NyomtatásE-mail

Ferenc pápánk május 7-i katekézise

( 15 értékelés )

A JÓ TANÁCS AJÁNDÉKA KINCSET JELENT

A jó tanács ajándékáról beszélt szerda délelőtti katekézisében Ferenc pápa az általános

kihallgatás keretében. A Szentatya a kihallgatás elején elhangzott olvasmányra, a 16.

zsoltár szavaira utalva – „Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem

még éjjel is figyelmeztet (Zsolt 16,7) – beszélt a Szentlélek ajándékai közül a jó tanács

ajándékáról.

Tudjuk, hogy milyen fontos, főleg életünk legkényesebb pillanataiban, hogy

számíthassunk olyan bölcs személyek javaslataira, akik szeretnek bennünket. A jó

tanács ajándéka révén maga Isten Szentlelke világítja meg szívünket, hogy így

megértesse velünk a helyes beszéd módját, hogy hogyan viselkedjünk, és melyik utat

kövessük.

Abban a pillanatban, amikor befogadjuk és vendégül látjuk szívünkben a Szentlelket,

azonnal fogékonnyá tesz bennünket hangja iránt, és Isten szíve szerint irányítja

gondolatainkat, érzelmeinket és szándékainkat. Ugyanakkor egyre inkább afelé irányít

bennünket, hogy benső tekintetünket Jézusra szegezzük, legyen ő a példaképünk

cselekedeteinkben, az Atyaistenhez és testvéreinkhez fűződő kapcsolatainkban. A jó

tanács az az ajándék, amellyel a Szentlélek képessé teszi lelkiismeretünket, hogy

választani tudjuk az Istennel való szeretetközösséget, Jézus és evangéliumának

logikája szerint. Így a Szentlélek révén bensőleg pozitív módon növekszünk, a

közösségben is. A Szentlélek segít, hogy ne váljunk az önzés, saját látásmódunk

rabjává. A Szentlélek segít bennünket, hogy növekedjünk a közösségi életben is.

Ennek az ajándéknak a megőrzéséhez alapvetően fontos az ima. Mindig ugyanahhoz a

témához térünk vissza, nemde? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. Nagyon fontos az

ima, az imádkozás. Mondjuk el azokat az imákat, amelyeket mindnyájan ismerünk

gyermekkorunk óta, de imádkozzunk saját szavainkkal is, kérjük az Urat: Uram, segíts

nekem, adj tanácsot: mit tegyek? Az imával helyet készítünk a Szentléleknek, hogy

jöjjön el és segítsen bennünket abban a pillanatban, adjon tanácsot, hogy mit tegyünk.

Az imát soha ne feledjétek el, soha! Senki sem veszi észre, amikor imádkozunk a

buszon, az utcán: csöndben, szívünkkel imádkozzunk, használjuk ki ezeket a

pillanatokat az imára. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek adományozza nekünk a jó tanács

ajándékát. Az Istennel való bensőséges kapcsolatban, szava meghallgatásában

lassanként félretesszük személyes logikánkat, amelyet leginkább bezártságaink,

előítéleteink, ambícióink diktálnak.

Tanuljuk meg ehelyett megkérdezni az Úrtól: mi a te kívánságod? Kérjünk tanácsot az

Úrtól, és ezt az imában tegyük meg. Ezáltal megérlelődik bennünk egy mély, szinte

velünk született összhang a Szentlélekben, és megtapasztaljuk, mennyire igazak Jézus

szavai, amelyeket Máté evangéliumában olvasunk: „Ne töprengjetek, hogyan és mit

mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti beszéltek,

hanem Atyátok Lelke szól belőletek” (vö. Mt 10,19-20). A Lélek az, aki tanácsot ad

nekünk, de nekünk kell helyet adnunk a Léleknek, hogy tanácsot adjon és imádkozzunk,

hogy a Szentlélek jöjjön, és mindig segítsen nekünk.

Mint a Szentlélek összes többi ajándéka, a jó tanács is kincset jelent az egész

keresztény közösség számára. Az Úr nem csak szívünk belsejében szól hozzánk – igen,

ott is, de nem csak ott. Szól hozzánk testvéreink hangja és tanúságtétele által is.

