NyomtatásE-mail

A Szentatya április 30-i katekézise

( 10 értékelés )

AZ ÉRTELEM AJÁNDÉKA 

Ferenc pápa szerdán délelőtt a Szentlélek hét ajándékáról szóló sorozatában ez

alkalommal az értelemről elmélkedett. "Nem az emberi értelemről, és nem az ember

értelmi képességéről van szó, amelyből többet-kevesebbet kaptunk – magyarázta a

Szentatya. Olyan kegyelem ez, amelyet egyedül a Szentlélek tud belénk önteni, és

amely képesé teszi a keresztény embert arra, hogy kikutassa Isten gondolatainak és

üdvösségtervének mélységeit.

A pápa két verset idézett Szent Pál első korintusi levelének 2. fejezetéből (9–10),

amelyben az apostol az értelem ajándékáról beszél: „Szem nem látta, fül nem

hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.

Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten

mélységeit is.” Ez nem jelenti azt, hogy a keresztény mindent teljesen megért Isten

szándékairól. De Jézus ajándékával, a Szentlélekkel megérthetjük a dolgokat úgy,

amint Isten érti. Ezt a szép ajándékot az Úr mindenkinek megadja.

Világos – folytatta a pápa –, hogy ez az ajándék szorosan kapcsolódik a hithez.

Amikor a Szentlélek a szívünkben lakozik és megvilágítja értelmünket, akkor napról

napra növekszünk annak megértésében, amit az Úr mondott és tett. Maga Jézus

mondta tanítványainak: elküldöm a Szentlelket, aki megérteti veletek mindazt, amit

tanítottam nektek; megértjük Jézus tanítását, szavát, az evangéliumot; a Szentlélek

ajándékával meg tudjuk érteni Isten szavának mélységeit. Ezt a nagy ajándékot kell

kérnünk együtt: „Urunk, add nekünk az értelem ajándékát!”

Ferenc pápa felidézte Lukács evangéliumából az emmauszi tanítványok történetét (Lk

24, 13-27). A kiábrándult tanítványokhoz szegődő ismeretlen vándor, a feltámadt

Jézus megmagyarázza az Írások értelmét a Messiásról, továbbá megnyitja értelmüket

és szívüket. A Szentlélek ugyanezt teszi velünk: megnyitja értelmünket, hogy jobban

megértsük Isten dolgait, az élethelyzeteket, mindent. Nagyon lényeges az értelem

ajándéka keresztény életünk számára. Kérjük az Urat, hogy adja meg

mindannyiunknak ezt az ajándékot, hogy meg tudjuk érteni a velünk történteket, és

főleg, hogy meg tudjunk érteni Isten szavát az evangéliumban.

 

joomla template