NyomtatásE-mail

A Hivatások világnapja a Vatikánban

( 14 értékelés )

"LEGYETEK IRGALMASOK, MEGBOCSÁTÓK, NE ÍTÉLKEZZETEK!" 

"Soha ne fáradjatok bele, hogy irgalmasok legyetek" – ezt kötötte Ferenc pápa a 13

újonnan szentelt pap lelkére a Szent Péter-bazilikában. A hivatások világnapján

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a papok nem a „tanítás gazdái”, hanem az a

feladatuk, hogy hűségesek legyenek a tanításhoz. Az újonnan szentelt papok közül

hat olasz, négyen latin-amerikaiak, egy pakisztáni, egy dél-koreai, egy pedig

vietnámi.

A pap Krisztushoz, az Örök Főpaphoz hasonul – állapította meg a papok küldetéséről

Ferenc pápa. Homíliájában arra kérte az újonnan szentelt papokat, hogy soha ne

fáradjanak bele abba, hogy irgalmasok legyenek. Legyen meg bennük a

megbocsátásra való készség, amellyel az Úr rendelkezett, aki nem azért jött, hogy

ítélkezzen, hanem azért, hogy megbocsásson!

Legyetek irgalmasok! – hangsúlyozta a pápa, majd így folytatta: „Ha aggódtok

amiatt, hogy túlságosan engedékenyek voltatok, akkor gondoljatok arra a szentre,

aki a tabernákulum elé ment és ezt mondta: „Uram, bocsáss meg, ha túl sokat

megbocsátottam. De Te adtál nekem erre rossz példát”.

A pápa kifejtette: nagy fájdalmat érez, amikor találkozik olyan hívekkel, akik nem

járnak gyónni, mert megalázták, megszidták őket. Úgy érezték, hogy becsapták

előttük a templomok kapuit. „Arra kérlek benneteket, ti ne legyetek ilyenek:

irgalmasság, irgalmasság!” – ismételte a Szentatya. A jó pásztor az ajtón keresztül

lép be; az irgalmasság kapuja pedig az Úr sebei: ha nem léptek be az Úr sebeinek

misztériumába, nem lesztek jó lelkipásztorok.

Arra buzdította őket: táplálják Isten népét a tanítással, amely nem a papok

tulajdona, nem a papok a tan, a doktrína gazdái. Az Úré a tanítás, a papok feladata

pedig az, hogy hűségesek legyenek az Úr tanításához. Életük illata legyen öröm és

támasz a Krisztushoz hűségesek számára; szavakkal és példamutatással építsék

Isten házát, amely az egyház. Olvassák kitartóan az Úr szavát és elmélkedjenek

róla, hogy valóban elhiggyék, amit olvastak. Tanítsák azt, amit megtanultak a hitben,

éljék azt, amit tanítanak. 

Az Úr Jézus az Újszövetség főpapja, de őbenne Isten egész szent népe hivatott az

általános papságra. Jézus azonban minden tanítványa közül néhányat ki akar

választani, hogy ők a nevében gyakorolják nyilvánosan a papi hivatást minden ember

javára, folytassák személyes küldetését, mint mester, pap és lelkipásztor. Csak Isten

tetszésének elnyerésére törekedjenek, ne saját maguknak tetszelegjenek. 

Gondoljanak arra, amit Szent Ágoston mondott azokról a lelkipásztorokról, akik

önmaguknak akartak tetszeni. Az Úr báránykáit tápláléknak használták és olyan

szolgálatnak a méltóságát öltötték magukra, amelyről nem látszott, hogy Istentől

származik.

Részesedve Krisztus, a fő és a pásztor küldetésében, fiúi szeretetközösségben

püspökeikkel, kötelezzék el magukat arra, hogy egyesítsék a híveket egyetlen

családban, hogy elvezessék őket az Atyaistenhez, Krisztus által, a Szentlélekben.

Legyen mindig szemük előtt a jó pásztor példája, aki nem azért jött, hogy neki

szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon; azért jött, hogy keresse és üdvözítse,

ami elveszett” – fejezte be homíliáját a papszentelési szentmisén Ferenc pápa.