Valóban nagy ajándék, hogy találkozhatunk olyan hitvalló férfiakkal és nőkkel, akik

főleg életünk legbonyolultabb és legfontosabb szakaszaiban segítenek nekünk, hogy

megvilágítsuk szívünket és felismerjük az Úr akaratát – mondta a pápa, majd

rögtönzött szavakkal hozzátette „Emlékszem, hogy egyszer, amikor gyóntattam, hosszú

sor állt a lujani kegyhelyen és a sorban állt egy fiú, modern ruhában, kitetoválva,

fülbevalóval és hasonlókkal. Azért jött, hogy elmondja, mi történt vele. Nagy

problémával küzdött. „És te mit tennél?” – kérdeztem. „Elmondtam mindezt

anyukámnak, aki azt tanácsolta: menj el a Szűzanyához, és ő majd megmondja, hogy

mit kell tenned” – válaszolta a fiú. Íme, egy asszony, aki rendelkezett a jó tanács

ajándékával. Nem tudta megmondani a fiának, hogy hogyan oldja meg problémáját, de

megjelölte számára a helyes utat: menj el a Szűzanyához, és ő majd megmondja

neked. Ez a jó tanács ajándéka. Az az alázatos, egyszerű asszony a legigazabb,

legszebb tanácsot adta a fiának, aki ezt mondta nekem: „Rátekintettem a Szűzanyára,

és éreztem, hogy ezt és ezt kell tennem”.

Nekem nem is kellett már beszélnem – folytatta a történetet a pápa. Mindent elintézett

az anyuka, a Szűzanya és a fiú. Ez a jó tanács ajándéka. Ti, anyukák, akik ezzel az

ajándékkal rendelkeztek, kérjétek ezt az ajándékot gyermekeitek számára is: hogy

tanácsot adjatok gyermekeiteknek. Ez Isten ajándéka.

Kedves barátaim, a 16. zsoltár a következő szavakkal buzdít imára: „Dicsőítem az Urat,

mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem

előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak” (7-8 sorok). A Szentlélek

mindig árassza el szívünket ezzel a bizonyossággal, és halmozzon el vigasztalásával és

békéjével. Mindig kérjétek a jó tanács ajándékát – fejezte be szerda délelőtti

katekézisét Ferenc pápa.

Mondjunk nemet a drog minden fajtájára – buzdít a pápa

Az audiencia végén a pápa köszöntötte a világ minden részéről érkezett több mint

százezer zarándokot, és komoly felhívást tett közzé a kábítószerek ellen. A Szent Péter

téren összegyűlt hívek között jelen voltak az olaszországi San Patrignano rehabilitációs

központ fiataljainak családtagjai. A Szentatya szavaival csatlakozott hozzájuk,

miszerint nemet kell mondani a kábítószerek minden fajtájára. A kijelentést többször

megismételte, ezzel is nyomatékosítva üzenetét.

A pápa szeretettel köszöntötte a viterbói börtön elítéltjeinek egy csoportját, akik

szintén részt vettek a szerdai általános kihallgatáson. A Szentatyának ajándékozták a

fegyintézet egy ukrán rabjának alkotását, amely magát a pápát ábrázolja.

A Szentatya a Vöröskereszt önkénteseit is üdvözölte, akik a szervezet alapításának

150. évfordulóját ünneplik. Majd emlékeztetett, hogy csütörtökön az egyház könyörgő

imával fordul a pompeji Szent Rózsafüzérről elnevezett Szűz Máriához. Az eseményen

részt vesz Pietro Parolin bíboros államtitkár. A pápa mindenkit arra hívott, hogy kérje

Szűz Mária közbenjárását, hogy az Úr legyen irgalmas az egyházzal és az egész

világgal, és adja meg nekik a békét.

A lengyel zarándokokhoz fordulva a pápa utalt a Szent Szaniszló római templomban a

helyi lengyel közösségnél tett múlt vasárnapi látogatására. Megkezdődött a

lengyelországi találkozás felé vezető út, amelyre a 2016-ra meghirdetett ifjúsági

világtalálkozó ad majd alkalmat. Haladjunk együtt a szeretetben és az imában

egyesülve. Kövessük Szent II. János Pál meghívását, hogy mindig fiatalok legyünk a

Szentlélekben – mondta a pápa.

A fiatalokat, a betegeket és az új házasokat arra buzdította, hogy május hónapot

használják fel a rózsafüzér imádkozására.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template