NyomtatásE-mail

Simon Peresszel találkozott a Szentatya

( 6 értékelés )

JERUZSÁLEM LEGYEN VALÓBAN A BÉKE VÁROSA!

A Szentatya hétfőn délben az elnöki palotában találkozott az izraeli államfővel.

Magánbeszélgetésük, mely a vártnál tovább tartott, szívélyes és ígéretes légkörben

zajlott. A beszélgetést követően az elnök körbevezette a palota kertjében a pápát, ahol

P. Pierbattista Pizzaballa ferences kusztosz tolmácsolt a Szentatyának. A béke

jelképeként elültettek egy olajfát.

A kertben fölállított pódiumon fehér ruhába öltözött gyermekkórus köszöntötte a pápát.

Arabul és héberül énekeltek a békéről, amelyet Izrael és az egész világ számára kértek.

kórust zsidó, keresztény és muzulmán vallású gyermekek alkották, ezzel is kifejezve

az összefogást a béke közös ügyéért.

Köszöntő beszédében Simon Peresz elnök úgy fogalmazott: ezen a földön mindenki

békét akar, elég volt az erőszakból! Ferenc pápa pedig azt kívánta, hogy Jeruzsálem

valóban legyen a béke városa, ahol a három nagy egyistenhívő vallás követői

gyakorolhatják hitüket. A szent helyek ugyanis nem múzeumok vagy

turistalátványosságok, hanem olyan helyek, ahol a hívők megélhetik hitüket,

kultúrájukat, karitatív kezdeményezéseiket. Ezért folyamatosan tiszteletben kell tartani

szent mivoltukat, nemcsak a múlt örökségeként, hanem a jövő emberei számára is.

A Szentatya béketeremtőnek nevezte az izraeli elnököt, akinek erőfeszítéseit a közel-

keleti régió megbékéléséért 1994-ben Nobel-díjjal is elismerték.

A béke építésének feltétele az emberi szabadság és a méltóság tiszteletben tartása.

Zsidók, keresztények és muzulmánok egyaránt hisznek benne, hogy az embert Isten

teremtette, és örök életet szán neki. Ebből a közös meggyőződésből lehet békés

megoldást találni az ellenségeskedésre és a konfliktusokra. A pápa újból óva intett

minden olyan megmozdulástól, amely ellentmond a megegyezés szellemének.

Határozottan vissza kell utasítani mindent, ami szemben áll a béke és tiszteletteljes

együttélés elérésével zsidók, keresztények és muzulmánok között. Elfogadhatatlan az

erőszak és a terrorizmus, a faji vagy vallási megkülönböztetés, a saját álláspontunk

másokra erőltetése, az antiszemitizmus minden formája, mint ahogy a zsidók,

keresztények és muzulmán személyek és istentiszteleti helyek elleni erőszak és

intolerancia is.

Izraelben számos keresztény közösség él és működik. Ők a társadalom szerves részét

képezik, teljes körűen kiveszik részüket a polgári, politikai és kulturális történésekből. A

keresztény hívők hozzá akarnak járulni a közjóhoz, a béke építéséhez; a

kiengesztelődésért és az összhangért munkálkodnak. Jelenlétük és jogaik tiszteletben

tartása – mint ahogy minden vallási felekezet és kisebbség esetében – az egészséges

pluralizmus biztosítéka; a demokratikus értékek gyakorlati megvalósulásáról tanúskodik.

A pápa Simon Pereszhez fordulva így szólt: „Elnök Úr, Ön tudja, hogy imádkozom Önért

és én is tudom, hogy Ön imádkozik értem”. „Szüntelenül könyörgök Istenhez a béke

eléréséért és a hozzá szorosan kapcsolódó, felbecsülhetetlen javakért: a biztonságért, a

nyugodt életért, a bőségért és – ami a legszebb – a testvériségért”. Mielőbb vessenek

véget a közel-keleti régióban dúló konfliktusnak, amely oly sok szenvedést okoz. Békét

Izraelnek és az egész Közel-Keletnek! – hangzott végül Ferenc pápa felhívása

Jeruzsálemben, az elnöki palotában tett látogatása során.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template