NyomtatásE-mail

Regina Coeli május 4-én

( 14 értékelés )

ISTEN SZAVA ÉS AZ EUCHARISZTIA ÖRÖMMEL TÖLTENEK EL

BENNÜNKET - Május 4-én, vasárnap délben Ferenc pápa azért imádkozott, hogy

Ukrajnában a megbékélés és a testvériség érzelmei kerüljenek előtérbe, továbbá

fájdalmának adott hangot azokért az áldozatokért, akiket Afganisztánban egy hatalmas

sárlavina temetett maga alá. A Szentatya emlékeztetett az evangéliumnak arra

szakaszára, amelyben a feltámadt Jézus megjelenik a két emmauszi tanítványnak,

valamint hangsúlyozta, hogy Isten szava és az Eucharisztia örömmel töltenek el

bennünket.

Ferenc pápa imájában annak a reményének adott hangot, hogy megvalósul Ukrajna

békéje: „Kedves fivérek és nővérek, arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok a Szűzanya

oltalmába Ukrajna helyzetét, ahol nem szűnnek a feszültségek. Veletek együtt

imádkozom az utóbbi napok áldozataiért, arra kérem az Urat, hogy mindenki szívét

árassza el a megbékélés és a testvériség érzelmeivel”.

A Szentatya emlékeztetett az afganisztáni sárlavina tragédiájára, amely pénteken

maga alá temetett egy falut az ország északkeleti részén. „Imádkozzunk a hatalmas

lavina áldozataiért, amely két nappal ezelőtt zúdult egy afgán falura. A Mindenható

Isten, aki mindnyájuk nevét ismeri, fogadja be őket békéjébe; adja meg a túlélőknek

az erőt, hogy tovább haladjanak útjukon mindazok támogatásával, akik azon

fáradoznak, hogy enyhítsék szenvedéseiket”.

A Regina Coeli elimádkozása előtt a pápa emlékeztetett arra az evangéliumi szakaszra,

amelyben két tanítvány Jézus halálát követően elhagyta Jeruzsálemet és szomorúan,

leverten visszatért Emmausz nevű falujába. Az út mentén megjelenik a feltámadt Jézus

és a tanítványok felismerik őt a kenyértörésben, jelenléte új jelében. Az emmauszi út –

magyarázta a pápa – így a mi hitbeli előrehaladásunk jelképévé válik.

Az Írások és az Eucharisztia nélkülözhetetlen elemei annak, hogy találkozzunk az

Úrral. Mi is gyakran érkezünk a vasárnapi misére aggódó gondolatainkkal,

nehézségeinkkel, csalódásainkkal. Az élet olykor megsebez bennünket, és mi

szomorúan elindulunk „Emmauszunk” felé, hátat fordítva Isten tervének. Eltávolodunk

Istentől. Azonban Isten szavának liturgiája befogad minket. Jézus megmagyarázza az

Írásokat és szívünkben lángra lobbantja a hit és a remény melegségét, az

Eucharisztiában pedig erőt ad nekünk.

A pápa arra buzdította a híveket, hogy fogadják be Isten Szavát és járuljanak

szentáldozáshoz, vegyék magukhoz Jézust az Eucharisztiában. „Jól emlékezzetek rá:

minden nap olvassatok el egy szakaszt az evangéliumból és minden vasárnap

járuljatok szentáldozáshoz, hogy magatokhoz vegyétek Jézust. Ez történt az emmauszi

tanítványokkal is – befogadták Isten Szavát; osztoztak a kenyértörésben és a

szomorúság és a kudarc érzése örömmé változott bennük. Kedves testvérek, Isten

szava és az Eucharisztia mindig örömmel tölt el bennünket” – fejtette ki Ferenc pápa.

A Szentatya ezt követően ismét figyelmeztetett: „Jól véssétek emlékezetekbe! Amikor

szomorúak vagytok, vegyétek kezetekbe Isten szavát! Amikor letörtnek érzitek

magatokat, vegyétek Isten szavát és menjetek el a vasárnapi szentmisére, áldozzatok

és legyetek részesei Jézus misztériumának! Isten szava és az Eucharisztia örömmel

töltenek el bennünket”.

A Regina Coeli elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a napon

ünnepli 90. országos napját a Szent Szív Katolikus Egyetem. A nap témája: „Együtt a

fiatalokkal, a jövő főszereplőivel”. A Szent Péter téren lévő fiatalokat a pápa

biztosította arról, hogy imádkozik ezért a nagy egyetemért: legyen hűséges eredeti és

korunk szükségleteinek megfelelő küldetéséhez. A Szentatya utalt arra is, hogy ha

Isten is úgy akarja, hamarosan felkeresi Rómában a Gemelli Kórház Orvostudományi és

Sebészeti Karát, amely idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

A pápa végül köszöntötte az életvédő menet résztvevőit, valamint az úgynevezett

„Meter” Szövetség tagjait, akik csaknem 20 éve küzdenek a kiskorúak ellen elkövetett

visszaélés minden formája ellen; Ferenc pápa megköszönte elkötelezettségüket.

 

Forrás: magyarkurir.hu

joomla template