen gondolok Líbiára, Dél-Szudánra, a Közép-Afrikai Köztársaságra, valamint

a Kongói Demokratikus Köztársaság különféle térségeire, és kérek minden politikai

vezetőt, hogy a párbeszéd által azon munkálkodjon, hogy megszüntessék a

nézeteltéréseket és a tartós testvéri egymás mellett élést építsék.

Mentse meg Jézus azt a sok gyermeket, akik erőszak áldozataivá váltak, akikből piaci

árucikket csináltak az az emberkereskedelem számára, vagy akik kénytelenek

katonának állni, milyen sok gyermek van, akikkel visszaélnek! Adjon vigasztalást azon

gyermekek családjának, akiket múlt héten öltek meg Pakisztánban. Legyen közel

mindazokhoz akik betegségektől szenvednek, különösképpen az ebolajárvány

áldozataihoz, főleg Libériában, Sierra Leonéban és Guineában. Szívből köszönöm

mindazok bátorságát, akik azon vannak, hogy a betegekről és családtagjaikról

gondoskodjanak, továbbá nyomatékosan felhívom a figyelmet arra, hogy biztosítsák

mindenki számára a szükséges segítséget és ellátást.

Ó, gyermek Jézus, gondolok mindazokra a gyermekekre, akiket napjainkban megölnek

vagy bántalmaznak: azokról a gyermekekről van szó, akik nem születhettek meg e

világra, megfosztották őket a szülői áldozatos szeretettől, és egy életellenes kultúra

önzésébe temették őket; azokról a gyermekekről is szó van, akiknek a háborúk és

üldöztetések miatt el kellett hagyniuk otthonukat, akiket kihasználnak és bántalmaznak

itt, a szemünk előtt, bűnös hallgatásunkkal kísérve; és a gyermekek, akiket

bombatámadások során öltek meg, ott is, ahol Isten Fia megszületett. Tehetetlen

csendjük ma is kiált oly sok Heródes kardja alatt. Vérükre ma is rávetül napjaink

Heródeseinek árnyéka. Valóban, mily sok könny hull ezen a karácsonyon a gyermek

Jézus könnyeivel együtt!

Kedves Testvéreim és nővéreim, a Szentlélek világosítsa meg ma szívünket, hogy fel

tudjuk ismerni a gyermek Jézusban, aki Szűz Máriától Betlehemben született, azt az

üdvösséget, amelyet Isten adott mindnyájunknak, minden embernek és a föld minden

népének. Krisztus hatalma, mely felszabadítás és szolgálat, jelenjen meg a maga

erejével mindazok szívében, akik háborútól, üldöztetéstől, rabságtól szenvednek.

Szelídségével ez az isteni hatalom lágyítsa meg annak a sok férfinak és nőnek a kemény

szívét, akik a világiasságba és a közömbösségbe, a globalizálódott közömbösségbe

merülve élnek. Megváltó ereje változtassa a fegyvereket ekékké, a pusztítást építéssé, a

gyűlölködést szeretetté és gyengédséggé. Így örömmel vallhatjuk majd: „Szemeim

meglátták üdvösségedet.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok boldog karácsonyt mindenkinek!

Urbi et Orbi áldás

A szent apostoloknak, Péternek és Pálnak, akiknek hatalmában és tekintélyében bízunk,

járjanak közben értünk az Úrnál! Ámen.

A Boldogságos mindenkor Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, Keresztelő Szent János,

Szent Péter és Pál apostolok és az összes szentek érdemeiért és közbenjárására

irgalmazzon nektek a mindenható Isten, bocsássa meg bűneiteket, és vezessen el Jézus

Krisztus az örök életre! Ámen.

Minden bűneitek elengedését és feloldozását, az igazi és gyümölcsöző bűnbánat

lehetőségét, a megtérésre kész szívet és életetek megjobbítását, a Szentlélek vigasztaló

kegyelmét, s végül a jó cselekedetekben való végső állhatatosságot adja meg nektek a

mindenható és irgalmas Isten! Ámen.

És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le

rátok, és maradjon rajtatok mindenkor! Ámen.

 

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Magyar Kurír

joomla template