NyomtatásE-mail

Jeles ünnep egyházmegyénkben

( 8 értékelés )

PÜSPÖKSZENTELÉSEK ÉVFORDULÓJA SZÉKESFEHÉRVÁRON

1989. február 11-én, a rendszerváltozás „előestéjén” az esztergomi bazilikában Paskai

László bíboros öt új püspököt szentelt fel. Az azóta elhunyt Ács István egri és Dékány

Vilmos esztergomi segédpüspököt, valamint Takács Nándor ny. székesfehérvári,

Mayer Mihály ny. pécsi püspököt és Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapátot. A

három főpap Spányi Antal megyéspüspök meghívására a székesfehérvári

székesegyházban emlékezett meg felszentelése évfordulójáról február 15-én.

A kiemelkedő ünnepen részt vett Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli

nunciusa, jelen voltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a jubiláló

püspökök paptestvérei és számos hívő.

A vendéglátó szeretetével köszöntötte a jubiláns püspököket Spányi Antal

székesfehérvári megyéspüspök, aki az ajándékok átadása után felkérte a vatikáni

nagykövetet, hogy szóljon az ünnepeltekhez. A nuncius köszöntőjében elmondta:

nem gyakori az egyház életében, hogy egyszerre öt püspök szentelését ünnepeljék,

ezért nagy öröm, hogy elhozhatta Ferenc pápa üzenetét, különleges áldását a

jubiláló atyáknak.

A hálaadó szentmise főcelebránsa az egykori társszentelő püspök, Seregély István

nyugalmazott egri érsek volt, aki a közelmúltban ünnepelte püspökké szentelésének

évfordulóját. „Az én püspök nemzedékemet előre nem látott események és feladatok

elé állította az Úr. Bár 25 éve megszűnt a szorongattatás ideje, alig vettük észre,

hogy egy kifinomultabb támadással, az Isten nélküli világot akaró áramlattal kell

szembenéznünk és megmaradnunk az örök élet útján” – hangzott el

szentbeszédében.

„Örömmel vállaltuk a ránk bízottak, Isten népe szolgálatát, hogy pásztorként

őrizzük és hirdessük Krisztus üzenetét, mert bíztunk benne, hogy Ő mindvégig,

hűségesen velünk lesz.” Majd hozzátette: „Mindezek után örvendezve, az Isten

áldotta 25 esztendőnek hálát adva, megköszönjük Isten ajándékát, hogy hűségesek

maradtunk. Bocsánatot kérünk a hiányosságainkért, a mulasztásokért, és

ragaszkodó szeretettel vetjük bizalmunkat Istenbe, az Ő irgalmasságába.”

A szentmise végén Várszegi Asztrik főapát köszönő szavaiban hálával emlékezett a

25 évvel ezelőtti eseményekre. Megköszönte Alberto Bottari de Castello nunciusnak,

hogy közvetítette a Szentatya áldását, Seregélynek István nyugalmazott érseknek,

hogy nemcsak 25 évvel ezelőtt, hanem azóta is mindig mellettük állt, Spányi Antal

püspöknek, hogy testvéri szeretettel lehetővé tette az ünneplést. Az egész ünneplő

közösségnek azt kívánta, hogy Isten növelje mindannyiukban az iránta való

szeretetet, az Ő dicsőségére.

A koncelebrált főpapi szentmise a három jubiláns püspök közös áldásával zárult –

írta Bertáné Pintér Katalin.

 

Forrás: szfvar.katolikus.hu

Képek: Berta Gábor

A Várszegi Asztrik főapáttal készített ünnepi interjút itt olvashatják!

joomla template