NyomtatásE-mail

Ferenc pápa hamvazószerdai homíliája

( 10 értékelés )

A NAGYBÖJT MEGHÍVÁS ARRA, HOGY VISSZATÉRJÜNK ISTENHEZ

A Szentatya hamvazószerdán délután az Örökváros hét dombjának egyikén, az

Aventínuszon vezette a bűnbánati körmenetet és mutatott be szentmisét a Santa

Sabina őskeresztény bazilikában. Imára, böjtre, jócselekedetekre van szükségünk,

hogy ne uralkodjanak el fölöttünk a felületes dolgok. Az, ami valóban számít nem a

siker és a felszínesség, hanem az, amit a bensőnkben őrzünk – mondta homíliájában

a pápa.

Nyíljunk meg Isten és testvéreink előtt ebben a mai világban, amelyben egyre

inkább a tennivalók és a hasznosság uralkodik és amelyből anélkül, hogy

észrevennénk, eltávolítjuk Istent. A Nagyböjt arra hív, hogy ocsúdjunk fel és

emlékezzünk arra, hogy teremtmények vagyunk, nem pedig Isten.

„Amikor a hatalmi harcok kicsiny világára nézek, ezt gondolom: ezek az emberek a

Teremtő Istennel játszadoznak. Nem vették észre, hogy nem ők az Isten. A

számtalan sebet látva, amelyektől rosszul vagyunk és amelyek miatt szívünk

sziklakeménnyé válhat, arra vagyunk hivatva, hogy vessük magunkat az imádság

tengerébe, amely Isten szeretetének végtelen tengere, hogy megízlelhessünk az ő

gyöngédségét.”

A böjt szerény életvitelhez vezet, amelyben nem pazarolunk és nem dobunk ki

semmit. A böjtölés azt jelenti, hogy szívünket a lényegesre és a megosztásra

szoktatjuk, egyfajta öntudara ébredés, felelősségvállalás az igazságtalanságokkal és

visszaélésekkel szemben, főként ami a szegényeket és a kisembereket illeti.

Ügyeljünk arra - mondta a pápa -, hogy a böjtölés ne formális legyen, amelytől

valójában inkább jóllakunk, hiszen megtettük kötelességünket. A böjtnek akkor van

igazán értelme, ha kikezdi biztonságérzetünket, ha segít bennünket, hogy az

Irgalmas Szamaritánus módjára viselkedjünk, aki lehajol nehézségben lévő

felebarátjához és gondját viseli.

Végül az igazi jótékonykodás az, amikor nem várunk cserébe érte semmit. Az

alamizsnálkodás segít bennünket, hogy megtapasztaljuk az ajándékozás

ingyenességét, amely tehát megszabadít a birtoklás szenvedélyétől és a rettegéstől,

hogy elveszítjük azt, amink van, és annak az embernek a szomorúságától, aki nem

akarja megosztani másokkal saját gazdagságát.

Miért kell visszatérnünk Istenhez, ahogy arra a Szentírás figyelmeztet

Hamvazószerdán? Ferenc pápa erre így válaszolt: van valami, ami nem helyes

bennünk, a társadalomban és az egyházban. Ezért szükségünk van változásra és

megtérésre. A Nagyböjt emlékeztet, hogy lehetőségünk van arra, hogy

megvalósítsunk magunkban és magunk körül valami újat, mert Isten hűséges és

kész a megbocsátásra és arra, hogy mi mindent elölről kezdjünk.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template