NyomtatásE-mail

Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

( 12 értékelés )

"CSAK SEMMI PLETYKÁLKODÁS, A SZAVAK IS ÖLHETNEK!

ENGESZTELŐDJÜNK KI TESTVÉREINKKEL!" - Kedves Testvérek! Jó napot

kívánok! – kezdte beszédét február 16-án, vasárnap délben Ferenc pápa, aki a

vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter

teret megtöltő zarándokcsoportokat.

A mai vasárnapi evangéliumi szakasz része még az ún. Hegyi beszédnek, Jézus első

nagy prédikációjának. Arról szól, hogy hogyan viszonyult Jézus a zsidó törvényhez.

Beszédében világosan leszögezi: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy

visszavonjam a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy

megszüntessem, hanem hogy beteljesítsem” (Mt 5,17). Jézus tehát nem akarja

eltörölni a parancsolatokat, amelyeket az Úr Mózesnek adott, hanem be akarja

teljesíteni azokat. És azonnal hozzáteszi: a törvénynek ez a beteljesítése nagyobb

igazságosságot, a törvények hitelesebb megtartását igényli. Ezt mondja

tanítványainak: „ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét,

semmiképp sem mentek be a mennyek országába” (Mt 5,20).

De mit jelent a törvény „beteljesítése”? És ez a nagyobb igazságosság miben áll? –

tette fel a kérdést a pápa. Jézus maga válaszol néhány példával. Jézus gyakorlatias

volt, mindig példákat hozott fel, hogy megértesse magát. A Tízparancsolat ötödik

parancsolatából indul ki: „Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: "Ne ölj; aki

pedig öl, méltó az ítéletre'' [Kiv 20,13]. Én viszont azt mondom nektek, hogy

mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre” (Mt 5,21-22). Ezzel Jézus arra

emlékeztet, hogy a szavak is ölhetnek! Amikor valakiről azt mondjuk, hogy olyan a

nyelve, mint egy viperáé, azzal mit akarunk kifejezni? Azt, hogy szavai gyilkolnak.

Tehát nem csak arról van szó, hogy nem szabad merényletet elkövetnünk

testvérünk élete ellen, hanem haragunk mérgét sem kell a másikra ontanunk és

nem szabad rágalmainkkal sújtanunk. Rosszat sem kell mondanunk testvérünkről. A

pletykálkodás is gyilkolhat, mert megöli a személy hírnevét. Nagyon csúnya dolog a

pletykálkodás! Kezdetben kellemesnek, sőt szórakoztatónak tűnhet, olyan mintha

cukorkát szopogatnánk. Végül azonban szívünket keserűség tölti el és minket is

megmérgez. Az igazat megvallva meg vagyok győződve arról – mondta Ferenc

pápa, - hogy ha mindnyájan megfogadnánk, hogy kerüljük a pletykát, végül

szentekké válnánk. Egy szép út! Szeretnénk szentek lenni? Igen, vagy nem? A térről

hallatszott a zúgás: Igeeeeen! Ragaszkodni akarunk a pletykákhoz, mint

megszokáshoz? Igen vagy nem? Neeem! – válaszolt a hívők tömege. Akkor

egyetértünk: semmi pletykálkodás!

Jézus a tökéletes szeretetet javasolja követőinek: olyan szeretet ez, amelynek

egyetlen mértéke, hogy mértéktelen, felülmúl minden számítást. A testvérünk iránti

szeretet olyan alapvető magatartás, hogy Jézus megállapítja: Istennel való

kapcsolatunk nem lehet őszinte, ha nem akarunk kibékülni testvérünkkel. Jézus ezt

mondja: „Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy

testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt,

és először menj, békülj ki testvéreddel” (23-24).

Tehát arra kaptunk meghívást, hogy kiengesztelődjünk testvéreinkkel, mielőtt

kinyilvánítanánk az Úr iránti ájtatosságunkat az imában. Mindebből megértjük, hogy

Jézus nem csak a fegyelem megtartásának, a külső magaviseletnek tulajdonít

fontosságot. A törvény gyökeréig nyúl le, főleg az ember szándékára, tehát szívére

figyel, ahonnan kiindulnak jó vagy gonosz tetteink. Ahhoz, hogy jó és becsületes

legyen a magatartásunk, nem elegendőek a jogi szabályok, hanem szükség van

mély motivációra, ami egy rejtett bölcsesség, Isten Bölcsességének a kifejezése,

amelyet a Szentléleknek köszönhetően fogadhatunk be. És mi, a Krisztusba vetett

hit által, megnyílhatunk a Szentlélek működésének, aki képessé tesz arra

bennünket, hogy megéljük az isteni szeretetet. Ennek a tanításnak a fényében

minden parancsolat feltárja teljes jelentőségét, mint a szeretet követelményét és

mindegyik a legnagyobb parancsolatban egyesül: szeresd Istenedet teljes szívedből

és szeresd felebarátodat, mint önmagadat – fejezte be a vasárnap déli Úrangyala

előtt mondott beszédét Ferenc pápa.

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a Szent Péter téren

megjelent római híveket és zarándokokat, a családokat, a plébániákat és a világ

számos országából érkezett fiatalokat. Külön megnevezte a Cseh Köztársaságból

érkezett nemzeti zarándoklatot, amelynek tagjai az ötévenként esedékes „ad limina”

látogatásra kísérték el főpásztoraikat, élükön Dominik Duka bíborossal, Prága

érsekével.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template