NyomtatásE-mail

A pápa katekézise Szent József ünnepén

( 18 értékelés )

SZENT JÓZSEF LEGYEN AZ APÁK ÉS NEVELŐK PÉLDAKÉPE

Szent József, a nevelő – ezzel a címmel tartott katekézist Ferenc pápa március 19-én, a

szent ünnepén, a péteri szolgálata megkezdésének első évfordulóján megtartott szerdai

általános kihallgatáson. Kedves Testvérek, jó napot kívánok! – köszöntötte a híveket

Ferenc pápa, kiemelve, hogy Mária Jegyesének és az egyetemes egyház

védőszentjének liturgikus emléknapját ünnepeljük.

Szent József „megérdemli hálánkat és tiszteletünket azért, amiért és ahogyan

megőrizte számunkra a Szent Szüzet és Fiát, Jézust. József jellegzetessége, hogy

nevelő, őrző. Ez az ő nagy küldetése” – mondta beszédében a Szentatya.

A pápa a nevelés szempontjából elemezte a megóvás, a nevelőapaság témáját.

Józsefre úgy tekintünk, mint a nevelő példaképére, aki óvja és elkíséri Jézust

növekedésében, „bölcsességben, korban és kegyelemben” – ahogyan az

evangéliumban olvassuk. József nem volt Jézus apja: Jézus apja Isten volt, de József

apukaként, apaként bánt Jézussal, hogy felnevelje. Emellett hozzájárult növekedéséhez

bölcsességben, korban és kegyelemben.

A pápa a legtermészetesebb dimenzióból, a fizikai és pszichológiai növekedés, az

életkor témájából kiindulva kezdte elmélkedését. József – Máriával együtt –

mindenekelőtt ebből a szempontból viselte gondját Jézusnak, vagyis „felnevelték”,

törődtek azzal, hogy ne szenvedjen hiányt semmiben, ami egészséges fejlődéséhez

szükséges – mondta a pápa, majd hozzátette: ne feledjük, hogy a Gyermek gondos

őrzését jelentette például az Egyiptomba való menekülés, a menekültek nehéz életének

megtapasztalása. József Máriával és Jézussal menekülni kényszerült, hogy elkerüljék

Heródes fenyegetését.

Amikor visszaértek hazájukba és Názáretben letelepedtek, Jézus hosszú éveken át

családjában élt. Azokban az években József megtanította Jézusnak saját mesterségét

is: Jézus megtanult ácsként dolgozni.

A nevelés második dimenziója a „bölcsesség”. József Jézus számára a bölcsesség

példaképe és mestere volt. Ez a bölcsesség Isten Szavával táplálkozik. Képzeljük el

Józsefet, amint tanította a kis Jézust, hogy hallgassa a Szentírást, különösen akkor,

amikor szombatonként elkísérte őt a názáreti zsinagógába.

Végül a „kegyelem” dimenziójáról a következőket mondta Ferenc pápa:

Szent Lukács, amikor Jézusra utal, mindig hangsúlyozza: „az Isten kegyelme volt rajta”

(Lk 2,40). Természetesen itt korlátozottabb Szent József szerepe, az életkorhoz és a

bölcsességhez viszonyítva. Azonban súlyos tévedés lenne azt gondolni, hogy egy apa és

egy anya nem tehetnek semmit azért, hogy gyermekeik növekedjenek Isten

kegyelmében. József úgy nevelte Jézust, hogy növekedjék korban, bölcsességben és

kegyelemben. Ebben a három dimenzióban segítette őt.

Kedves testvérek! Szent József küldetése minden bizonnyal egyedülálló és páratlan,

mivel Jézus abszolút értelemben véve egyedülálló. Szent József azonban példakép

minden nevelő, apa számára abban, ahogyan Jézust nevelte, hogy növekedjen korban,

bölcsességben és kegyelemben – fejtette ki a pápa, majd hozzátette: „Oltalmába

ajánlok tehát minden szülőt, a papokat – ők is apák, nemde? – és mindazokat, akiknek

az egyházban és a társadalomban nevelői szerepük van.

Ferenc pápa ezután rögtönzött szavakkal fordult a hatalmas hívősereghez: „Ma, apák

napján, különösen szeretném köszönteni a szülőket, minden édesapát: szívből

köszöntelek benneteket! Vannak a téren apukák? Emeljétek fel a kezeteket! Mennyi

apuka van jelen! A legjobbakat kívánom a ti ünnepeteken! Kérem számotokra a

kegyelmet, hogy mindig gyermekeitek mellett álljatok, hagyjátok, hogy növekedjenek,

de álljatok közel hozzájuk szeretetetekkel. Legyetek számukra olyanok, mint Szent

József: gondozzátok őket, hogy növekedjenek korban, bölcsességben és kegyelemben.

Nekik szükségük van rátok, jelenlétetekre, közelségetekre, szeretetetekre. Őrizzétek

lépteiket! Haladjatok velük együtt! Mellettük állva legyetek valódi nevelők!

Köszönet mindazért, amit gyermekeitekért tesztek! Köszönöm. Szép ünnepet kívánok

minden apának, akik itt vannak. Szent József áldjon meg és kísérjen benneteket. Sokan

vagyunk itt, akik már elveszítették édesapjukat, az Úr magához hívta őket.

Imádkozzunk a világ minden édesapájáért, az élőkért és a holtakért, a mi apáinkért.

Most együtt mindnyájan emlékezzünk apánkra, akár él, akár már meghalt. És kérjük

mindannyiunk apját, a mi Atyánkat minden apáért – mondta Ferenc pápa, majd a

hívekkel együtt elimádkozta a Miatyánkot.

 

Forrás: magyarkurir.hu

joomla template