NyomtatásE-mail

A Szentatya beszéde május 18-án

( 7 értékelés )

A PROBLÉMÁKAT MEGVITATVA ÉS IMÁDKOZVA OLDJUK MEG!

Konfrontáció, a probléma megvitatása és ima: így oldjuk meg az Egyházban a

konfliktusokat – hangsúlyozta Ferenc pápa a vasárnap déli Regina Coeli elimádkozása

előtt. Kedves Testvérek! Jó napot kívánok! – kezdte beszédét a Szentatya. Az Apostolok

Cselekedeteiből vett mai olvasmány (ApCsel 6,1-7) megmutatja, hogy már az

ősegyházban megjelentek az első feszültségek, zúgolódások. Az életben vannak

konfliktusok. A probléma az, hogy hogyan nézünk velük szembe.

Kezdetben a keresztény közösség egységének kedvezett az, hogy mindnyájan egyetlen

népcsoporthoz, kultúrához tartoztak, a zsidó kultúrához. Amikor azonban a Jézus Krisztus

akaratából a minden népnek szóló kereszténység megnyílik a görög kulturális környezet

felé is, akkor megszűnik ez a homogén jelleg, és jelentkeznek az első nehézségek. Felüti

fejét az elégedetlenség, a panaszkodás; az a hír járja, hogy egyeseket előnyben

részesítenek, másokat elhanyagolnak. Ez a mi plébániáinkon is megtörténik! 

Az olvasmányban elbeszéltek szerint úgy tűnt, hogy az özvegyasszonyoknak, árváknak,

azaz általában véve a szegényeknek, a közösség hátrányos helyzetű személyeinek

nyújtott segítség előnyben részesítette a zsidó származásúakat a többiekkel szemben. A

konfliktus láttán az apostolok kezükbe veszik a helyzet irányítását: összehívják a

tanítványok gyülekezetét, közösen vitatják meg a kérdést. Mindnyájan együtt. A

problémákat ugyanis nem úgy oldjuk meg, hogy úgy teszünk, mintha nem léteznének.

Nagyon szép ez a becsületes konfrontáció a lelkipásztorok és a többi hívő között –

állapította meg beszédében Ferenc pápa.

Végül felosztják egymás között a feladatokat. Az apostolok javaslatát mindenki elfogadja:

ők az imának és az Ige szolgálatának szentelik magukat, miközben hét férfi, a diakónusok

a szegények menzáján teljesítenek szolgálatot. Ezt a hét személyt nem azért választják

ki, mert tapasztalt üzletemberek, hanem azért, mert becsületesek voltak, eltöltötte őket a

Szentlélek és a bölcsesség. Szolgálatukra úgy kaptak megbízatást, hogy az apostolok

imádság közben rájuk tették kezüket. És így az elégedetlenségből, a panaszkodásból, a

kivételezés és az egyenlőtlen bánásmód miatti zúgolódásból eljutottak a megoldáshoz. Az

Egyházban egymással szembesülve, a problémát megvitatva és imádkozva oldjuk meg.

Konfrontáció, vita és ima – foglalta össze a pápa. Annak tudomásul vételével, hogy a

pletykák, az irigykedések, a féltékenykedések soha nem vezetnek el bennünket az

egyetértéshez, az összhanghoz és a békéhez.

Az olvasmányban elbeszélt esetben is a Szentlélek koronázta meg ezt az egyetértést. Ez

megérteti velünk, hogy amikor a Szentlélekre hagyjuk a vezetést, akkor Őáltala eljutunk

az összhangra, az egységre, a különböző adományok és talentumok tiszteletben

tartására. Megértettétek? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. Semmi pletyka, semmi

irigykedés, semmi féltékenység!

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy engedelmesek legyünk a Szentlélekhez, hogy tudjuk

egymást kölcsönösen tisztelni, hogy egyre mélyebben egyesüljünk a hitben és a

szeretetben, nyitva tartva szívünket testvéreink szükségletei iránt – mondta a Regina

Coeli elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template