NyomtatásE-mail

A Szentatya beszéde a június 4-i audiencián

( 4 értékelés )

FERENC PÁPA KATEKÉZISE A JÁMBORSÁGRÓL

„A jámborság adománya, amit a Szentlélek ad nekünk, szelíddé, nyugodttá, türelmessé

tesz bennünket, békében Istennel.” A június 4-i általános kihallgatáson a pápa folytatta a

Szentlélek ajándékairól szóló sorozatát. A Léleknek ezt az ajándékát, a jámborságot,

latinul a pietást, manapság gyakran félreértik vagy felületes módon értelmezik, pedig az

valójában szívünk mélyén az önazonosságunkat és keresztény életünket érinti – kezdte

beszédét a Szentatya.

Ez az adomány nem azonos a másik személy iránti együttérzésünkkel, a felebarát iránti

pietással, hanem az Istenhez tartozásunkat jelzi, a Vele való mély kapcsolatunkat, egy

olyan kapcsolatot, mely értelmet ad egész életünknek, és ami szilárdan megtart

bennünket közösségben vele, életünk legnehezebb és leggyötrelmesebb pillanataiban is.

Az Úrral való ezen kapcsolatunkat nem kötelességként vagy rendeletként kell értenünk –

folytatta a pápa. – Olyan kapcsolat, amely belülről jön. Szívvel megélt kapcsolatról van

szó, ami az Istennel való barátságunk, amit Jézus ajándékoz nekünk. Megváltoztatja az

életünket és lelkesedéssel, örömmel tölt el bennünket. A jámborság adománya ezért

mindenekelőtt hálát és dicséretet fakaszt bennünk. Ez pedig az istentiszteletünk és

imádásunk legfőbb oka és értelme. Amikor ugyanis a Szentlélek megérezteti velünk az Úr

jelenlétét és a teljes szeretetét irántunk, megmelegszik a szívünk, és szinte magától

értetődően indít bennünket imádságra és liturgikus ünneplésre. A jámborság tehát

szinonimája az igazi vallásos lelkületnek, az Isten iránti gyermeki bizalomnak és annak a

képességnek, hogy szeretettel és egyszerűséggel imádjuk őt, ami az alázatos szívűek

sajátossága.

A katekézis második pontjaként a jámborság lelkületével végzett szolgálatról beszélt

Ferenc pápa: „A jámborság adománya gyarapítja bennünk az Istennel való

kapcsolatunkat és közösségünket, továbbá arra indít, hogy gyermekeiként éljünk,

ugyanakkor abban is segít minket, hogy kiárasszuk ezt a szeretetet másokra, és hogy

elismerjük őket testvéreinknek. Így a jámborság Lelke – és nem a pietizmusé, a

kegyeskedésé – azok felé indít, akik mellettünk állnak és akikkel nap mint nap

találkozunk.

Miért nem pietizmusról beszélek? – tette fel a kérdést a Szentatya. – Mert némelyek azt

gondolják, hogy jámbornak lenni azt jelenti: becsukjuk a szemünket, és szentképet

csinálunk magunkból, nemde? Ekkor valójában csalunk, mintha szentek lennénk, nem

igaz? De ez nem a Lélek ajándéka! Piemonti tájszólásban mi ezt úgy hívjuk, hogy „mugna

quacia”. (Ez a szólás magyarul talán az „álszent” kifejezéssel adható vissza, „aki

megjátssza a szentet”. - szerk.) De nem! Ez nem a Szentlélek ajándéka!

A jámborság lelkével ellenben valóban képesek leszünk örülni az örvendezőkkel, sírni a

sírókkal, közel lenni az egyedülállókhoz, az aggodalmaskodókhoz, képesek leszünk

kijavítani a megtévedteket, megvigasztalni a megtörteket és segíteni a rászorulóknak –

hangzott el a pápa katekézisében.

Nagyon szoros kapcsolat van a jámborság és a szelídség között – tette hozzá Ferenc

pápa. – A jámborság adománya, amit a Szentlélek ad nekünk, szelíddé, nyugodttá,

türelmessé tesz bennünket, békében Istennel: vagyis szelídséggel mások szolgálatában.

Befejezésül Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből idézett a Szentatya: „Kiket Isten

Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét

félelemben éljetek, hanem a Fogadott fiúság lelkületét kaptátok, melyben ezt kiáltjuk:

Abba, Atya!” (Róm 8,14-15).

Kérjük az Urat, hogy a Lélek ajándéka győzze le félelmeinket, bizonytalanságainkat,

nyugtalan, türelmetlen lelkünket, és tegyen bennünket az Isten és örömteli szeretete

tanúivá. Közben imádjuk az Urat igazságban és felebarátaink szolgálatában, szelíden,

olyan mosollyal, amit a Szentlélek ad nekünk örömmel. Adja meg a Szentlélek

mindnyájunknak a jámborság mindezen ajándékát! Köszönöm! – zárta katekézisét Ferenc

pápa a szerda délelőtti általános kihallgatáson.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template