NyomtatásE-mail

Ferenc pápa vasárnapi párbeszéde a hívekkel

( 10 értékelés )

"ÉGŐ, VAGY ELOLTOTT LÁMPÁS?"

Ferenc pápa vasárnap emlékeztetett rá, hogy február 11-e, a Lourdes-i Szűzanya

emléknapja, egyben a Betegek Világnapja. Jó alkalom arra, hogy a közösségek

középpontjába állítsuk a betegeket. Imádkozzunk értük és velük, álljunk mellettük. A

Betegek Világnapjára írt üzenet címét Szent János ihlette: Hit és szeretet: „Nekünk is oda

kell adnunk életünket testvéreinkért” (1Jn 3,16). Kövessük Jézus magatartását, amellyel

bármiféle betegségben szenvedő felé közeledett: az Úr mindenkit gondjaiba vesz,

osztozik szenvedésükben, megnyitja szívüket a reménységnek.

 

A pápa elismeréssel szólt az egészségügyi dolgozókról, és köszönetét fejezte ki nagyon

értékes munkájukért. Nap mint nap találkoznak nem pusztán testükben törékeny

betegekkel, hanem olyan személyekkel is, akikre sajátos figyelmet kell fordítaniuk. A

személy méltósága soha nem korlátozódik képességeire, és nem csökken, ha a személy

gyönge, fogyatékkal él és szüksége van segítségre. A pápa azokra a családokra gondolt,

amelyekben természetes, hogy gondját viselik a betegeknek; néha azonban nehéz

helyzetek adódhatnak. "Sokan írnak nekem és szeretném imáimról biztosítani ezeket a

családokat, és ezt mondom nekik: ne féljetek a törékenységtől! Ne féljetek a

törékenységtől! Segítsétek egymást szeretettel, és érezni fogjátok Isten vigasztaló

jelenlétét” – mondta Ferenc pápa.

A betegek iránti nagylelkű és keresztény magatartás a föld sója és a világ világossága.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy ezt gyakorolhassuk és eszközölje ki számunkra a

békét és a vigasztalást minden szenvedő számára – fohászkodott a Szentatya.

Köszöntötte a zarándokokat, közöttük angliai diákokat, továbbá különböző európai

országokból érkezett keresztény teológusnők egy csoportját, akik Rómában tartják

konferenciájukat, majd imáiról biztosította mindazokat, akik természeti csapásoktól

szenvednek a világ számos részén, Rómában is. A természet az elé a kihívás elé állít

bennünket, hogy legyünk egymással szolidárisak, óvjuk a teremtett világot és amennyire

lehetséges, megelőzéssel kerüljük el a legsúlyosabb következményeket.

Mielőtt elbúcsúzott volna a hívektől, Ferenc pápa ismét feltette a kérdést: égő, vagy

eloltott lámpás akartok-e lenni? Mit akartok? Égő vagy eloltott? A keresztények a

világosság hordozói! Mindig haladjunk előre Jézus világosságával! – mondta Ferenc pápa,

majd szép vasárnapot és jó ebédet kívánt mindenkinek.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template