NyomtatásE-mail

Hírek a holnapi jeles eseményről

( 9 értékelés )

HOLNAP 10 ÓRÁTÓL ÉLŐBEN LÁTHATJUK A SZENTTÉ AVATÁSI

SZERTARTÁST! - Április 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján Ferenc pápa szentté

avatja elődeit, XXIII. Jánost és II. János Pált. A Szentatya által vezetett szentmisét és

szentté avatási szertartást a Magyar Kurír videoportál oldalán, a katteka.hu-n élő

adásban, magyar nyelvű szakkommentálással tekinthetik meg a Vatikáni Televíziós

Központ (CTV), a Bonum TV és az MTVA segítségével, hozzájárulásával.

Az alábbiakban XXIII. János és II. János Pál pápákról szóló írásokat és a holnapi

szertartással kapcsolatos híreket találnak!

XXIII. János pápa – Egy ember, aki engedte, hogy az Úr vezesse

Török Csaba teológus írásával emlékezünk XXIII. János pápára

2013. július 28-án, hazatérőben a riói ifjúsági világtalálkozóról, Ferenc pápa – újságírói

kérdésre válaszolva – elmondta, miért tekinti példaképnek a nemsokára szentté avatandó

Angelo Roncallit: „XXIII. János kicsit olyan, mint a »falusi pap«, egy pap, aki minden

hívőt szeret, aki képes gondot viselni a hívőkre, ezt tette püspökként és nunciusként is.

(…) Bátor ember, jó falusi pap, hatalmas, hatalmas humorérzékkel, s nagy

életszentséggel. (…) Nagy, nagy ember! És aztán a zsinat: az Isten hangjára figyelmes

ember, mert ez a gondolat a Szentlélektől jött neki, jött neki, s ő figyelmes volt. XII.

Piusz már gondolt arra, hogy megszervezi a zsinatot, de a körülmények nem voltak

megfelelők erre. Úgy hiszem, XXIII. János nem gondolt a körülményekre: megérezte, s

megtette. Egy ember, aki engedte, hogy az Úr vezesse”.

Ez a személyes hangvételű vallomás megmutatja nekünk azt a XXIII. Jánost, aki minden

mosolygós, „nagypapás” kép mögött rejtezik, azt a pápát, akit Isten történelemformáló

emberré tett egyházában – s ennek a nagyságnak a kicsinység, ennek a nagyszerűségnek

az alázat és az egyszerűség volt az útja. A gyengéd, szeretetet közvetítő gesztusok, a

derűs mosolyok pápája Isten mélységéből merítette élete minden fényét, ragyogását,

erejét. „A világ már nem vonz. Teljesen és kizárólagosan Istené akarok lenni, hogy

átjárjon a fénye, s ragyogjon fel bennem az egyház és a lelkek iránti szeretet” – írta

egyszer. A világ, a nem hívők is megértették ezt az üzenetet. A közelség megannyi

megnyilvánulási formája megnyitotta az emberek szívét a pápa felé, aki már előbb nyitott

szívvel lépett melléjük az élet útján. Ennek a belső viszonyulásnak, érzületnek szép

visszatükröződése az a legendássá vált beszéd, amelyet a II. Vatikáni Zsinat

megnyitásának estéjén, 1962. október 11-én mondott el dolgozószobája ablakából. 

Naplemente után a rómaiak s a zarándokok fáklyás körmenetet rendeztek, amely a Szent

Péter térre érve a sok apró fényből végül keresztet formált. A pápa így fordult a téren

lévőkhöz: „Azt mondhatjuk, hogy ma este még a hold is sietett… nézzétek csak, ott fent…

hogy megnézze ezt a látványosságot. Amikor hazatértek, otthon találjátok majd a

gyermekeket. Simogassátok meg őket, s mondjátok nekik: »Ez a pápa simogatása«”.

