NyomtatásE-mail

Ferenc pápa húsvéti üzenete

( 10 értékelés )

CHRISTUS SURREXIT, VENITE ET VIDETE!

A húsvétvasárnapi szentmise után Ferenc pápa körbejárta a Szent Péter teret, hogy

köszöntse az egybegyűlt híveket, ezt követően az „áldások erkélyén” felolvasta húsvéti

üzenetét, majd kiosztotta a hagyományos Urbi et Orbi-áldást.

Kedves Testvéreim, boldog húsvétot! Az egész világon szétszóródott egyházban

visszhangzik az angyal asszonyokhoz intézett üzenete: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti

Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt... Gyertek, nézzétek meg

a helyet, ahol nyugodott!” (Mt 28,5–6)

Ez az evangélium csúcsa, ez a kiváltképpen örömhír: Jézus, a keresztre feszített,

feltámadott! Ez az esemény képezi hitünk és reményünk alapját: ha Krisztus nem támadt

volna fel, akkor a kereszténység elveszítené értékét, az egyház egész küldetésének

elapadna a lendülete, mivel innen indult el és mindig innen indul újra. Az üzenet,

amelyet a keresztények elhoznak a világnak, ez: Jézus, a megtestesült Szeretet meghalt

a kereszten a mi bűneinkért, ám az Atyaisten feltámasztotta s az élet és halál Urává

tette Őt. Jézusban a szeretet legyőzte a gyűlöletet, az irgalom a bűnt, a jó a rosszat, az

igazság a hazugságot, az élet a halált.

Ezért ezt mondjuk mindenkinek: „Jöjjetek és lássátok!”. A töredékességtől, bűntől és

haláltól megjelölt minden emberi élethelyzetben az örömhír nem csupán szó, hanem az

ingyenes és hűséges szeretet tanúságtétele: arról van szó, hogy kilépjünk önmagunkból,

s találkozzunk a másikkal, legyünk közel ahhoz, akit megsebesített az élet, osztozzunk

azzal, aki nélkülözi a szükségeset, maradjunk ott amellett, aki beteg vagy öreg vagy

kitaszított... „Jöjjetek és lássátok!”: a Szeretet erősebb, a Szeretet életet ad, a Szeretet

kivirágoztatja a reményt a sivatagban.

Ezzel az örömteli bizonyossággal a szívünkben ma hozzád fordulunk, feltámadott Úr!

Segíts keresnünk téged, hogy így mindenki találkozhasson veled, tudja, hogy van egy

Atyánk, s ne érezzük magunkat árváknak, hogy szerethessünk és imádhassunk téged.

Segíts, hogy leküzdjük az éhség csapását, amelyet súlyosbítanak a konfliktusok s a

hatalmas pazarlások, amelyeknek olykor mi is cinkosai vagyunk.

Tégy minket képessé arra, hogy megvédjük a védteleneket, különösen a gyermekeket, a

nőket és az időseket, akik olykor ki vannak téve a kihasználásnak és az elhagyásnak.

Add, hogy meggyógyíthassuk az Ebola-járványtól sújtottakat Guineában, Sierra Leonéban

és Libériában, és mindazokat, akiket annyi másféle betegség fertőzött meg, amely

fertőzések a gondatlanság és a végletes szegénység miatt is terjednek.

Vigasztald meg mindazokat, akik ma nem ünnepelhetik meg a Húsvétot övéik körében,

mivel igazságtalan módon elszakították őket szeretteiktől, és azt a számos embert,

papokat és világiakat is, akik a világ különböző pontjain üldöztetést szenvednek.

Erősítsd meg azokat, akik elhagyták földjüket, hogy olyan helyekre vándoroljanak, ahol

jobb jövőt remélhetnek, méltósággal élhetik meg életüket, s – nem kevés esetben –

szabadon vallhatják meg hitüket.

Kérünk téged, dicsőséges Jézus, vess véget minden háborúnak, minden nagy vagy kicsiny

ellenségeskedésnek, akár ősi, akár új keletű!

Különösképpen is kérünk Szíriáért, hogy mindazok, akik a konfliktus következményeit

elszenvedik, megkaphassák a szükséges humanitárius segélyeket, s az érintett felek ne

alkalmazzák többé arra az erőt, hogy általa halált vessenek, különösen a tehetetlen

lakossággal szemben, hanem legyen meg bennük a bátorság arra, hogy

béketárgyalásokat folytassanak, amely békére már oly régen várnak!

Kérünk, vigasztald meg az iraki testvérgyilkos erőszak áldozatait és tartsd fenn az

izraeliek és palesztinok között újrakezdett tárgyalások által ébresztett reményeket.

Esedezünk hozzád, hogy érjenek véget az összecsapások a Közép-Afrikai

Köztársaságban, s szűnjenek meg a vad terroristatámadások Nigéria egyes területein,

ahogyan az erőszakos cselekmények is Dél-Szudánban.

Kérjük, hogy a lelkek forduljanak a kiengesztelődés és a testvéri egyetértés felé

Venezuelában.

Feltámadásod által, amelyet idén együtt ünneplünk a Juliánusz-naptárt követő

egyházakkal, kérünk, világosítsd meg és ösztönözd a békeszerzés ukrajnai

kezdeményezéseit, hogy minden érdekelt fél a nemzetközi közösség támogatásával

megtegyen mindent, hogy elkerülje az erőszakot, és az egység és párbeszéd

szellemében építse fel az ország jövőjét.

A Föld minden népéért kérünk téged, Urunk: te, aki legyőzted a halált, ajándékozd

nekünk életedet, ajándékozd nekünk békédet!

(Török Csaba atya fordítása)

A húsvéti üzenet után Ferenc pápa Urbi et Orbi áldást oszott, majd megköszönte a hívek

részvételét és elbúcsúzott:

Kedves testvéreim! Megújítom húsvéti jókívánságaimat mindannyiatoknak, akik

egybegyűltetek itt a téren a világ minden részéről. Kiterjesztem húsvéti jókívánságaimat

mindazokra, akik a különböző országokban a tömegtájékoztatási eszközök révén

kapcsolódnak hozzánk. Vigyétek el családjaitokba és közösségeitekbe az örömhírt, hogy

Jézus, a mi békénk és reményünk, feltámadt!

Megköszönöm jelenléteteket, imádságotokat és hitről tett tanúságotokat. Különösen és

elismeréssel köszönöm meg a gyönyörű virágokat, amelyek Hollandiából származnak.

Boldog húsvétot mindenkinek! Jó ebédet, és a viszontlátásra! – búcsúzott Ferenc pápa a

Szent Péter teret megtöltő hatalmas tömegtől.

 

Forrás: Magyar Kurír

 

joomla template