NyomtatásE-mail

Ferenc pápa szavai vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor

( 8 értékelés )

"AZ IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓK NEM TŰZIJÁTÉKOK, HANEM EGY

ÚTVONAL ÁLLOMÁSAI, HOGY SZEMBENÉZZÜNK A MINDENNAPOK

MÚLANDÓSÁGÁVAL" - Kedves Testvérek! Múlt vasárnap Rio de Janeiro-ban

voltam. Lezárult a szentmise és az Ifjúsági Világtalálkozó. Azt hiszem, hogy

mindnyájunknak közösen meg kell köszönnünk az Úrnak azt a nagy ajándékot, amit ez

az esemény jelentett Brazília, Latin-Amerika és az egész világ számára. Új állomása

volt a fiatalok zarándoklatának, amelyet Krisztus keresztjével tesznek meg minden

földrészen. 

 

Soha ne feledjük, hogy az Ifjúsági Világtalálkozó nem „tűzijáték”, nem öncélú lelkes

pillanatok, hanem egy hosszú útvonal állomásai, amely 1985-ben kezdődött el II.

János Pál pápa kezdeményezésére. A pápa a fiatalokra bízta a keresztet és így szólt:

menjetek, és én veletek jövök! És így is lett; a fiataloknak ez a zarándoklata

folytatódott Benedek pápával és Istennek hála én is megélhettem az útnak ezt a

csodálatos brazíliai állomását. Emlékezzünk rá mindig: a fiatalok nem a pápát követik,

hanem Jézus Krisztust, hordozva keresztjét. A pápa vezeti és elkíséri őket a hitnek és

a reménynek ezen az útján. 

A pápa köszönetet mondott minden fiatalnak, akik áldozatok árán is részt vettek az

eseményen. Köszönetet mondott az Úrnak a többi találkozóért is: a főpásztorokkal, és

Brazília hatalmas országának népével, valamint a hatóságokkal és az önkéntesekkel.

Az Úr jutalmazzon meg mindenkit, akik munkálkodtak a hit e nagy ünnepének

megvalósulásáért. A pápa külön hangsúlyozta köszönetét a brazíliaiaknak. Jó emberek

a brazilok, egy nagyszívű nép! „Nem feledem a szívélyes fogadtatást, a

köszöntéseket, a tekinteteket, a sok örömet. Nagylelkű nép; kérem az Urat, hogy

bőségesen áldja meg!”

A pápa kérte a hívek imáit: a fiatalok, akik az Ifjúsági Világtalálkozón részt vettek,

ezt a tapasztalatukat valósítsák meg a mindennapi életben, hétköznapi

viselkedésükben, az élet fontos döntéseiben, válaszolva az Úr személyes

meghívására. A mai liturgiában visszhangzanak Kohelet szavai: „hiúságok hiúsága,

minden hiúság (1,2). 

A fiatalok különösen érzékenyek arra az ürességre, amely körülveszi őket az élet

értelmét, az értékeket illetően. Sajnos, ők fizetik meg ennek a következményeit.

Azonban az élő Jézussal való találkozás nagy családjában, az egyházban, örömmel,

igazi élettel, mélységes jóval tölti el a szíveket; ezek a javak soha nem múlnak el és

nem romlanak el: láttuk Rióban a fiatalok arcán. Ennek a tapasztalatnak azonban

szembe kell néznie a mindennapok mulandóságával, hiúságával, az üresség mérgével,

amely belopakodik a nyereségre és birtoklásra alapuló társadalmainkba, amelyek a

fiatalokat a fogyasztói szemlélettel kecsegtetik. 

„A mai evangéliumi szakasz éppen annak az abszurditására hívja fel a figyelmet, ha

boldogságunkat a birtoklásra alapozzuk. A gazdag saját magának mondja: „Ember,

van elég vagyonod, sok évre eltart. Nyugodjál meg végre, egyél-igyál, élvezd az

életet”. De Isten így szól hozzá: Esztelen! Még ma éjjel számon kérik tőled lelkedet.

Kié lesz mindaz, amit szereztél? (vö. Lk 12,19-20). 

Kedves Testvérek! A valódi gazdagság Isten szeretete, amelyet megosztunk

testvéreinkkel. Az a szeretet, amely Istentől jön, és amely arra késztet, hogy

megosszuk egymás között és segítsünk egymásnak. Aki ezt megtapasztalta, nem fél a

haláltól, megtalálja szíve békéjét. Imádkozzunk azért, hogy megkapjuk Isten

szeretetét és azt megosszuk testvéreinkkel. Ajánljuk ezt a szándékot Szűz Mária

közbenjárásába” – mondta vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor Ferenc

pápa. 

A Mária imádság után a Szentatya megköszönte a hívek nagyszámú jelenlétét:

„Köszönöm mindenkinek! A téren olyan sok a fiatal, olyan, mintha Rio de Janeiro-ban

lennénk!” Üdvözöljük Anyánkat, a Salus Populi Romani – a római nép üdvössége

Szűzanyját, mindnyájan együtt köszöntsük az Anyát!

A pápa gondolatban ezután a plébánosokhoz és a világ összes papjához fordult

Vianney Szent János áldozó pap, a papok védőszentje liturgikus emléknapján: „Kedves

paptestvéreim, maradjunk egységben az imában és a lelkipásztori szeretetben!”.

Végül Ferenc pápa mély háláját fejezte ki elődjének, VI. Pálnak, aki 35 évvel ezelőtt,

1978. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén tért vissza az atyai házba. 

 

Forrás: Vatikáni Rádiójoomla template