XXIII. János pápa látogatott el először a Bambino Gesú Gyermekkórházba 1958-ban

Honnan eredt ez az olyannyira emberi, mégis isteni életszentség? Többször beszélt arról,

hogy szülei, a jó sotto il montei öregek mennyit adtak neki: hitet, imádságot, emberi

példát. Hogy később az egész világ plébánosa, pápaként is jó falusi pap lehetett (bár

soha nem volt vidéki plébános), ennek az emberi gyökérnek köszönhető. Ugyanakkor ott

van a másik, a sokkal lényegesebb tényező: maga az Isten. Angelo Roncalli sem

külsejével, sem adottságaival nem tűnt ki a társai közül, később maga is viccelődött

alkatán, megjegyezve: a pápaválasztás nem szépségverseny. Aki papnövendékként vagy

a bergamói püspök titkáraként ismerte, nem sejtette azt a jövőt, amely előtte áll.

Lelkiismeretes és elkötelezett munkát végzett, a szent tudományokban sem volt járatlan

– mégis végig megmaradt egyszerűnek, ki nem tűnőnek. Mint később az Egy lélek

naplójában írta, az alázat és az egyszerűség szinte lényéből fakadt, ezek adtak neki

belső békét és nyugalmat.

Ő maga sem gondolta, hogy valami kiemelkedőt vár tőle az Isten. Később leírta, hogyan

méricskélte magát a nagy szentekhez, például Gonzága Szent Alajoshoz, hogyan látta be:

képtelen az ő nagyságukat felérni.

Ám itt érkezett el az áttörés, az igazán lényeges felismerés: az Isten által személyesen

neki kiszabott pálya tudatos elfogadása, a nem mások mintáját követő, hanem

teljességgel egyedi, az egyéniség által meghatározott életszentség útjának járása. Élete

csodálatosan mutatja a szentírási bölcsesség igazát: azt, hogy Isten az emberi

gyöngeségben mutatkozik végül erősnek. Így tudott elképesztő, bátor és megrendítő

tetteket végbevinni a földrengéstől sújtott Bulgáriában, segítve az ortodoxokat,

Isztambulban, hamis keresztlevelekkel mentve a zsidó menekülteket, de még Párizsban

is, ahol a világháború zárásakor s az azt követő években aktívan részt vett a nemzetközi

(és eszmerendszer-közi) párbeszéd bontakozásában (állítólag ez utóbbi állomáshelyén

jegyezte meg: „Olykor jobban érzem magam a nem hívők, mint a fanatikus katolikusok

között”). Önismeretét és szerénységét dicséri a mondás, amelyet állítólag pápává

választása után fogalmazott meg:

„Én nem vagyok nagy szent, nagy politikus vagy nagy tudós, mint az elődeim. De velem

jó dolgotok lesz”.

Mivel ezt egy figyelmesen és nyitottan hallgató ember mondta, szavai túlnőttek saját

egyháza látható határain. Nem egyszerűen katolikus főpap volt ő, hanem naturaliter

sacerdos, természetéből fakadóan, s ezzel együtt a lehető legtermészetesebben

sacerdos, pap, olyasvalaki, aki a hétköznapi valóságba foglaltan s a legnagyobb magától

értetődőséggel tárta fel, nyújtotta a szentet az egész emberiségnek. Ez a naturalitás,

természetesség lett legnagyobb emberi erénye, amikor a világunkat fenyegető fizikai és

lelki veszélyek terén kellett dialógust kezdenie, hidat létesítenie a felek között, vagy

emlékeztetnie arra az igazságra, amelyet jelmondatául is választott: Oboedientia et

pax – engedelmesség (s ezzel együtt: elfogadás, türelem, alázat, cselekvés…) és béke.

Nemcsak egyháztörténeti súlyú lépései, amelyek jól ismertek, de világpolitikai szintű

fáradozásai is, mint Hurscsov lányának fogadása a Vatikánban, a kubai rakétaválság

idején tett erőfeszítések, vagy éppenséggel a II. Vatikáni Zsinat mint az első, a második

és a harmadik világon átívelő esemény mind-mind annak a jele, hogy egy bergamói

parasztfiú, akinek Isten volt a mindene, aki menekült a nagyság és a hatalom elől,

hogyan tudta Jézus evangéliumát életté váltani önmagában, egészen személyes módon, s

szentségével hogyan tudott jellé válni az egész világ számára.

Ezt a titkot így összegezte nem sokkal halála előtt: „Alázatos és immár hosszú életem

úgy bontakozott ki, mint egy gombolyag, az egyszerűség és tisztaság jegyében. Semmibe

sem kerül, hogy beismerjem és elismételjem: semmi vagyok, s egy nagy semmit érek”.

