NyomtatásE-mail

Augusztus 18-án történt a Vatikánban

( 6 értékelés )

A HIT ÉS AZ ERŐSZAK EGYMÁSSAL ÖSSZEEGYEZTETHETETLENEK 

A hit nem azt jelenti, hogy egy kis vallásossággal feldíszítjük életünket - fejtette ki a

Szentatya augusztus 18-án délben, a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez intézett

beszédében. Hangsúlyozta, hogy a hit nem egyeztethető össze az erőszakkal, és nem

jelent semlegességet. Megemlékezett a Fülöp-szigeteken történt kompbaleset

áldozatairól és a hívek imáit kérte Egyiptom békéjéért. 

 

Kedves Testvérek, jó napot kívánok! – kezdte beszédét Ferenc pápa. Utalt a vasárnapi

olvasmányokra és idézett a Zsidókhoz írt levélből: „Fussuk meg kitartással az előttünk

lévő küzdőteret. Tekintsünk föl a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra” (Zsid 12,1-

2). Ezt a kifejezést különlegesen hangsúlyoznunk kell a Hit évében. Az egész év során

mi is szegezzük tekintetünket Jézusra, mert a hit, amivel „igent” mondunk az Istennel

való gyermeki kapcsolatra, Tőle, Jézustól származik. Jézus az egyetlen közvetítője

ennek a kapcsolatnak, ami közöttünk és mennyei Atyánk között fenn áll. Jézus a Fiú

és mi Őbenne vagyunk az Atya gyermekei. 

Ezen a vasárnapon azonban Isten Szava tartalmazza Jézusnak egy olyan szavát is,

ami zavart kelthet bennünk, amit el kell magyaráznunk, mert különben félreérthetjük.

Jézus így szól tanítványainak: „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a

földre? Mondom nektek: nem azt, hanem ellenkezést” (Lk 12,51). Mit jelent ez? Azt

jelenti, hogy a hit nem egy dekoratív, díszítő elem; megélni a hitet nem azt jelenti,

hogy életünket feldíszítjük egy kis vallásossággal, mintha egy torta lenne, amire

tejszínhabot tesznek. Nem, a hit nem ezt jelenti. 

A hit azzal jár, hogy Istent választjuk életünk kritériumának és alapjának. Isten pedig

nem üres, nem semleges, Isten mindig pozitív, Isten a szeretet és a szeretet pozitív!

Azután, hogy Jézus a világba jött, nem tehetünk úgy, mintha nem ismernénk Istent.

Mintha egy elvont, üres dolog lenne, pusztán névleges vonatkozási pont. Nem,

Istennek van konkrét arca, van neve: Isten az irgalmasság, Isten a hűség, élet, amely

önmagát adja mindnyájunknak. Ezért mondja Jézus, hogy megosztottságot hoztam;

nem azért, mert Jézus meg akarja osztani az embereket, éppen ellenkezőleg: Jézus a

mi békénk, a mi kiengesztelődésünk! De ez nem a sírhelyek békéje, nem

semlegesség. Jézus nem semlegességet hoz magával, ez a béke nem a minden áron

való kompromisszum. Jézust követni azt jelenti, hogy lemondunk a rosszról, az

önzésről és a jót, az igazságot, az igazságosságot választjuk, még akkor is, ha ez

áldozatot kíván és azt, hogy lemondjunk saját érdekeinkről. És ez valóban

megosztáshoz vezet; tudjuk jól, hogy ellenkezést vált ki még a legszorosabb

kapcsolatok esetében is. 

Azonban jól figyeljük meg: nem Jézus az, aki megosztja az embereket! Ő megadja a

kritériumot: választhatunk, hogy önmagunkért, vagy Istenért és a többiekért akarunk-

e élni; azt akarjuk, hogy szolgáljanak minket, vagy mi szolgálunk; saját énünknek

engedelmeskedünk, vagy Istennek. Ebben az értelemben válik Jézus „ellentmondás

jelévé” (vö. Lk 2,34). 

Tehát az evangéliumnak ez a szava egyáltalán nem ad rá engedélyt, hogy a hit

terjesztéséhez felhasználjuk az erő eszközét. Éppen ellenkezőleg: a keresztények

igazi ereje az igazság és a szeretet ereje, amely azzal jár, hogy lemondunk az

erőszak minden formájáról. A hit és az erőszak összeegyeztethetetlenek egymással! –

ismételte meg erőteljesen a pápa. A hit és az erő azonban összetartoznak. A

keresztény nem erőszakos, de erős. És honnan jön erőssége? A szelídségből, a

szelídség erejéből, a szeretet erejéből.

Kedves barátaim – folytatta beszédét Ferenc pápa – Jézus rokonai között is voltak

néhányan, akik egy bizonyos ponton nem osztoztak abban, ahogy Jézus élt és

prédikált (vö. Mk 3,20-21). Anyja azonban mindig hűségesen követte, szíve tekintetét

Jézusra, a Magasságbeli Fiára és misztériumára szegezte. És végül Mária hitének

köszönhetően, Jézus hozzátartozói az első keresztény közösség tagjaivá váltak (vö.

ApCsel 1,14). 

„Kérjük Máriát: segítsen nekünk is, hogy tekintetünket Jézusra szegezzük, és mindig

kövessük őt, még ha ennek az árát meg is kell fizetnünk. 

Mindig emlékezzetek rá: Jézust követni nem jelent semlegességet, azt jelenti, hogy

teljes egészében hozzá csatlakozunk, a hit nem egy díszítő elem, hanem a lélek

ereje!” – mondta a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa. 

 

Forrás: Vatikáni Rádió

 

joomla template