NyomtatásE-mail

A Szentatya közzétette a 2014-es Béke Világnap témáját

( 11 értékelés )

"A TESTVÉRISÉG ALAP ÉS ÚT A BÉKÉHEZ" 

A Béke Világnap VI. Pál akaratából jött létre és minden év január 1-jén ünnepli az

egyház, 2014-ben 47. alkalommal. A Béke Világnapra írt pápai üzenetet elküldik a

világ minden helyi egyházába, hogy felhívja a figyelmet a béke alapvető értékére és a

megvalósításáért végzett fáradhatatlan tevékenység szükségességére. 

 

Ferenc pápa a testvériséget választotta első Béke világnapi témájául. Róma

püspökeként végzett tevékenysége kezdetétől fogva a pápa kiemelte, hogy fontos

legyőzni a „leselejtezés kultúráját” és elő kell mozdítani a találkozás kultúráját, hogy

egy igazságosabb és békésebb világ megvalósulása felé haladjunk.

A testvériség egy adottság, amellyel minden ember rendelkezik mint emberi lény,

ugyanannak az Atyának a gyermeke. A számos dráma láttán, amely a népek családját

sújtja – szegénység, éhínség, elmaradottság, konfliktusok, elvándorlás,

környezetszennyezés, egyenlőtlenségek, igazságtalanság, szervezett bűnözés,

fundamentalizmus – a testvériség alap és út a békéhez. 

A jólét kultúrája miatt elvész a felelősség és a testvéri kapcsolat értelme. Mások,

ahelyett, hogy hozzánk „hasonlónak” tekintenénk őket, vetélytársként vagy

ellenségként tűnnek fel és gyakran „tárgyiasítva” vannak. Nem ritka, hogy a

szegényeket és a rászorulókat „tehernek”, a fejlődés akadályának tekintik. Annál

nagyobb szükségük van segítségnyújtásra vagy együttérzésre. Nem tekintik tehát őket

testvéreknek, akik arra kaptak meghívást, hogy osztozzanak a teremtett világ

ajándékaiban, a fejlődés és a kultúra javaiban, hogy leüljenek az élet asztalához és,

hogy főszereplői legyenek az átfogó és befogadó fejlődésnek. 

A testvériség, amely az Atya Istentől származó ajándék és elkötelezettség, arra

buzdít, hogy legyünk szolidárisak az egyenlőtlenségekkel és a szegénységgel

szemben, amelyek meggyengítik a társadalmi életet; gondoskodjunk minden emberről,

különösen a legkisebbekről és a legvédtelenebbekről, szeressük őket, mint

önmagunkat, Jézus Krisztus szívével. 

Egy világban, amelyben állandóan növekszik a kölcsönös függés, nem hiányozhat a

testvériség java, amely legyőzi a közöny globalizációjának terjedését. Ferenc pápa

többször utalt erre. A közöny globalizáció adja át a helyet a testvériség

globalizációjának. 

A testvériség nyomja rá bélyegét az élet minden aspektusára, beleértve a gazdaságot,

a pénzügyet, a civil társadalmat, a politikát, a kutatást, a fejlődést, a köz- és

kulturális intézményeket. 

Ferenc pápa szolgálata kezdetén üzenetével, amely folytonosságban van elődeivel, a

testvériség útját kínálja fel mindenkinek, hogy emberibb arculatot adjon a világnak. 

 

Forrás: Vatikáni Rádió

 

joomla template