Van ennél hatalmasabb élet? Van ennél gazdagabb evangéliumi szentség? Komoly, mély

és elgondolkodtató üzenet ez korunknak – Szent XXIII. János pápától.

Török Csaba teológus

___________________________________________________________________________

Isten XX. századi atlétája: II. János Pál pápa

Kránitz Mihály teológus írásával emlékezünk II. János Pál pápára.

Egy élet drámai kezdete

Karol Józef Wojtyła a lengyelországi Wadowicében látta meg a napvilágot 1920. május

18-án. Édesapja a hivatásos katona Karol Wojtyła volt, édesanyja a tanítónő Emilia

Kaczorowska. A családi és baráti körben a gyermeket csak „Lolek”-nek hívták. Kora

ifjúságában gyakorlatilag minden közeli hozzátartozóját elveszítette: kilencéves korában

édesanyját, aki szülés közben halt meg, néhány évvel később orvos bátyját, Edmundot,

aki egy betegétől elkapott fertőző betegségben hunyt el huszonhat évesen, majd 1941-

ben édesapját is elvitte a háború. Olga nevű nővére pedig még Karol születése előtt,

1914-ben halt meg. Életében a családi megpróbáltatások súlyos történelmi tragédiák

idejére estek, melyek Európában leginkább Lengyelországot sújtották. 1939-ban

Lengyelország elveszítette nemzeti önállóságát, a háborút követően pedig a kommunista

diktatúra elnyomását szenvedte el egészen 1989-ig.

Helytállás az ifjúkor küszöbén

Édesapja minden erejét gyermeke nevelésére fordította. Az ifjú Karol tanult, sportolt, és

már akkor szoros kapcsolatot épített ki a wadowicei zsidó közösséggel. Még mielőtt a

papi szemináriumba jelentkezett volna, a krakkói Jagelló Egyetemre iratkozott be 1938

őszén, ahol filozófiát, lengyel nyelvet és irodalmat tanult, francia nyelvből pedig

magánórákat vett.

Az 1938–1939-es tanév végén egy operai előadásban a színészi tehetségét is gyakorolta,

melyet egy kísérleti színházi társulat keretében folytatott. A nyelvtanulásra való

képességeit jelzi, hogy a lengyel és az egyházi latin mellett a szlovák, az orosz, az olasz,

francia, a spanyol, a portugál, a német, az ukrán és az angol nyelvet is elsajátította. A

II. világháború kitörése édesapjával együtt Krakkóban találta, ahonnan menekülniük

kellett a Luftwaffe repülői elől, majd az orosz invázió miatt vissza kellett térniük ide. A

Jagelló Egyetemet bezárták, a professzorokat letartóztatták. Karol egy étteremben

kifutófiúként szolgált. Ez a könnyű munka lehetővé tette számára, hogy folytassa

tanulmányait és a színészi hivatást, hogy így a kultúra szintjén mutassa meg az ország

megszállóival való szembenállást.

Együtt az emberekkel

Wojtyła 1940 őszétől majdnem négy éven át először egy kőbányában, majd egy vegyi

üzemben vállalt munkát. Ebben az időben találkozott a munka világával és az égető

társadalmi kérdésekkel. Mint már pápa 1979-ben mexikói apostoli útján munkások előtt

kijelentette: „Nem felejtem el a világháború nehéz éveit, amikor úgy, ahogy ti, magam is

közvetlenül megtapasztaltam a fizikai munkát. S tökéletesen tudom, mennyire fontos,

hogy a munka ne csak egy külső tényező legyen, hanem feleljen meg az ember magasabb

méltóságának.” Gondviselésszerűen a vegyi üzemben végzett munkája óvta meg őt attól,

hogy társaihoz hasonlóan munkaszolgálatra vigyék a keleti frontra.

A szellem és a lélek útján

A munka mellett 1942-ben a Sapieha krakkói érsek által fenntartott földalatti papi

szemináriumba lépett be, s mint papnövendék 1944-ben a Gestapo üldözése elől az

érsekségen talált menedéket. A háborút követően 1946. november 1-én szentelték pappá,

azonnal Rómába küldték az Angelicum domonkos egyetemre teológiai tanulmányok

folytatására. Szakdolgozatában az Isten és az ember kapcsolatának személyes oldalát

mutatta be a XVI. századi kármelita misztikus teológus, Keresztes Szent János műveiben.

