NyomtatásE-mail

Ferenc pápa Úrangyala imádsága március 9-én

( 13 értékelés )

"NE FOLYTASSUNK PÁRBESZÉDET A SÁTÁNNAL, HANEM VÉDJÜK MEG

MAGUNKAT ISTEN SZAVÁVAL!" - Kedves testvérek, jó napot kívánok! Nagyböjt

első vasárnapjának evangéliuma Jézus megkísértésének epizódját beszéli el. A

Szentlélek, miután leszállt Jézusra a Jordán-folyóban történt megkeresztelkedésekor,

arra késztette, hogy negyven napon át, mielőtt megkezdte volna nyilvános

működését, nyíltan szembeszálljon a pusztában a Sátánnal.

A kísértő megpróbálja eltéríteni Jézust az Atya tervétől, vagyis az áldozat útjától,

attól a szeretettől, amely önmagát kínálja fel a bűnök bocsánatára. A kísértő arra

akarja rávenni Jézust, hogy a siker és a hatalom könnyű útját válassza. Jézus és a

Sátán között a párviadal szentírási idézetekkel zajlik. Az ördög, hogy eltérítse Jézust

a kereszt útjától, hamis messiási reményekkel csábítja: a gazdasági jólét, annak a

lehetősége, hogy a köveket kenyérré változtathatja; a látványos, csodatevő stílus:

annak az ötlete, hogy vesse le magát a jeruzsálemi templom legmagasabb pontjáról

és parancsolja meg angyalainak, hogy mentsék meg életét; végül a Sátán a hatalom

és az uralkodás egérútját kínálja fel Jézusnak cserébe azért, hogy imádja őt. A

kísértés három csoportjáról van szó, amit mi is jól ismerünk – mondta a pápa.

Jézus határozottan visszautasítja ezeket a kísértéseket és ismételten leszögezi azt a

szilárd akaratot, hogy követi az Atya által meghatározott utat, semmiféle egyezségre

nem lép a bűnnel és a világ logikájával. Figyeljétek meg, hogy hogyan válaszol Jézus

– mondta beszédében Ferenc pápa.

Nem folytat párbeszédet a Sátánnal, mint ahogy ezt Éva tette a földi paradicsomban.

Jézus jól tudja, hogy a Sátánnal nem lehet párbeszédet folytatni, mert olyan ravasz.

Ezért Jézus, ahelyett, hogy párbeszédet folytatna, mint Éva, azt választja, hogy Isten

Szavában talál menedéket és ezzel a Szóval erőteljesen válaszol. Emlékezzünk erre:

a kísértés pillanatában soha ne hozzunk fel érveket a Sátánnak, hanem használjuk

Isten Szavát, aki mindenekelőtt arra emlékeztet bennünket, hogy „Nem csak

kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való” (Mt 4,4). Ez

erőt ad nekünk, támogat bennünket a világias gondolkodásmód elleni küzdelemben,

amely lealacsonyítja az embert elsődleges szükségleteinek szintjére, amelynek

következtében az emberek elveszítik éhségüket a valóban igaz, jó és szép iránt, Isten

és szeretete iránt. Emlékezzetek továbbá arra: „Írva van az is: Ne kísértsd Uradat,

Istenedet” (7. vers), mert a hit útja a sötétségen, a kételyeken keresztül is vezet és

türelemből, kitartó várakozásból táplálkozik. Jézus végül arra emlékeztet, hogy „Írva

van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” (10. vers). Vagyis meg kell

szabadulnunk a bálványoktól, a hiábavaló dolgoktól, és életünket a lényegesre kell

építenünk.

Jézus ezeket a szavait tetteiben is megvalósítja. Maradéktalan hűsége az Atya

szeretet-tervéhez mintegy három évvel később elvezeti őt a „világ fejedelmével” (Jn

16,11) való végső leszámoláshoz, a kínszenvedés és a kereszt órájában. És ott, Jézus

meghozza végső győzelmét, a szeretet győzelmét.

Kedves testvérek, Nagyböjt mindannyiunk számára megfelelő időszak, hogy

végighaladjunk a megtérés útján, őszintén megvizsgáljuk magunkat ennek az

evangéliumi szakasznak a fényében. Újítsuk meg keresztségi fogadalmainkat:

mondjunk ellent a Sátánnak, minden cselekedetének és csábításának – mert ő egy

csábító – hogy Isten ösvényein haladjunk és eljussunk Húsvéthoz a Szentlélek

örömében – mondta az Úrangyala elimádkozása előtti beszédében Ferenc pápa.

Ebben a nagyböjti időszakban vegyük figyelembe a Caritas Internationalis felhívását,

a világon tapasztalható éhség elleni kampányát - mondta az Úrangyala

elimádkozásakor.

"Emlékezzetek meg rólam és a Római Kúria munkatársairól imáitokban. Ma este

megkezdjük nagyböjti lelkigyakorlatunkat" - kérte a pápa a Szent Péter teret

megtöltő 100 ezer hívőt vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után.

A Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatát idén nem a vatikáni Apostoli Palota

Redemptoris Mater kápolnájában tartják, hanem a Róma közelében lévő Ariccia

"Isteni Mester Háza" épületében.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template