_______________________________________________________________________

"ZAKLASSÁTOK PAPJAITOKAT ÉS PÜSPÖKEITEKET, HOGY LEGYENEK JÓ

LELKIPÁSZTOROK!" - Ma sokan létünk „pásztoraiként” kívánnak fellépni, de csak

Jézus az igazi pásztor, aki teljességében adja nekünk az életet – figyelmeztetett a

Szentatya a vasárnap déli Regina Coeli elimádkozásakor. 

Gyöngédség, szeretet és ajándék – ezt találjuk a Jézussal, a jó pásztorral való

kapcsolatban, akiről a vasárnapi evangéliumi szakasz szól. Ma is, mint Jézus

idejében, sokan vannak azok, akik életünk pásztoraiként kívánnak fellépni, de csak a

Feltámadt Jézus az igazi pásztor, aki bőséges életet ad nekünk. A pápa mindenkit

arra szólított fel, hogy bizalommal tekintsen az Úrra, aki vezet, aki elkísér bennünket

és velünk együtt halad. Hallgassuk nyitott értelemmel és szívvel a szavát, hogy

tápláljuk hitünket, megvilágítsuk lelkiismeretünket és kövessük az evangélium

tanításait. 

A hívek segítsék a püspököket és a papokat, hogy jó lelkipásztorok legyenek –

mondta a pápa, majd idézett Arles-i Szent Cézár írásából, aki Isten népét egy

kisborjúhoz hasonlítja, amelyik éhes és tejet szeretne inni anyjától. Ezért orrával

kopogtat a tehén tőgyén, hogy a tejhez juthasson. Milyen szép kép! – mondta a

pápa. „Ti is viselkedjetek így lelkipásztoraitokkal: mindig kopogtassatok ajtajukon,

szívükön, hogy nektek adják a tanítás tejét, a kegyelem tejét, a vezetés tejét”. 

„Arra kérlek benneteket, hogy zaklassátok lelkipásztoraitokat, minket,

mindnyájunkat, hogy nektek adjuk a kegyelem, a tanítás és a vezetés tejét.

Alkalmatlankodjatok!”

„Jézust követve minden lelkipásztor néha álljon az élre, hogy mutassa az utat és

tartsa ébren a nép reményét. Máskor legyen a többiek között egyszerű és irgalmas

közelségben. Bizonyos körülmények között pedig a nép után kell mennie, hogy

segítse azokat, akik lemaradtak” – idézett Evangelii gaudium kezdetű apostoli

buzdításából Ferenc pápa. 

Minden pásztor legyen ilyen! De ti zaklassátok lelkipásztoraitokat, hogy megadják a

tanítás és a kegyelem vezetését.

A hivatásokért végzett imanap alkalmából a pápa hangsúlyozta: a meghívás, hogy

kövessük Jézust lelkesítő, ugyanakkor nagy elkötelezettséget kíván. Imádkozzunk a

fiatalokért, talán ezen a téren is van valaki, aki hallja az Úr hangját, amely meghívja

őt a papságra: imádkozzunk érte, ha itt van, és minden ilyen fiatalért. 

A nagyszámú hívősereget üdvözölve a pápa külön köszöntötte a Neokatekumenális

közösségeket, akik a húsvéti időszakban vasárnaponként Róma és sok város 100

terére viszik el a feltámadt Jézus hírét. Az Úr adja meg nekik az evangélium örömét.

Folytassák tovább tevékenységüket, hiszen nagyon ügyesek. 

A pápa a következő szavakkal köszöntötte az édesanyákat, akiket Olaszországban

ezen a vasárnapon ünnepelnek: „Arra kérlek benneteket, hogy szenteljünk egy imát

minden anyukának. Üdvözöljünk minden anyukát. Ajánljuk őket Jézus anyukájának

oltalmába, a mi anyukáinkért, minden anyukáért imádkozzunk a Szűzanyához.

Üdvözlet minden anyukának!” – mondta a pápa, elimádkozva egy Üdvözlégy Máriát,

majd mindenkinek szép vasárnapot és jó ebédet kívánva búcsúzott el a hívőseregtől.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template