NyomtatásE-mail

Ferenc pápa nagyszerdai katekézise

( 10 értékelés )

"CSÓKOLJUK MEG A KERESZTET, AZ EMBERISÉG SEBÉT!" 

„Jézus, aki átment ezen az életen, arra hív, hogy kövessük őt a megaláztatás útján” –

mondta katekézisében a Szentatya április 16-án, nagyszerdán. Így buzdított:

„szemléljük a Keresztrefeszítettet... Ő magára vette az egész emberi szenvedést”.

Ma, nagyhét közepén a liturgia szomorú történetet mond el: Júdás árulását, aki elmegy

a főtanácshoz, és felajánlja, hogy pénzért elárulja Mesterét: „Mennyit adtok nekem, ha

kiszolgáltatom őt?” Jézusnak ezután ára van.

Ezzel a drámai jellel kezdődik Krisztus szenvedése. Fájdalmas folyamat, amelyet ő

teljes szabadsággal választ (vö. Jn 10, 17-18). Ezzel az árulással kezdődik Jézus

megalázása, áruvá alacsonyítása: harminc ezüstpénzért… És Jézus végigjárja a

megalázásnak, kifosztásnak ezt az útját – fogalmazott a pápa.

A Szentatya így folytatta katekézisét: a keresztre feszítés a teljes megalázás volt; a

rabszolgákat és a bűnözőket büntették kereszthalállal. Jézust prófétának tartották, és

mint bűnöző halt meg. Jézus a szenvedésben az egész emberiség szenvedését tükrözi:

ez az isteni válasz a rossz, a fájdalom és a halál misztériumára.

Milyen sokszor elborzadunk a minket körülvevő rossz és szenvedés láttán, és ezt

kérdezzük: „Isten miért engedi meg ezt?” Mély sebet ejt rajtunk a szenvedés és a halál

tapasztalata, különösen az ártatlanoké. Amikor gyermeket látunk szenvedni, a látvány 

szívünkbe hasít.

Jézus magára veszi ezt a rosszat, minden szenvedést. Ezen a héten jót tesz, ha

szemléljük a Keresztrefeszítettet, megcsókoljuk sebeit, csókoljuk a feszületet. Ő

magára vette az egész emberi szenvedést.

Mi azt várjuk, hogy Isten mindenhatóságában legyőzi az igazságtalanságot, a rosszat,

bűnt és a szenvedést, azonban Isten csődjének lehetünk tanúi. Ezt mondhatjuk: Isten

éppen a csődben diadalmaskodik. Isten Fia ugyanis a kereszten bukott emberként

jelenik meg: elárult, szenvedő, megcsúfolt, és végül meghal. Jézus magára veszi a

rosszat, hogy legyőzze azt. Szenvedése nem véletlen, halála „meg volt írva”. Igazában

nem tudjuk megmagyarázni Isten nagy alázatának misztériumát: „Isten úgy szerette a

világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.”(Jn 3, 16)

Ezen a héten Jézus fájdalmára gondolva, ezt mondjuk magunknak: „Ezt értem tette!

Még ha egyetlen lennék is a világon, ezt tette volna értem. Ezt értem tette.

Megcsókoljuk a feszületet, és ezt mondjuk: Értem tetted. Köszönöm, Jézus. ”

Amikor minden elveszni látszik, amikor „megverik a pásztort, és szétszélednek a

juhok” (Mt 26, 31), akkor lép közbe Isten a feltámadás hatalmával. Jézus feltámadása

nem egy szép mese vidám vége, nem egy film happy endje, hanem az Atyaisten

közbelépése. Amikor minden veszni látszott, a fájdalom pillanatában, amikor oly sokan

le akarnak szállni a keresztről, ez a pillanat a legközelebb van a feltámadáshoz. Az

éjszaka akkor lesz a legsötétebb, amikor már közeleg a hajnal, a fény közeledtével. A

legsötétebb pillanatban közbelép Isten: feltámaszt.

Jézus, aki átment ezen az életen, arra hív, hogy kövessük őt a megaláztatás útján.

Amikor életünk során nem találunk kiutat nehézségeinkből, amikor a legsűrűbb sötétség

szakad ránk; teljes megaláztatásunkban, amikor törékenyeknek és bűnösöknek érezzük

magunkat – ebben a pillanatban kell megnyílnunk az Istenbe vetett reménység felé,

amint Jézus tette.

„Kedves testvéreim! E délelőttön vegyük kezünkbe a feszületet, és csókoljuk meg:

'Köszönet, Jézusom, köszönet, Uram!' Úgy legyen” – e szavakkal zárta a nagyszerdán

tartott katekézisét Ferenc pápa.

 

 

Forrás: magyarkurir.hu

joomla template