NyomtatásE-mail

Ferenc pápa február 12-i katekézise

( 7 értékelés )

AZ EUCHARISZTIA RÉVÉN FELFEDEZZÜK A MÁSIK EMBERBEN JÉZUS

ARCÁT - Február 12-én, szerdán délelőtt, az általános kihallgatáson Ferenc pápa

folytatta katekézisét az Oltáriszentségről. Előző alkalommal arra mutatott rá,

hogy az Eucharisztia bevezet bennünket a Jézussal és misztériumával való

szeretetközösségbe. 

 

Most feltehetünk néhány kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolat áll

fenn az Eucharisztia ünneplése és életünk között, mint egyház, és mint egyének:

hogyan éljük meg mi keresztények az Eucharisztiát? Hogyan éljük meg a

vasárnapi szentmisét? Csak, mint egy ünnepi pillanatot? Egy megszokott

hagyományt? Alkalom arra, hogy találkozzunk másokkal, vagy azért megyünk el,

hogy úgy érezzük, minden rendben van, vagy valamivel többet jelent számunkra

a szentmise?

Konkrét jelei vannak annak, hogy megértsük, hogyan éljük meg mindezt –

fejtette ki katekézisében Ferenc pápa. Az első jel az, hogy hogyan tekintünk a

többiekre. Az Eucharisztiában Krisztus mindig megújítja önátadását, mint

ahogyan a kereszten tette. Egész élete a teljes önátadás gesztusa szeretetből;

tehát Jézus szeretett a tanítványaival és az emberekkel lenni. Azt jelentette

számára, hogy osztozott vágyaikban, problémáikban, mindabban, ami lelküket,

életüket áthatotta, eltöltötte. 

Ma, amikor részt veszünk a szentmisén, sokféle emberrel találkozunk:

fiatalokkal, idősekkel, gyermekekkel; szegényekkel és jómódúakkal; helybeliekkel

és idegenekkel; családokkal és egyedülállókkal. De az Eucharisztia révén, amit

ünneplek, valóban testvéreimnek érzem őket, mindnyájukat? Növeli bennem a

képességet, hogy örüljek azzal, aki örül és sírjak azzal, aki sír? Arra késztet,

hogy elinduljak a szegények, a betegek, a kirekesztettek felé? Segít, hogy

felismerjem bennük Jézus arcát?” – tette fel a kérdéseket Ferenc pápa, majd

rögtönzött szavakkal hozzáfűzte: „Mindnyájan azért megyünk misére, mert

szeretjük Jézust és az Oltáriszentségben osztozni akarunk kínszenvedésében és

feltámadásában. De szeretünk-e úgy, ahogy Jézus akarja, hogy szeressük

leginkább rászoruló testvéreinket? Például itt, Rómában, ezekben a napokban

annyi szociális problémának lehettünk tanúi: vagy az eső miatt, ami egész

városnegyedekben okozott károkat, vagy a munka hiánya miatt, ami az egész

világot érintő válság következménye. 

Felteszem a kérdést, mindnyájan kérdezzük meg: én, aki misére járok, hogyan

élem ezt meg? Törekszem arra, hogy segítsek, hogy közeledjek a bajba

jutottakhoz, imádkozom értük, akiknek ez a problémájuk van? Vagy kissé

közömbös vagyok? Vagy talán jobban érdekel, hogy pletykáljak: ’Láttad, hogy

volt felöltözve az a nő, vagy az a férfi?’ Néha előfordul ilyesmi a mise után, vagy

nem? Előfordul! És ez nem helyénvaló. Törődnünk kell testvéreinkkel, akik

szükséget szenvednek, betegek vagy más problémájuk van. 

Jót tesz ma nekünk, ha ezekre a testvéreinkre gondolunk, akiknek ma itt

Rómában nehézségeik vannak az eső tragédiája miatt, vagy a munka hiánya

miatt és kérjük Jézust, ezt a Jézust, akit az Oltáriszentségben magunkhoz

veszünk: segítsen bennünket, hogy segíthessünk” – mondta Ferenc pápa. 

Egy másik nagyon fontos jelzés, az a kegyelem, hogy érezzük: bűneink

bocsánatot nyertek és mi is készen állunk arra, hogy megbocsássunk. Néha

valaki felteszi a kérdést: „Miért kellene templomba menni, hiszen aki

rendszeresen részt vesz a szentmisén, az ugyanolyan bűnös, mint a többiek?”

Hányszor hallottuk ezt! Valójában az, aki ünnepli az Eucharisztiát, nem azért

teszi, mert jobbnak tartja magát, mint mások, vagy jobbnak akar tűnni

másoknál, hanem éppen azért, mert egyre jobban érzi annak a szükségét, hogy

befogadja és megújítsa őt a Jézus Krisztusban megtestesült isteni irgalmasság. 

A pápa ismét rögtönzött szavakkal folytatta katekézisét: „Ha valaki közülünk

nem érzi szükségét Isten irgalmasságának, nem érzi magát bűnösnek, jobb, ha

nem megy misére! Mert mi azért járunk misére, mert bűnösek vagyunk, és

részesülni akarunk Jézus bocsánatában, részesedni akarunk megváltásában,

bűnbocsánatában. Az a „Gyónom”, amit a mise elején mondunk, nem pusztán

formalitás, hanem valóságos bűnbánati aktus. Bűnös vagyok és megvallom

vétkeimet! Ezzel kezdődik a mise. 

Soha ne feledjük el, hogy Jézus Utolsó Vacsorájára „elárulásának éjszakáján”

(1Kor 11,13) került sor. Abban a kenyérben és abban a borban, amelyet

felajánlunk, és amely köré összegyűlünk, minden alkalommal megújul Krisztus

testének és vérének felajánlása bűneink bocsánatára. Alázattal kell misére

járnunk, mint bűnösöknek és az Úr kiengesztel bennünket”. 

Végül egy értékes jel az a kapcsolat, ami az Eucharisztia ünneplése és

keresztény közösségeink élete között áll fenn. Mindig figyelembe kell vennünk,

hogy az Oltáriszentség nem valami olyasmi, amit mi csinálunk, nem a mi

megemlékezésünk arról, amit Jézus mondott és tett. Nem. Éppen Krisztus

cselekedete! Krisztus hajtja végre, aki jelen van az oltáron. És Krisztus az Úr.

Krisztus ajándéka, amellyel jelen valóvá teszi magát és összegyűjt bennünket

maga körül, hogy tápláljon bennünket Szavával és életével. 

Ez azt jelenti, hogy az egyház küldetése és önazonossága az Eucharisztiából

fakad, és mindig ott ölt formát. Egy szertartás külső szempontból lehet

csodálatos, kifogástalan, de ha nem vezet el bennünket a Jézussal való

találkozáshoz, akkor azzal a kockázattal jár, hogy nem nyújt táplálékot

szívünknek és életünknek. Az Oltáriszentség révén azonban Krisztus be akar

lépni létünkbe és át akarja azt hatni kegyelmével, hogy így minden keresztény

közösségben összhang legyen a liturgia és az élet között” – hangsúlyozta Ferenc

pápa. 

A következő szavakkal fejezte be olasz nyelvű katekézisét: „Szívünket bizalom

és remény tölti el, ha Jézus szavaira gondolunk, amelyeket az evangéliumban

olvasunk: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van

és én föltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54). Éljük meg az Eucharisztiát a hit

és az ima, a bűnbocsánat és a vezeklés, a közösségi öröm és a szükséget

szenvedő testvérek iránti törődés lelkületével, annak a bizonyosságában, hogy az

Úr beteljesíti ígéretét: az örök életet”. 

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template