NyomtatásE-mail

Ferenc pápa Úrangyala imádsága Mindenszentek ünnepén

( 7 értékelés )

"MIT MONDANAK MA SZÁMUNKRA A SZENTEK? BÍZZATOK AZ ÚRBAN,

MERT Ő NEM OKOZ CSALÓDÁST!" - Mindenszentek ünnepe arra emlékeztet

bennünket, hogy létünk végcélja nem a halál, hanem a Mennyország! – kezdte

beszédét Ferenc pápa, amelyet a Szent Péter teret megtöltő százezer hívőhöz

intézett. János apostol írja: „Hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk

azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy,

amint van” (1Jn 3,2). 

 

A szentek, Isten barátai, arról biztosítanak bennünket, hogy nem csalatkozunk

ebben az ígéretben. Földi létük során ugyanis mély szeretetközösségben éltek

Istennel, olyannyira, hogy Hozzá hasonlóvá lettek. A legkisebb és legmegvetettebb

arcában meglátták Isten arcát és most szemtől szembe szemlélik dicsőséges

szépségében. 

A szentek nem szuperhősök, nem születtek tökéletes embernek. Olyanok, mint mi.

Olyan személyek, akik, mielőtt eljutottak volna a mennyek dicsőségére, normális

életet éltek, teli örömmel és fájdalommal, fáradozással és reménnyel. 

De mi változtatta meg az életüket? Amikor megismerték Isten szeretetét, követték

őt teljes szívükkel, feltételek és képmutatás nélkül; életüket mások szolgálatának

szentelték, eltűrték a szenvedést és az ellenségeskedést gyűlölet nélkül. A rosszra

jóval válaszoltak, örömöt és békességet terjesztettek maguk körül. 

A szentek olyan férfiak és nők, akiknek öröm van szívében és azt tovább adják

másoknak. A szentek soha nem gyűlöltek, mert a szeretet Istentől van. A gyűlölet

azonban kitől jön? Istentől származik a gyűlölet? Nem, az ördögtől jön! És a szentek

eltávolodtak az ördögtől. Soha nem gyűlölni, másokat szolgálni, a leginkább

rászorulókat, imádkozni és örömet árasztani: ez az életszentség útja. 

Szentnek lenni nem kevesek kiváltsága, mintha valaki nagy örökséget kapott volna.

Mindnyájan megkaptuk az örökséget a keresztségben ahhoz, hogy szentek legyünk.

Ez mindenki hivatása. Mindnyájan tehát arra kaptunk meghívást, hogy az

életszentség útján haladjunk, és ennek az útnak van egy neve, egy arca: Jézus

Krisztus. Ő megmutatja nekünk az utat az evangéliumban: ez a nyolc boldogság útja

(vö. Mt 5,1-12). 

A mennyek országa ugyanis azoké, akik biztonságukat nem a dolgokba, hanem Isten

szeretetébe helyezik; akiknek egyszerű és alázatos a szívük, akik nem tételezik fel

azt, hogy ők az igazak és nem ítélkeznek másokról, akik együtt tudnak szenvedni a

szenvedőkkel és örülni az örvendezőkkel, akik nem erőszakosak, hanem irgalmasok

és arra törekednek, hogy a kiengesztelődésen és a békén munkálkodjanak. A

szentek a kiengesztelődés és a béke munkásai. Olyan szép út az életszentség útja. 

Mit mondanak ma számunkra a szentek? Azt mondják: bízzatok az Úrban, mert Ő

nem okoz csalódást! Az Úr soha nem okoz csalódást! Egy jó barát, aki mindig

mellettünk áll. Soha nem ábrándít ki! A szentek tanúságtételükkel arra buzdítanak,

hogy ne féljünk az árral szemben haladni, ne féljünk attól, hogy mások nem értenek

meg bennünket és kinevetnek, amikor Istenről és az evangéliumról beszélünk;

életükkel azt mutatják meg, hogy aki hűséges marad Istenhez és Szavához, már

ezen a földön megtapasztalja szeretetét és „százszorosát” kapja az

örökkévalóságban. Ez az, amit remélünk, és ezt kérjük az Úrtól elhunyt testvéreink

számára. 

Az egyház bölcsen szorosan egymáshoz kapcsolta Mindenszentek ünnepét és

Halottak napját. Istent dicsőítő és a boldogokat tisztelő imánkhoz kapcsolódnak

engesztelő fohászaink azokért, akik megelőztek bennünket az ebből a világból az

örök életbe való átmenetben. 

Bízzuk imánkat Mária, Mindenszentek Királynője oltalmába – mondta végül

beszédében Ferenc pápa. 

Az Úrangyala elimádkozása után a pápa köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő

családokat, plébániai csoportokat, társulatokat. 

Üdvözölte mindazokat, akik részt vettek a délelőtti „szentek futása”

kezdeményezésen. A futást a Don Bosco Alapítvány szervezte. Szent Pál azt

mondaná, hogy az egész keresztény élet „futóverseny”, hogy elnyerjük az

életszentség díját: a „szentek futása” résztvevői erről mutattak példát. 

Ferenc pápa emlékeztette a híveket, hogy délután a római Verano temetőben mutat

be szentmisét. Lélekben egyesül mindazokkal, akik ezekben a napokban a temetőket

látogatják, ahol azok alszanak, akik megelőztek bennünket a hit jelében és várják a

feltámadás napját. 

A pápa külön imádkozik az erőszak áldozataiért, elsősorban azokért a

keresztényekért, akik üldöztetés miatt vesztették el életüket. Különösen imádkozik

majd mindazokért a testvéreinkért, férfiakért, nőkért és gyermekekért, akik az

éhség, szomjúság, vagy végső kimerültség következtében haltak meg a sivatagban,

és akik azért keltek útra, mert jobb életkörülményekben reménykedtek. 

Ezekben a napokban láttuk az újságokban a kegyetlen sivatagi képeket – tette

hozzá beszédében a Szentatya, majd egy perc csöndet kért a hívektől: imádkozzunk

mindannyian ezekért a testvéreinkért. 

Végül Ferenc pápa mindenkinek szép Mindenszentek ünnepét kívánt, majd így

búcsúzott: Viszontlátásra és jó ebédet! 

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template