NyomtatásE-mail

Ima a családokért

( 14 értékelés )

FERENC PÁPA IMÁJA A CSALÁDOKÉRT

December 29-én, Szent Család ünnepén, a vasárnapi Úrangyala elimádkozása után a

Szentatya azt kérte a hívektől, hogy vele együtt mondják el az általa személyesen írt

imát a világ összes családjáért. Csatlakozzunk mi is a pápa imájához!

 

Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József,

bennetek szemléljük

az igazi szeretet tündöklését,

bizalommal fordulunk hozzátok.

 

Názáreti Szent Család,

tedd a mi családjainkat is

a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává,

az evangélium hiteles iskolájává,

kis családegyházakká.

 

Názáreti Szent Család,

soha többé ne tapasztalják meg a családok

az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot:

bárki is sérült vagy botránkozott meg,

leljen hamar vigaszt és gyógyulást.

 

Názáreti Szent Család,

a következő püspöki szinódus

legyen képes mindenkiben újra tudatosítani

a család szent és sérthetetlen mivoltát,

Isten tervében foglalt szépségét.

Jézus, Mária és József,

halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket. Ámen.

 

Forrás: Vatikáni Rádiójoomla template