NyomtatásE-mail

A Szentatya családokhoz írt levele

( 21 értékelés )

Ferenc pápa levele a családokhoz

Ferenc pápa levélben kéri a családok imáját a püspöki szinódus következő közgyűléséért.

A levél szövegét – melyet a Szentatya február 2-án, Jézus bemutatásának ünnepén írt –

február 25-én tették közzé.

Kedves Családok!

Házatok küszöbén állva fordulok hozzátok, mert egy olyan eseményről szeretnék

beszélni nektek, amely, mint tudjátok, októberben lesz a Vatikánban. A püspöki

szinódus rendkívüli közgyűléséről van szó, melynek kitűzött témája: „A családdal

kapcsolatos lelkipásztori kihívások az új evangelizáció összefüggésében.” Ma ugyanis

az egyháznak úgy kell hirdetnie az evangéliumot, hogy szembenéz azokkal a sürgető

lelkipásztori teendőkkel is, amelyek a családot érintik.

Ebbe a fontos időszakba Isten egész népe be van vonva, a püspökök, a papok, a

megszentelt személyek, valamint a világi hívők a világ összes részegyházaiban, akik

mind tevékenyen részt vesznek az előkészítés folyamatában: vagy konkrét

javaslatokkal, vagy elengedhetetlen imádságos támogatásukkal. Kedves családok,

különösen részetekről nagyon szükséges és fontos az imádságos támogatás! Ez a

szinódusi gyűlés ugyanis kimondottan veletek foglalkozik, a ti hivatásotokkal és

küldetésetekkel az egyházban és a társadalomban, a házasság, a családi élet, a

gyermeknevelés problémáival, valamint a családoknak az egyház küldetésében

betöltött szerepével. Ezért kérlek titeket: buzgón imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy

világosítsa meg a szinódusi atyákat, és vezesse őket nehéz feladatukban. Miként

tudjátok, ezt a rendkívüli szinódusi gyűlést egy évvel később követni fogja majd az

ún. rendes szinódus, amely szintén a család témájával foglalkozik. És ahhoz

kapcsolódóan 2015 szeptemberében rendezik meg a családok világtalálkozóját

Philadelphiában. Imádkozzunk hát együtt mindnyájan, hogy ezen eseményeken

keresztül az egyház valóban a Szentlélek segítségével haladjon előre a reflexió és a

döntéshozatal útján, megfelelő lelkipásztori eszközöket találjon a családok

megsegítésére, és az evangélium világosságával és erejével tudjon szembenézni a

mai kihívásokkal.

E levelet Jézus templomi bemutatásának ünnepén írom nektek. Lukács evangélista

elbeszéli, hogy Szűz Mária és Szent József – a mózesi törvénynek eleget téve – elvitték a

gyermeket a templomba, hogy felajánlják az Úrnak, és ekkor két idős ember, Simeon és

Anna a Szentlélektől indíttatva elébük mentek, és felismerték Jézusban a Messiást (vö.

Lk 2,22–38). Simeon karjába vette, és hálát adott Istennek, hogy végre „megláthatta” az

üdvösséget; Anna pedig előrehaladott kora ellenére új erőre kapott, és elkezdett

mindenkinek beszélni a gyermekről. Nagyon szép ez a jelenet: két fiatal szülő és két idős

ember, Jézus körül. Jézus valóban ezt teszi: segít, hogy egymásra találjanak és eggyé

forrjanak a nemzedékek! Ő annak a szeretetnek a kiapadhatatlan forrása, amely legyőz

minden bezárkózást, minden magányt, minden szomorúságot. A családi élet útján

számos szép időszakot osztotok meg egymással: az étkezéseket, a pihenést, a

házimunkát, a kikapcsolódást, az imádságot, az utazásokat és zarándoklatokat, a

karitatív cselekedeteket… Ha viszont hiányzik a szeretet, akkor hiányzik az öröm is; az

igazi szeretettel pedig Jézus ajándékoz meg bennünket: felkínálja szavát, mely

megvilágítja utunkat, és táplál bennünket az élet kenyerével, mely erőt ad mindennapi

fáradozásainkhoz.

Kedves családok, a püspöki szinódusért mondott imátok olyan értékes kincs, amely

gazdagítani fogja az egyházat. Köszönetet mondok nektek, és kérlek, imádkozzatok

értem is, hogy igazságban és szeretetben tudjam szolgálni Isten népét. A Boldogságos

Szűz Mária és Szent József oltalmazzon benneteket szüntelen, és segítsen, hogy egyek

legyetek a szeretetben, és így haladjatok előre egymás kölcsönös szolgálatában. Szívből

kérem minden családra az Úr áldását.

 

Vatikán, 2014. február 2., az Úr bemutatásának ünnepe

Ferenc

(Fordította: Tőzsér Endre SP)

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template