NyomtatásE-mail

Ferenc pápa gondolatai a Karácsonyról

( 4 értékelés )

A SZENTATYA KARÁCSONYI ÚTMUTATÓJA

Azért, hogy szent karácsony valóban örömünnep legyen, illetve alkalom arra, hogy

begyógyítsuk a sebeket és kigyógyuljunk hiányosságainkból, a Szentatya útmutatóval

szolgált, amelyet haszonnal forgathat minden hívő. Az igazi karácsony Isten

szegénységének ünnepe: azé az Istené, aki szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát;

azé, aki az asztalnál szolgál, aki elrejtőzik az okosok és bölcsek előtt, és

kinyilatkoztatja magát a kicsinyeknek, az egyszerű és szegény embereknek.

Az Emberfia ünnepe, „aki nem azért jött, hogy szolgáljon, hanem, hogy ő szolgáljon

és váltságul odaadja életét sokakért” (Mk 10,45). Mindenekelőtt azonban a béke

ünnepe, amelyet a gyermek Jézus hozott el a földre: „Dicsőség a magasságban

Istennek, és békesség a földön Isten kegyeltjeinek” (Lk 4,14).

Ferenc pápa az alábbi gondolatokat bízta a Vatikánban dolgozó munkatársakra, akiket

karácsony alkalmából fogadott hétfőn délben: 

Ápoljuk lelki életünket, kapcsolatunkat Istennel, mert ez adja mindannak a gerincét,

amit teszünk, és amik vagyunk. Az a keresztény, aki nem táplálkozik az imádságból,

a szentségekből és Isten Szavából, az elkerülhetetlenül elfonnyad és kiszárad. Ápoljuk

lelki életünket!

Gondozzuk családi életünket! Adjunk gyermekeinknek és szeretteinknek nemcsak

pénzt, hanem sokkal inkább időt, figyelmet és szeretetet.

Ápoljuk emberi kapcsolatainkat! Váltsuk valóra hitünket az életben és a

jócselekedetekben, főként a rászorulók iránt.

Figyeljünk oda beszédünkre! Tisztítsuk meg nyelvünket a sértő szavaktól, a

közönséges és dekadens beszédtől.

Gyógyítsuk be a szív sebeit a megbocsátás olajával! Bocsássunk meg azoknak, akik

megbántottak minket, és gyógyítsuk be azokat a sebeket, amelyeket mi okoztunk

másoknak.

Gondosan dolgozzunk! Végezzük munkánkat lelkesedéssel, alázatosan, hozzáértéssel,

szenvedélyesen, az Úrnak hálás lélekkel.

Gyógyuljunk ki az irigységből! Szabaduljunk meg a bujaságtól, a gyűlölettől és a

negatív érzelmektől, amelyek megrontják belső békénket, és összetört, bomlasztó

emberekké tesznek minket.

Gyógyuljunk ki a neheztelésből, mert az bosszúhoz vezet.

Gyógyuljunk ki a lustaságból, mert az a létezés eutanáziájához visz minket.

Szabaduljunk meg az ujjal mutogatástól, mert az gőgössé tesz minket.

Hagyjunk fel az állandó panaszkodással, hiszen csak elkeseredünk általa. Tudom,

hogy néha ahhoz, hogy megtartsuk az állásunkat, kibeszéljük a másikat,

önvédelemből. Megértem ezeket a helyzeteket, de ez az út nem jó irányba visz. A

végén mindannyiunkat tönkretesz, és ez nem használ senkinek. Kérjünk inkább

bölcsességet az Úrtól, hogy időben el tudjuk harapni a nyelvünket, és így ne ejtsünk

ki rágalmazó szavakat, melyek csak keserű szájízt hagynak maguk után.

Gondoskodjunk gyengébb testvéreinkről! Gondoskodjunk az idősekről, a betegekről,

az éhezőkről, a hajléktalanokról és a külföldiekről, mert ez alapján ítéltetünk majd

meg.

Figyeljünk oda, hogy szent karácsony soha ne a túlzott fogyasztás, a látszat, vagy a

fölösleges ajándékok és a pazarlás ünnepe legyen, hanem az öröm ünnepe, amiért

befogadjuk a jászolba és a szívünkbe érkező Urat.

Képzeljük el, hogy megváltozna a világunk, ha mindegyikünk most rögtön elkezdené

komolyan és odaadóan ápolni kapcsolatát Istennel és felebarátaival; ha átültetnénk a

gyakorlatba az evangéliumi aranyszabályt, amelyre Jézus tanított minket a hegyi

beszédben: „Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek

velük. Ez a törvény és a próféták” (Mt 7,12). Milyen más lenne a világ, ha úgy néznék

a másik emberre, főként, ha segítségre szorul, azzal a jósággal és gyöngédséggel,

amellyel Isten néz ránk, ahogy vár minket és megbocsát nekünk. Ha az alázatban

lelnénk meg erőnket és kincsünket. Pedig milyen sokszor félünk a gyengédségtől és

az alázattól!

Karácsony a béke ünnepe is. Ehhez a békéhez pedig szükség van a mi

lelkesedésünkre, a mi gondoskodásunkra; arra, hogy felolvasszuk fagyos szívünket,

hogy bátorságot öntsünk a csüggedők lelkébe, és a megfáradt tekinteteket

megvilágítsuk Jézus arcának fényével!

Ezzel a békével köszöntelek benneteket és családtagjaitokat. Köszönet és ölelés nekik

is, főleg a gyermekeiteknek. Végül pedig bocsánatot kérek a magam és a

munkatársaim nevében a hiányosságokért, az esetleges botrányokért, amelyek

nagyon fájnak. Bocsássatok meg nekem.

Boldog karácsonyt, és kérlek, imádkozzatok értem! – mondta végül Ferenc pápa a

vatikáni alkalmazottaknak.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template