Hazatérve 1953-ban sikerrel védte meg tézisét Max Scheler német filozófusról a Jagelló

Egyetemen. 1948 nyarától a Krakkótól 25 km-re lévő Niegović lett lelkipásztori

tevékenységének állomása. 1949 márciusában a krakkói Szent Flórián-plébániára került,

majd etikát tanított a Jagelló Egyetemen, s ezt követően a Lublini Katolikus Egyetemen.

Kiválasztás az apostoli szolgálatra

Karol Wojtyłát 1958-ban nevezték ki krakkói segédpüspökké, és ebben a minősítésében

vett részt a II. Vatikáni Zsinat kezdetén, ahol a Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori

rendelkezés kidolgozásában jelentős részt vállalt. 1963. december 30-án VI. Pál pápa

Krakkó érsekévé nevezte ki, és 1967. június 26-án bíborossá kreálták. 1978

augusztusában VI. Pál halála miatt, majd ezt követően I. János Pál váratlan elhunyta

következtében részt vett mindkét pápaválasztó konklávén, melyek közül a második

esetében 1978. október 16-án, kora este nem sokkal negyed hét után – a nyolcadik titkos

szavazásnál – fehér füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből, és nem sokra rá 18:45-

kor Pericle Felici protodiakónus-bíboros a Szent Péter-bazilika erkélyéről kihirdette:

„Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac

Reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem

Wojtyła qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.” 

Az új pápa hangja örömhírt közvetít

Első szavaiban II. János Pál a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez a bátorítás hangján

szólalt meg: „Ne féljetek!” Önmagát mint egy távoli országból meghívott pápát határozta

meg, és azonnal a szívükbe zárták az olaszok is, amikor arra kérte őket, ha tévedne,

javítsák ki. Nekünk, magyaroknak különösen is örömteli esemény volt, hogy a magyar

néphez oly közel álló országból származik Szent Péter 264. utóda. Apostoli szolgálatának

ünnepélyes megkezdésére 1978. október 22-én került sor, majd november 5-én Szent

Ferenc városába, Assisibe utazott, és ezután Rómában felkereste Siénai Szent Katalin

sírját a Santa Maria Sopra Minerva templomában, hogy így Olaszország két védőszentjét

megtisztelje. Mint Róma püspöke 1978. december 5-én vette birtokába a Lateráni Szent

János-székesegyházat.

A világegyház kapui megnyílnak

Nem sok pápa mondhatja el magáról, hogy az Isten bajnoka elnevezést, amit általában a

vértanúkra használtak, a gyakorlatban, vagyis a mindvégig kitartó lelkipásztorkodásban és

szó eredeti jelentése szerint a sportban is megvalósította. II. János Pál pápa 104

apostoli útján lankadatlanul járta a világot. Az egyház tagjaihoz, de minden jóakaratú

emberhez írta körleveleit, több ezer beszédet tartott, számtalan emberrel találkozott,

akik képviselték népüket, vallásukat, meggyőződésüket. Emellett szeretett kirándulni,

futni, úszni, síelni, kajakozni és futballozni is.

Pápaságára jellemző volt a II. Vatikáni Zsinat tanításának kibontása írásaiban és

lelkipásztori látogatásain elhangzott beszédeiben. II. János Pál idején a pápa közel került

az emberekhez s lett valóságosan a „világ plébánosa”. Sorra kezdte járni nemcsak a római

plébániákat, hanem Európa és más földrészek országait is, hogy az evangéliumot Jézus

kérésének megfelelően mindenkinek hirdesse, és elvigye azt az egész világra. Minden

korosztályt meg tudott szólítani kezdve a gyerekektől a fiatalokon és a felnőtteken át az

idősekig és a betegekig.

