NyomtatásE-mail

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról

( 17 értékelés )

HITOKTATÁS EGYHÁZMEGYÉNKBEN

A Magyar Katolikus Egyház több mint 1000 éve végez Magyarország területén

hitoktatást. Az évszázadok során fontos szerepe volt abban, hogy ezen a területen

még él a magyarság, hogy családok sokasága elkötelezett módon él hívő életet az

egyház és a nemzet javára. A hitoktatás formái, lehetőségei sokat változtak az idők

során. A legutolsó jelentős változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC

törvény hozta, mely a 2013/2014. tanévtől az állami fenntartású iskolákban új

tantárgyként felmenő rendszerben bevezette az erkölcstan/hit-és erkölcstan

tantárgyat.

A törvény szerint lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban,

illetve hit-és erkölcstan oktatáson vehessen részt. A hit-és erkölcstan oktatás a

tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

A hitoktatásra való jelentkezést az egyházi jogi személy az iskolával közösen

bonyolítja le. A hitoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és a

foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata.

A hitoktatásra történő jelentkezés módját a nevelési intézmények működéséről

és a és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

EMMI rendelet szabályozza.

Miután az egyházi jogi személy tájékoztatást adott a hitoktatásról, az iskola március

16. és március 31. között nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit-és

erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és

ennek tényéről értesíti az egyházat.

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit-és erkölcstan oktatással összefüggő

adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban

nyilatkozhat az iskolának arról, hogy hit-és erkölcstan oktatást vagy erkölcstan

oktatást kér gyermeke számára. A hit-és erkölcstan választása esetén arról is dönt,

hogy az iskola gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi

személynek átadja. Beiratkozáskor az egyházi jogi személy képviselője jelen lehet és

a szülőknek tájékoztatást nyújthat a hitoktatással kapcsolatosan.

A hit-és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben

meghatározott időben kell megtartani. Az iskola tanév közben nem változtathatja

meg a hit-és erkölcstan csoport beosztását. A hit-és erkölcstan minősítése az iskola

pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.

A hit-és erkölcstan választása minimum egy évre szól, az iskolának minden év május

20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben erkölcstan vagy hit-és

erkölcstan órán kíván-e részt venni. A szülők minden év május 20-ig módosíthatják

a következő tanévre vonatkozóan szándékukat. Ez azt jelenti, hogy azok, akik az

előző évben elmulasztották gyermekük hit-és erkölcstan oktatásra való

jelentkezést, azok ezt az idén pótolhatják és így a 2014/2015. tanévben 2., ill. 6.

osztálytól bekapcsolódhatnak a hittan oktatásba.

Általános iskolai beiratkozás időpontjai:

2014. április 28-án (hétfő)

2014. április 29-én (kedd)

2014. április 30-án (szerda)

Tisztelt Szülők!

Egyházmegyénkben jelen tanévben 242 iskolában folyik hit-és erkölcstan oktatás 1.

és 5. évfolyamon, a hitoktatáson sok ezer gyermek vesz részt. Abban a reményben

fordulunk Önökhöz, hogy az idén még többen tartják majd fontosnak gyermekük lelki

fejlődését és azt a katolikus hit-és erkölcstan választásával is elő kívánják segíteni.

Szalma István

EHF

joomla template