NyomtatásE-mail

Ferenc pápa Úrangyala imádsága a názáreti Szent Család ünnepén

( 8 értékelés )

FERENC PÁPA BESZÉDE A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN

A Szentatya megemlékezett az elutasítás, a kizsákmányolás áldozatairól, és Isten

szerető közelségébe helyezte bizalmát: a 2013-as év utolsó Úrangyala imádsága Szent

Család ünnepén ezekkel a gondolatokkal telt. A pápa imádkozott az száműzöttekért, a

menekültekért és az idősekért. A közelgő püspöki szinódusért pedig, amely a család

témájával foglalkozik, külön imát mondott, amelyet személyesen írt. Végül pedig

köszöntötte az élő összeköttetésben lévő názáreti, barcelonai, lorétói és madridi híveket.

 

Kedves Testvérek! Jó napot kívánok! - kezdte beszédét Ferenc pápa.

Ezen a Karácsony utáni első vasárnapon a liturgia arra szólít bennünket, hogy a názáreti

Szent Családot ünnepeljük. Valóban, minden jászolban Jézust látjuk a Szűzanyával és

Szent Józseffel a betlehemi barlangban. Isten emberi családban akart megszületni, azt

akarta, hogy legyen egy anyja és egy apja, mint nekünk. A mai evangéliumi szakasz arról

szól, hogy a Szent Családnak a száműzetés fájdalmas útját kellett választania,

Egyiptomban kerestek menedéket. József, Mária és Jézus megtapasztalják a menekültek

drámai életkörülményeit, a félelmet, a bizonytalanságot, a nélkülözést (vö. Mt 2,13-

15.19-23). 

Sajnos, napjainkban családok milliói ismerhetnek magukra ebben a szomorú valóságban.

A televízió és az újságok szinte minden nap hírt adnak a menekültekről, akik az

éhségtől, háborútól, egyéb súlyos veszélyektől mentik életüket, biztonságot, emberhez

méltó életet keresnek saját maguk és családjuk számára. 

Távoli földeken, még ha találnak is munkát, a menekültek és bevándorlók nem mindig

találnak valódi befogadásra, nem mindig tisztelik és becsülik meg értéküket.

Törvényes elvárásaik összetett helyzetekkel és nehézségekkel ütköznek össze, amelyek

olykor leküzdhetetlennek látszanak. Ezért tehát, miközben tekintetünket a názáreti Szent

Családra szegezzük abban a pillanatban, amikor menekülésre kényszerülnek, gondoljunk

azoknak az elvándorlóknak és menekülteknek a drámájára, akik az elutasítás és a

kizsákmányolás áldozatai, akik az emberkereskedelem és a rabszolgamunka áldozatai.

De gondoljunk a többi „száműzöttre” is: „rejtett száműzötteknek” nevezném őket –

mondta Ferenc pápa. Azok a száműzöttek, akik magukon a családokon belül találhatók,

mint például az idősek, akikkel olykor úgy bánnak, mint akik terhet jelentenek. Hogy jól

működik-e egy család, azt abból lehet látni, hogy hogyan bánnak a gyermekekkel és az

idősekkel – tette hozzá a Szentatya. 

Jézus olyan családhoz akart tartozni, amely megtapasztalta ezeket a nehézségeket, hogy

senki ne érezze magát kizárva Isten szeretetteljes jelenlétéből. A menekülés

Egyiptomba, Heródes fenyegetései azt mutatják, hogy Isten jelen van ott, ahol az ember

veszélyben van, ahol az ember szenved, ahonnan menekül, ahol megtapasztalja az

elutasítást és a magára hagyatottságot; de Isten ott is jelen van, ahol az ember

álmodozik, reménykedik, hogy szabadon visszatérhet hazájába, tervez és az életet,

valamint a méltóságot választja magának és családjának. 

Ma, amikor a Szent Családra tekintünk, azt is látjuk, hogy milyen egyszerű életet

folytatott Názáretben. Ez a példa olyan jó tesz a mi családjainknak, segít, hogy egyre

inkább a szeretet és a kiengesztelődés közösségévé váljanak, ahol megtapasztalják a

gyöngédséget, egymás kölcsönös megsegítését, a kölcsönös megbocsátást. Emlékezzünk

a három kulcsszóra, amelyre szükség van ahhoz, hogy a családban békében és örömben

éljünk: kérem, köszönöm, bocsáss meg. Amikor egy család tagjai nem tolakodók, és

„engedélyt” kérnek, amikor nem önzők és megtanulnak „köszönetet” mondani, amikor egy

családban észreveszik, hogy valami rosszat tettek és tudnak „bocsánatot” kérni, akkor

abban a családban béke és öröm uralkodik. Emlékezzünk erre a három szóra. Ismételjük

el mindnyájan: kérem, köszönöm, bocsáss meg – és a hívősereg a pápa kérésére 

kórusban elismételte ezeket a szavakat. 

A pápa továbbá arra bátorította a családokat: tudatosítsák magukban annak a

jelentőségét, amellyel az egyházban és a társadalomban rendelkeznek. Az evangélium

hirdetése ugyanis mindenekelőtt a családok révén történik, és rajtuk keresztül jut el a

mindennapi élet különböző környezeteibe. 

Fohászkodjunk buzgón Szűz Máriához, Jézus Anyjához és a mi Anyánkhoz, Szent

Józsefhez, jegyeséhez. Kérjük őket, világosítsanak meg a földön minden családot,

nyújtsanak nekik támaszt és vezessék őket, hogy méltósággal és békés derűvel eleget

tudjanak tenni annak a küldetésnek, amelyet Isten bízott rájuk. 

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy a következő

konzisztórium és a következő püspöki szinódus a család témájával foglalkozik. Az

előkészítő szakasz már elkezdődött. Ezért ma, Szent Család ünnepén a pápa Jézus, Mária

és József oltalmába kívánta ajánlani a szinódust, imádkozva a világ összes családjáért. 

Köszöntötte a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, a barcelonai Sagrada Familia

bazilikában, valamint a loretói Szent Ház szentélyben lévő híveket, akik video-

összeköttetésben követték a pápa Úrangyala imádságát.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template