Fatima jóslata teljesül

A sajátos európai és világtörténelmi helyzet következtében – mintegy beteljesítve a

fatimai jövendöléseket – Mehmet Ali Agca török bérgyilkos 1981. május 13-án 17 óra 22

perckor a Szent Péter téren az általános kihallgatás kezdetén rálőtt a pápára, nem sokkal

azután, hogy nyitott autóján megérkezett a hívek körébe, és életveszélyesen

megsebesítette. A gyors beavatkozás megmentette életét. Két évvel később, 1983

karácsonyán személyesen ment el merénylője börtönébe, hogy bocsánatáról biztosítsa. A

merényletet valószínűleg a szovjet KGB és a kelet-német Stasi szervezte meg bolgár

terroristák közreműködésével, és a Szürke Farkasok nevű szélsőséges török csoportot

vette igénybe a terv kivitelezésére.

Az egyház útja az ember

Az 1989-től kezdődő közép-kelet-európai társadalmi változások az emberi jogokért kiálló

lengyel Wojtyła pápának is köszönhetők. II. János Pál pápa idejére esik a nem katolikus

egyházakkal való párbeszéd és kapcsolatok élénkülése, valamint a nem keresztény

vallásokkal, különösen a zsidósággal való dialógus kiépítése. A pápa tanításának

központjában mindig is az ember állt, számolva összetett helyzetével, mely az

istenképiségéből fakad, s ez az ember igazi méltósága már a születésétől kezdve. Az

élet, a személy, a család, az ifjúság, a kultúra és a munka védelme a pápa elsődleges

céljai között szerepelt. Az 1983–1984-es, a megváltás 1950. jubileumán tartott rendkívüli

Szent Év keretében a pápa 1984 virágvasárnapján létrehozta az ifjúsági világtalálkozók

intézményét, mely napjainkig hatóan fiatalok millióit mozgatja meg.

Apostoli szolgálat a végsőkig

II. János Pál pápa egész életét, minden energiáját és erejét az egyház szolgálatába

állította. A halálos merényletből felépült, de a későbbiek folyamán is több műtéten

átesett.

A Parkinson-kór már 1991 végén megjelent nála, de mindez nem akadályozta meg őt

abban, hogy folytassa nagy apostoli utazásait és a helyi közösségek meglátogatását.

Végül is 2005. február 1-jén a Gemelli kórházba került, de március 27-én már egy kis időre

megjelent a Szent Péter-térre nyíló apostoli palota ablakában. A pápa a kezével áldást

adott, de beszélni már nem tudott. 

Utoljára március 30-án, a szerdai általános kihallgatás során láthatták őt a hívek, de

megszólalni már nem volt képes. Állapotának súlyosbodása után két nappal, 2005. április

2-án, az általa liturgikus nappá tett Isteni Irgalmasság vasárnapja vigíliáján 21 óra 37

perckor hunyt el a Szent Pétert és IX. Piuszt követően a harmadik leghosszabb ideig

hivatalban lévő pápa. Temetésére 2005. április 8-án került sor mintegy hárommillió hívő

jelenlétében. A résztvevő hatalmas tömeg santo subito – azonnal szentté avassák –

felkiáltással meggyőződését fejezte ki. Utóda, XVI. Benedek pápa felmentést adott a

boldoggá avatás megkezdésének kötelező ötéves korlátja alól, így II. János Pál pápát

2011. május 1-jén XVI. Benedek pápa a boldogok sorába iktatta.

Az életszentség ma is lehetséges

II. János Pál életének minden mozzanatából az a hűség olvasható ki, amellyel – totus

tuus – azaz önmagát teljesen Szűz Mária anyai oltalmára bízva Isten és az emberek

szolgálatára szentelte. Egy olyan szentet köszönthetünk az ő személyében, aki szinte

„karnyújtásnyira” volt tőlünk, hiszen hosszú pápasága hívők nemzedékeinek a hitét és

lelkiségét határozta meg. Immár hivatalos módon kérhetjük közbenjárását minden

ügyünkben annak a pápának, aki már földi életében arra törekedett, hogy Krisztusra mint

az ember egyetlen üdvözítőjére mutasson, s ezáltal reményt adjon az általa oly gondosan

előkészített XXI. századi társadalomban élő emberek számára. 

A 2014. április 27-i szenté avatást követően – elismerve életszentségét és az erények

hősies fokban való gyakorlását – már teljes szívünkből mondhatjuk:

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA!

