NyomtatásE-mail

Ferenc pápa április 9-i katekézise

( 9 értékelés )

AZ IGAZI BÖLCSESSÉG A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA

Ne legyünk ízetlen, sótlan keresztények, legyen életünknek evangéliumi íze, krisztusi

illata – buzdított Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatáson elhangzott

katekézisében. „Kedves testvérek, jó napot kívánok! Ma új ciklust kezdünk a

Szentlélek ajándékairól – jelentette be a Szent Péter teret megtöltő híveknek a

Szentatya.

Tudjátok, hogy a Szentlélek képezi az egyház és minden egyes keresztény lelkét,

életnedvét: Isten szeretete, amely szívünkben lakást vesz és szeretetközösségre lép

velünk. A Szentlélek mindig velünk van, mindig bennünk van: szívünkben lakik.

A Szentlélek maga „Isten ajándéka” (vö. Jn 4,10). Isten adománya, amely különféle

lelki ajándékokkal látja el azokat, akik befogadják őt. Az egyház megkülönbözteti a

Szentlélek hét ajándékát. Ez a szám jelképesen a teljességet, a befejezettséget

jelöli; amikor a bérmálás szentségére készülünk, megtanuljuk őket. A Szentlélek hét

ajándéka: a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a

jámborság és az istenfélelem.

A felsorolás szerint a Szentlélek első ajándéka tehát a bölcsesség. Azonban nem

egyszerűen emberi bölcsességről van szó. Az emberi bölcsesség az ismeret és a

tapasztalat gyümölcse. A Biblia elbeszéli, hogy Salamon, amikor Izrael királyává

koronázták, a bölcsesség ajándékát kérte. A bölcsesség éppen ez: annak a kegyelme,

hogy mindent Isten szemével láthatunk. Egyszerűen csak ennyi – ismételte Ferenc

pápa –: a világot, a különféle helyzeteket, az összefüggéseket, a problémákat,

mindent Isten szemével látunk általa. Ez a bölcsesség. Olykor a dolgokat saját

tetszésünk vagy szívünk pillanatnyi állapota szerint látjuk – szeretettel vagy

gyűlölettel, irigységgel. Nem, ez nem Isten szeme. A Szentlélek az, aki a

bölcsességet ajándékozza nekünk, hogy mindent Isten szemével láthassunk. Ez a

bölcsesség ajándéka.

Ez az ajándék nyilvánvalóan az Istennel való bensőséges kapcsolatból fakad, amely

Istenhez fűz minket: az Atya-gyermek kapcsolatból. És amikor fennáll ez a kapcsolat,

akkor a Szentlélek nekünk adományozza a bölcsesség ajándékát.

Amikor szeretetközösségben vagyunk az Úrral, a Szentlélek mintha átalakítaná a

szívünket, és megízleltetné vele a Lélek szeretetét. A Szentlélek akkor a keresztényt

„bölccsé teszi”. Ez nem azt jelenti, hogy a kereszténynek mindenre van válasza, hogy

mindent tud; egy bölcs személyt nem ez jellemez. Azt jelenti, hogy felismeri, mi jön

Istentől és mi az, ami nem tőle ered. Azzal a bölcsességgel rendelkezik, melyet

Isten ad a szívnek. Az ebben az értelemben vett bölcs ember szívének Isten ad ízt.

Milyen fontos, hogy közösségeinkben legyenek ilyen keresztények! Bennük minden

Istenről szól, minden Isten jelenlétének és szeretetének szép, élő jelévé válik. Ez

olyasvalami, amit mi nem tudunk rögtönözni; ezt nem tudjuk önmagunktól

megszerezni – olyan ajándék, amelyet Isten adományoz azoknak, akik engedelmesek

a Szentléleknek. Bennünk van, szívünkben van a Szentlélek; megvan a lehetőség,

hogy hallgassuk, és arra is, hogy ne hallgassuk szavát.

Ha hallgatunk a Szentlélekre, akkor megtanítja nekünk a bölcsességnek ezt az útját,

nekünk ajándékozza bölcsességét, amely azt jelenti, hogy Isten szemével látunk,

Isten fülével hallunk, Isten szívével szeretünk, Isten szerint ítélkezünk. Ez az a

bölcsesség, amelyet a Szentlélek nekünk ajándékoz és amelyet mindnyájan

birtokolhatunk. Nem kell mást tennünk, mint kérnünk a Szentlelket.

Gondoljatok egy anyukára, aki otthon van kisgyermekeivel – az egyik ezt csinálja, a

másik azt, és a szegény anyuka egyik helyről a másikra megy a gyerekek

problémáival. Amikor az anyukák elfáradnak és megszidják gyermekeiket, ez

bölcsesség? Ti mit mondotok? Bölcsesség vagy nem? Nem! Amikor azonban az

anyuka magához veszi gyermekét, és kedvesen, nagy türelemmel elmagyarázza neki,

hogy ezt ezért meg ezért nem csináljunk, akkor az Isten bölcsessége? Igen! Ez az,

amit a Szentlélek ad nekünk az életben.

Azután például a házasságban, amikor a házasfelek veszekednek és egymásra sem

néznek vagy rossz szemmel néznek egymásra: ez Isten bölcsessége? Nem! Ha

azonban elmúlik a vihar, kibékülünk és tovább haladunk békességben: ez bölcsesség?

– tette fel a kérdést Ferenc pápa, és nem váratott magára a teret megtöltő hívősereg

válasza: „Igeeeen!!” Igen, ez a bölcsesség ajándéka. Legyen benne mindnyájunknak

része: otthon a gyermekek is, sőt mindenki osztozzon benne! Ezt nem lehet

megtanulni, ez a Szentlélek ajándéka.

Ezért kérjük az Urat, hogy adja meg nekünk a Szentlelket, adja meg a bölcsesség

ajándékát, Isten bölcsességének ajándékát, amely megtanít arra, hogy Isten

szemével lássunk, Isten szívével érezzünk, Isten szavaival beszéljünk. Ezzel a

bölcsességgel menjünk előre, építsük családunkat, építsük az egyházat, és így

mindnyájan megszentelődünk. Kérjük ma a bölcsesség kegyelmét! Kérjük a

Szűzanyát, aki a Bölcsesség széke, adja meg nekünk ezt a kegyelmet. Köszönöm

szépen – zárta katekézisét Ferenc pápa.

 

Forrás: magyarkurir.hu

 

joomla template