NyomtatásE-mail

Ferenc pápa beszéde június elsején

( 5 értékelés )

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE NEM FAKULTATÍV VÁLASZTÁS

Mintegy hatvanezer hívő gyűlt össze Urunk mennybemenetelének ünnepén, június

elsején, vasárnap délben a Szent Péter téren, hogy Ferenc pápával együtt elimádkozza

Regina Coeli Mária-imádságot. Az evangéliumi szakaszt kommentálva a pápa

elmagyarázta, hogy Jézus mennybemenetele nem jelent elválást az Úrtól, aki örökre

velünk marad új formában. Megmutatja, hogy utunk végcélja az Atya.

Jézus jelen van, és működik az emberi történelem eseményeiben Szent Lelke

hatalmával és ajándékaival. Mindannyiunk mellett áll: akkor is, ha nem látjuk őt

szemünkkel. Ő itt van! Elkísér, vezet bennünket, kézen fog, és felemel, amikor

elbukunk. A feltámadt Jézus az üldözött és diszkriminált keresztények mellet áll,

minden szenvedő férfi és nő mellett. Közel van mindannyiunkhoz. Jézus, amikor

felmegy a mennybe, ajándékot visz az Atyának: a sebeit. Ez az az ajándék, amelyet

Jézus az Atyához visz. Teste gyönyörű, véraláfutások, a korbácsolás nyomai nélkül,

minden nagyon szép; de megőrizte sebhelyeit. Amikor az Atyához megy, ezt mondja

neki: „Nézd, Atyám, ez az ára bocsánatodnak”. És amikor az Atya rátekint Jézus

sebhelyeire, örökre megbocsát nekünk. Nem azért, mert mi jók vagyunk. Nem! Mert

Jézus fizetett értünk!

Az Atya, amikor Jézus sebhelyeit nézi, még irgalmasabb, még nagyobb lesz. Jézus,

mielőtt felment a mennybe, így szólt tanítványaihoz: „Menjetek tehát, tegyetek

tanítványommá minden népet” (Mt 28,19). Pontosan meghatározott parancsról van szó,

nem fakultatív tevékenységről. A keresztény közösség indulásban van, sőt, az Egyház

indulásban született. Ti azt kérdezitek tőlem: és a klauzúrás közösségek? Igen, azok

is, mert mindig „indulásban” vannak az imádsággal, a világra, Isten távlataira nyitott

szívvel. És az idősek és a betegek? Ők is, imáikkal és azzal, hogy egyesülnek Jézus

sebeivel. Jézus ezt mondja tanítványainak: „Én veletek vagyok minden nap, a világ

végéig” (Mt, 28,20).

Magunktól, Jézus nélkül nem tehetünk semmit. Az apostolkodásban nem elegendőek

saját erőink, erőforrásaink, struktúráink, bár szükség van rájuk, nem elégségesek. Az Úr

és Szent Lelke jelenléte nélkül munkánk, még ha jól szervezett is, hatástalannak

bizonyul – mutatott rá a Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc

pápa.

Az imádság után a Szentatya szomorú szívvel imádkozott azoknak a feszültségeknek az

áldozataiért, amelyek tovább folytatódnak Ukrajna egyes térségeiben és a Közép-Afrikai

Köztársaságban. A pápa megismételte felhívását minden érdekelt félhez: küzdjék le a

megnemértést, türelemmel keressék a párbeszédet és a kiengesztelődést. „Mária, a

Béke Királynője segítsen mindnyájunkat anyai közbenjárásával” – fohászkodott Ferenc

pápa.

A Szentatya emlékeztetett rá, hogy ezen a napon ünnepeljük a tömegkommunikációs

világnapot. Az idei nap témája: a kommunikáció a találkozás kultúrájának

szolgálatában. A tömegkommunikációs eszközök elősegíthetik az emberiség egysége

iránti érzék növekedését, a szolidaritást, a minden ember számára méltó élet iránti

elkötelezettséget. „Imádkozzunk azért, hogy a kommunikáció minden formája valóban

szolgálja a személyek, a közösségek, a nemzetek közötti találkozást, amely a

kölcsönös tiszteleten és a másik meghallgatásán alapul” – hangsúlyozta Ferenc pápa.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template