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Kránitz Mihály teológus

___________________________________________________________________________

 

A szentté avatási szertartás menete

Federico Lombardi csütörtöki sajtótájékoztatóján a szentté avatás részleteiről beszélt a

világ minden tájáról érkezett újságíróknak. Szó esett a szombat esti imavirrasztásról, a

vasárnapi szertartás menetéről és a résztvevő delegációkról.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka Róma városa ünnepi imádsággal készül a szentté

avatásra. A templomok éjszakája lesz – legalább 11 templomban imádkoznak különböző

nyelveken a zarándokcsoportok. „Azt szerettük volna, hogy Róma városa, főleg a belvárosi

templomok megnyitásával, spirituális fogadtatásban részesítse a zarándokokat, akik így

betérhetnek imádkozni, fölkészülni lelkileg Isten szavának olvasásával. A

www.duepapisanti.org honlapról letölthető a három előirányozott szöveg. Aki szentmisén

szeretne részt venni, többféle rítusból választhat” – magyarázta a szentszéki szóvivő.

A sort a szombaton este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a belvárosi Santa Maria

in Montesanto-bazilikában, ahol 1904-ben pappá szentelték XXIII. Jánost.

Este kilenc órakor a többi templomban folytatódik az imavirrasztás olasz, angol, lengyel,

portugál nyelven, de lehetőség van francia arab nyelvű liturgia választására is.

A vasárnapi szentté avatási szertartás menetéről P. Federico Lombardi elmondta: reggel

kilenc órakor kezdődik a Szent Péter téren az irgalmasság rózsafüzér elimádkozásával,

amelyet a római egyházmegye kórusa kísér énekével. Ezután kerül sor a szentek

litániájának elimádkozására. A Sixtus-kápolna kórusa mellett a krakkói filharmonikusok és

a bergamói egyházmegyei énekkar is közreműködik a szentté avatási szertartáson.

Eddig 93 hivatalos küldöttség jelezte részvételi szándékát, köztük 24 állami vezető vagy

koronás fő. A szentmisén legalább 150 bíboros és 1000 püspök koncelebrál majd. 

A legközelebb a pápához római helynöke, Agostino Vallini bíboros és Stanisław Dziwisz

krakkói bíboros áll majd, illetve a bergamói püspök, Francesco Beschi. A hívek

áldoztatását a Szent Péter-téren és végig a Via della Conciliazionén 870 pap és diakónus

végzi.

A szentté avatási rítusra közvetlenül a szertartás elején kerül sor: Angelo Amato bíboros,

a Szentté avatási Kongregáció prefektusa átnyújtja a kérelmeket a pápának, majd a

Szentatya az ünnepélyes formulával kiterjeszti az új szentek tiszteletét az egész

világegyházra. Ezután az új szentek ereklyéinek bemutatása következik, hálaadás, majd a

dicsőséggel (Glória) folytatódik a szentmise. Amint a nagy ünnepekkor szokásos, az

evangéliumi szakasz görögül és latinul hangzik el.

Ami a jelenlévő személyiségeket illeti, P. Lombardi leszögezte: a Szentszék senkinek nem

küldött külön meghívót, hanem közleményben tájékoztatott az eseményről, amelyre

mindenkit szeretettel várnak. Ez igaz a kormánydelegációkra is, amelyekből 93 érkezik az

egyes országokból és nemzetközi szervezetek részéről, Rómába érkezik továbbá 24

államfő, elnök, mintegy 35 különböző vallási, felekezeti csoport. Köztük vannak nagy

számban ortodoxok, anglikánok, zsidók és muzulmánok. „Meglehetősen szabad a

részvétel, mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne jönni” – tette hozzá a szentszéki

szóvivő.

Amint arról P. Federico Lombardi szombaton délelőtt tájékoztatta a sajtó képviselőit, XVI.

Benedek elfogadta a meghívást, és jelezte Ferenc pápának, hogy jelen lesz XXIII. János

és II. János Pál szentté avatási szertartásán. Az emeritus pápa is koncelebrál a szentté

avatási szentmisén. Nem oltárnál lesz, hanem a bazilika előtti emelvény bal oldalán a

bíborosokkal és a püspökökkel együtt foglal helyet.

 

Forrás: Magyar Kurír

 

joomla template