NyomtatásE-mail

A Szentatya Urbi et Orbi üzenete és áldása

( 7 értékelés )

FERENC PÁPA URBI ET ORBI ÜZENETE ÉS ÁLDÁSA

"Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön Isten kedveltjeinek” (Lk 2,14). 

Kedves testvéreim Rómában és az egész világon, jó napot és áldott Karácsonyt kívánok!

Magamévá teszem az angyalok énekét, akik megjelentek a betlehemi pásztoroknak azon

az éjszakán, amikor Jézus született. Ez az ének egybeköti az eget és a földet,

magasztalás és dicsőítés az ég felé, a föld és minden népe számára pedig a béke

ígérete. 

 

Mindenkit arra szólítok fel, hogy csatlakozzon ehhez az énekhez: ez az ének minden

férfinek és nőnek szól, akik virrasztanak az éjszaka idején, és reménykednek egy jobb

világban, akik gondját viselik másoknak és alázatosan arra törekednek, hogy megtegyék

kötelességüket. 

Dicsőség Istennek!

Karácsony mindenekelőtt erre hív bennünket: dicsőítsük Istent, mert jó, mert hűséges és

irgalmas. Ma azt kívánom mindenkinek, hogy ismerje fel Isten igazi arcát, az Atyáét, aki

nekünk ajándékozta Jézust. Mindenkinek azt kívánom, hogy érezze: Isten közel van,

kívánom, hogy jelenlétében éljen, hogy szeresse és imádja Őt. 

Bárcsak mindnyájan dicsőíthetnénk Istent mindenekelőtt életünkkel, amelyet az Isten és

a testvérek szeretetének szentelünk. 

És békét az embereknek!

Az igazi béke, tudjuk jól, nem az egymással szembenálló erők egyensúlya. Nem egy szép

„homlokzat”, amely mögött ellentétek és megosztottságok vannak. A béke mindennapi

elkötelezettség, a béke „házi készítésű”, Isten ajándékánál kezdődik, abból a

kegyelemből fakad, amelyet Jézus Krisztusban adott nekünk. 

A jászolban fekvő Gyermekre, a béke Gyermekére tekintve gondoljunk azokra a

gyermekekre, akik a háborúk legtörékenyebb áldozatai, de gondoljunk az idősekre is, a

nőkre, akikkel rosszul bánnak, a betegekre… A háborúk kettétörnek és megsebeznek

olyan sok életet! 

Túl sok életet tört ketté az utóbbi időkben a konfliktus Szíriában, gyűlöletet és bosszút

szítva. Továbbra is imádkozzunk az Úrhoz, hogy kímélje meg a szeretett szíriai népet az

újabb szenvedésektől és a konfliktusban érintett felek vessenek véget minden

erőszaknak és biztosítsák a hozzáférést a humanitárius segélyekhez. 

Láttuk, hogy az ima milyen nagy hatású! Örülök, hogy ma csatlakoznak különböző vallási

felekezetek hívei is a Szíria békéjéért mondott imánkhoz. Soha ne veszítsük el a

bátorságot ahhoz, hogy imádkozzunk! A bátorságot ahhoz, hogy ezt mondjuk: Urunk, add

meg te a békédet Szíriának és az egész világnak. És a nem hívőket is arra szólítom fel,

hogy kívánják a békét, vágyukkal, azzal a vággyal, amely kitágítja a szívet: mindenki

egyesülve, vagy az imával vagy a kívánsággal. De mindnyájan a békéért – tette hozzá

rögtönzött szavakkal a pápa. 

Adj békét, Gyermek, a Közép-Afrikai Köztársaságnak, amelyről az emberek gyakran

megfeledkeznek. De te, Urunk, nem feledkezel meg senkiről! És el akarod vinni a békét

arra a földre is, amelyet az erőszak és a nyomor spirálja tépáz, ahol olyan sok ember

hajléktalan, nélkülözi a vizet és az élelmet, a létminimummal sem rendelkezik. Kedvezz

az egyetértésnek Dél-Szudánban, ahol a jelenlegi feszültségek már túl sok áldozatot

szedtek, és fenyegetik a fiatal államban a békés együttélést. 

Te, a béke Fejedelme, térítsd meg mindenütt az erőszakosok szívét, hogy tegyék le a

fegyvereket és kezdjenek párbeszédet. Tekints Nigériára, amelyet szüntelen merényletek

sújtanak, amelyek nem kímélik meg az ártatlanokat és a védteleneket. Áldd meg a

Földet, amelyet kiválasztottál, hogy a világra jöjj és biztosítsd az izraeliek és

palesztinok közötti béketárgyalások szerencsés kimenetelét. Gyógyítsd be a sebeket a

szeretett Irakban, amelyet még mindig gyakran sújtanak merényletek.

Te, az élet Ura, oltalmazd mindazokat, akiket neved miatt üldöznek. Adj reményt és

vigaszt a kitelepítetteknek és a menekülteknek, különösen Afrika szarvában és a Kongói

Demokratikus Köztársaság keleti részén. Add, hogy az emberhez méltó életet kereső

migránsok befogadásra és segítségre találjanak. Soha többé ne forduljanak elő olyan

tragédiák, mint idén Lampedusában, amely olyan sok életet követelt!

Ó betlehemi Gyermek, érintsd meg a szívét mindazoknak, akik emberkereskedelemben

vesznek részt: ébredjenek tudatára ennek az emberiség ellen elkövetett bűnténynek a

súlyosságára. Fordítsd tekintetedet azokra a gyermekekre, akiket elrabolnak,

megsebeznek és megölnek fegyveres konfliktusokban, és akiket katonáknak képeznek ki,

elrabolva gyermekkorukat. 

Ég és a föld Ura, tekints le bolygónkra, amelyet az emberek kapzsisága és sóvársága

gyakran válogatás nélkül kizsákmányol. Segítsd és óvd azokat, akik természeti

katasztrófák áldozatai, különösen a kedves fülöp-szigeteki népet, amelyet a

közelmúltban tájfun csapása sújtott. 

Kedves testvéreim, ebbe a világba, a ma emberei közé megszületett az Üdvözítő, aki

Krisztus Urunk. Álljunk meg a betlehemi Gyermek előtt. Hagyjuk, hogy szívünk

megérintődjön: ne féljünk ettől. Ne féljünk attól, hogy szívünk meghatódjon! Szükségünk

van rá, hogy szívünk elérzékenyüljön. Hagyjuk, hogy Isten gyöngédsége felmelegítse;

szükségünk van simogatására. 

Isten simogatása nem okoz sebeket: Isten simogatásai békét és erőt adnak nekünk.

Szükségünk van simogatására. Isten nagy a szeretetben, Övé a dicséret és a dicsőség

mindörökké! Isten a béke: kérjük, hogy segítsen nekünk minden nap a békét építeni

életünkben, családunkban, városainkban és nemzeteinkben, az egész világon. Hagyjuk,

hogy megérintsen bennünket Isten jósága. 

 

Forrás: Vatikáni Rádiójoomla template