NyomtatásE-mail

Ferenc pápa katekézise február 19-én

( 31 értékelés )

NE SZÉGYELLJÜNK GYÓNNI, ISTEN MINDEN ALKALOMMAL ÁTÖLEL

MINKET! - Ferenc pápa szerdán délelőtt a kiengesztelődés szentségéről elmélkedett

a Szent Péter téren összegyűlt több tízezer hívőnek. Beszédét sűrűn teletűzdelte

rögtönzött szavakkal, amelyet a zarándokok lelkes tapsa követett. A katekézis

megkezdése előtt hosszan körbejárt pápamobilján a Szent Péter téren, üdvözölte az

őt éljenző híveket, megcsókolta a neki átnyújtott kisgyermekeket, áldást osztott.

A keresztény beavatás szentségein keresztül, mint a keresztség, a bérmálás és az

Eucharisztia, az ember új életet nyer Krisztusban – kezdte katekézisét Ferenc pápa.

Ahogy mindannyian tudjuk, evilági életünket „cserépedényben” hordozzuk, ki

vagyunk még téve a kísértésnek, a szenvedésnek, a halálnak, és bűneink miatt akár

el is veszíthetjük az új életet. Ezért az Úr Jézus azt akarta, hogy egyháza tovább

folytassa üdvözítő művét tagjain keresztül is, különösen a kiengesztelődés és a

betegek szentsége által, amelyeket a gyógyulás szentségei néven csoportosíthatunk.

Amikor ugyanis gyónni megyek, akkor gyógyulást keresek: a lelkem, a szívem

gyógyulását, mivel olyasmit tettem, ami nem jó – fűzte hozzá a pápa. Jól kifejezi ezt

az az evangéliumi rész, amelyben Jézus megbocsátja a béna ember bűneit és

meggyógyítja őt.

A bűnbocsánat és a kiengesztelődés szentsége – amit mi gyónásnak nevezünk -

közvetlenül a húsvéti misztériumból ered. Amikor ugyanis Húsvét este az

Úr megjelent tanítványainak, így szólt: Békesség nektek! Rájuk lehelt és így

folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer”

(Jn 20,21-23). Ez a szakasz fölfedi e szentség mélyebb működését. Először is

bűneink bocsánata nem valami olyan, amit mi adhatunk saját magunknak. Nem

mondhatom azt: megbocsátok magamnak. A bocsánatot kérni kell, valaki mástól kell

kérni és mi a gyónásban Jézustól kérünk bocsánatot. A bűnbocsánat nem

erőfeszítéseink gyümölcse, hanem a Szentlélek ajándéka, elhalmoz minket az

irgalmasság és a kegyelem megtisztító erejével, amely a megfeszített és feltámadt

Krisztus kitárt szívéből árad szüntelenül. Másodsorban pedig csak akkor lehetünk

valóban békességben, ha kiengesztelődünk Jézusban az Atyával és a testvéreinkkel.

A korábban nyilvános formában gyakorolt szentség ma személyesen, a gyónásban

történik. Egyesek mondhatják: „Én csak Istennek gyónok”. Igen, mondhatjuk

Istennek: bocsáss meg, és elsorolhatjuk bűneinket. De ezeket a bűnöket a

testvéreinkkel szemben, az egyházzal szemben is elkövettük, ezért szükség van rá,

hogy az egyháztól, a testvérektől kérjünk bocsánatot a pap személyében.

„De atyám, én szégyellem magam!” – folytatta a pápa. A szégyen is lehet jó,

egészséges, mert alázatosabbá tesz minket. És a pap szeretettel és gyöngéden

fogadja gyónásunkat, és Isten nevében megbocsát. Ne féljetek a gyónástól! –

buzdított Ferenc pápa, majd megkérdezte: Gondoljátok csak végig, mikor gyóntatok

utoljára? Két napja, két hete, két éve, húsz éve, talán negyven éve? És ha sok idő

telt el, ne veszítsetek egy nappal se többet, ne késlekedjetek, a pap jó lesz. Jézus

van ám ott! És Jézus jobb, mint a papok, Jézus vár titeket sok szeretettel. Legyetek

bátrak és menjetek gyónni!

A szerdai általános audiencia végén a Szentatya felhívást intézett Ukrajnáért.

„Aggódva figyelem a kijevi történéseket. Közel állok az ukrán néphez és imádkozom

az áldozatokért és a sebesültekért” – mondta a pápa, majd felszólította a szemben

álló feleket, hogy szüntessenek be minden erőszakot, keressék a megegyezést és a

békét.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template