NyomtatásE-mail

A Szentatya augusztus 11-i Úrangyala imádsága

( 8 értékelés )

ISTEN SZERETETE JÉZUS KRISZTUSBAN MINDIG MEGBOCSÁT NEKÜNK

A vasárnapi Evangélium a Krisztussal való végleges találkozás vágyáról beszél. Ez a

vágy mindig készenlétben tart bennünket éber lélekkel, mert egész szívünkkel és

lényünkkel várjuk ezt a találkozást – kezdte Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala

imádság előtt mondott beszédét. 

 

Jézusnak ezt a tanítását is a konkrét kontextusban kell látni, amelyben átadta. Lukács

evangélista megmutatja Jézust, amint tanítványaival halad Jeruzsálem felé, halálának

és feltámadásának Húsvétja felé. Ezen az úton tanítja őket, megosztva velük, amit

szívében hordoz, lelkének legmélyebb megnyilvánulásait. Ezek között van a földi

javaktól való eltávolodás, az Atya gondviselésébe vetett bizalom és a belső éberség,

Isten országának várása. Jézus számára ez az Atya házába való visszatérés várása.

Számunkra Krisztus várása, aki eljön majd, hogy magával vigyen bennünket a véget

nem érő ünnepre, ahogy Szűz Máriával tette, akit magával vitt a Mennybe. 

Ez az Evangélium azt akarja mondani nekünk, hogy a keresztények nagy és mély

vágyat hordoznak magukban, hogy találkozzanak Urukkal és testvéreikkel,

útitársaikkal. Ez összegzésre kerül Jézus híres szavaiban: „Ahol a kincsed, ott a

szíved is.” (Lk 12,34) A szív, amely vágyakozik… Mindannyiunknak van egy vágya!

Szegények azok, akiknek nincs. A vágy, hogy előre haladjunk, a horizont felé. Nekünk,

keresztényeknek ez a távlat a Jézussal való találkozás, aki az életünk, örömünk, aki

boldoggá tesz bennünket. De felteszek két kérdést – folytatta a pápa. 

Az első: Nektek van vágyakozó szívetek? Gondolkodjatok el és csendben, szívetekben

válaszoljatok. Van szívetek, amely vágyik valamire vagy be van zárva, alszik, egy

olyan szív, amely érzéstelenítve van az élet dolgai iránt? A vágy az előrehaladás a

Jézussal való találkozás felé… A második kérdés: Hol van a kincsetek, amelyre

vágytok? Jézus azt mondta: „Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Lk 12,34) Én tehát azt

kérdezem: Hol van a te kincsed? Melyik a legfontosabb, legértékesebb valóság, amely

a szívedet, mint egy mágnes vonzza? Az Isten szeretete? A vágy, hogy jót tegyél

másoknak? Hogy az Úrért és testvéreidért éljél? Mindenki válaszoljon erre a saját

szívében. 

Most mondhatja valaki nekem, hogy de atya, én dolgozom, családom van és

számomra a legfontosabb valóság az, hogy a családom előre menjen és a munka…

Persze, ez fontos, de milyen erő tartja össze a családot? A szeretet. És ki veti el

szívünkben a szeretetet? Isten. Isten szeretete. Éppen Isten szeretete ad értelmet a

legkisebb mindennapi tevékenységeknek és segít szembenézni a nagy

próbatételekkel. Ez az ember igazi kincse. Az életben a szeretettel kell előre haladni,

azzal a szeretettel, amelyet az Úr vetett el szívünkben, Isten szeretetével. Ez az

igazi kincs. De Isten szeretete micsoda? Nem valami általános érzés, van neve és

arca: Jézus Krisztus. Isten szeretete Jézusban jelenik meg, mert nem szerethetjük a

levegőt…A levegőt szeretjük, mindent szeretünk? Nem, nem lehetséges. Szeretjük a

személyeket, és a személy, akit szeretünk, Jézus, az Atya ajándéka közöttünk. 

Ez a szeretet ad értéket és szépséget mindennek, erőt ad a családhoz, a munkához, a

tanuláshoz, a barátsághoz, a művészethez, minden emberi tevékenységhez. A negatív

tapasztalatokhoz is, mert ez a szeretet lehetővé teszi, hogy túllépjünk ezeken a

tapasztalatokon, hogy ne maradjunk a gonosz martaléka, hanem megnyit bennünket a

reményre. Isten szeretete Jézusban mindig megnyit bennünket a remény felé,

zarándokutunk végső távlata felé. Így a fáradtságok és a megbotlások is értelmet

nyernek. Bűneink is értelmet találnak Isten szeretetében, mert Isten szeretete Jézus

Krisztusban mindig megbocsát nekünk, annyira szeret bennünket, hogy mindig

megbocsát.

Ezután Ferenc pápa megemlékezett arról, hogy az egyház ezen a vasárnapon tartja

Assisi Szent Klára emléknapját, aki Szent Ferenc nyomdokaiban minden elhagyott,

hogy Krisztusnak szentelje magát a szegénységben. Szent Klára nagyon szép

tanúságot ad a napi Evangéliumról. Segít nekünk Szűz Máriával együtt, hogy mi is

megéljük, mindenki a saját hivatása szerint. 

Az Úrangyala imádságot követően a pápa rövid köszöntésében utalt arra, hogy

csütörtökön lesz Mária mennybevételének ünnepe. Üdvözölte a világ muzulmán híveit,

testvéreinket, akik most ünnepelték a Ramadán hónap befejezését, amelyet a

böjtnek, az imának és az alamizsnaosztásnak szenteltek. Ahogy a pápa erre az

alkalomra írt üzenetében annak a kívánságának adott hangot, hogy a keresztények és

muzulmánok kötelezzék el magukat a kölcsönös tisztelet előmozdítása érdekében,

különösen az új nemzedékek nevelésén keresztül. 

Végül szeretettel köszöntötte a rómaiakat és a zarándokokat, az ifjúsági csoportokat

a világ minden részéről. Figyelmükbe idézte a riói Ifjúsági Világtalálkozó témáját:

„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden nemzetet”. Majd mindenkinek szép

vasárnapot és jó ebédet kívánt. 

A vasárnapi Úrangyalát követően a Szentatya közzé tett egy Twitter üzenetet:

"Nem lehet elválasztani Krisztust és az egyházat. A keresztség kegyelme adja meg

nekünk azt az örömet, hogy kövessük Krisztust az egyházban és az egyházzal."

 

Forrás: Vatikáni Rádió

 

joomla template