NyomtatásE-mail

Ferenc pápa homíliája az Ifjúsági Világtalálkozót lezáró szentmisén

( 5 értékelés )

MENJETEK, NE FÉLJETEK, SZOLGÁLJATOK! 

Vasárnap délelőtt ünnepi szentmise zárta le Rio de Janeiro-i Ifjúsági Találkozót,

melynek végén a Szentatya bejelentette, hogy a következő találkozót 2016-ban

Krakkóban tartják. A szentmisét, amint az előző esti imavirrasztást is eredetileg egy

erre az alkalomra kialakított hatalmas térre tervezték, ám a rendkívül rossz időjárás

miatt a „Campus Fidei” használhatatlanná vált. Brazíliában most tél van, de a

hőmérséklet Rio-ban nem szokott 18-20 fok alá süllyedni.

 

A szentmisét az immár ismerős fehér homokkal borított Copacabana tengerparton

felállított oltárnál mutatta be a pápa, délelőtt 10 órai kezdettel, amikor Európában

már délután 3 óra volt. A szentmise elején a brazil papokból álló énekkar a találkozó

himnuszát énekelte, a mise többi énekét országszerte meghirdetett verseny

győzteseinek a szerzeményeiből válogatták. A szentmisén jelen volt Dilma Roussef

elnökasszony és számos más közméltóság. Argentínából megérkezett Cristina

Fernandez elnök is. Számítások szerint 40 ezer argentin hívő tisztelgett a honfitárs

Ferenc pápa előtt ezekben a napokban. A riói polgármester nyilatkozata szerint a

zárószentmisére 3 milliónál is több fiatal érkezett. Az imavirrasztáson résztevő

fiatalok közül sokan hálózsákban a tengerparton töltötték az éjszakát. 

„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet. Jézus e szavait ma a fiatalokhoz

intézi. Szép élmény volt a világtalálkozón való részvétel, az, hogy a négy égtájról

érkezett fiatalok közösen élték meg a hitet. Ám most neked menned kell, hogy ezt az

élményt közöld másokkal is. Jézus arra hív, hogy légy tanítványa ebben a küldetésben”

– mondta homíliájában a pápa. 

A szentmise olvasmányai három kulcsszót tartalmaznak: „menjetek”, „ne féljetek”,

„szolgáljatok”. 

Az első tehát a menjetek. Rio-ban itt ezekben a napokban a Jézussal való közös

találkozás szép és örömteli élményében volt részük. Ez azonban ne maradjon

becsukva életükbe, a plébánia, a mozgalom, a közösség kis csoportjába. Ez olyan

lenne, mintha elvonnánk az oxigént a tűztől, a hit ugyanis olyan, mint a tűz, a láng,

amely annál jobban lobog, minél jobban osztozunk benne, hogy mindenki megismerje,

szeresse és megvallja Jézus Krisztust, a világegyetem és a történelem Urát.

Figyelem, Jézus nem azt kéri, hogy menjetek, hogy ha lesz hozzá kedvetek és egy kis

időtök. A hitélményben való osztozást, a tanúságtételt, az evangélium hirdetését az

Úr Jézus az egész egyházra, vagyis személy szerint rád is bízta. Ez egy parancs, ám

nem a hatalomból, hanem a szeretet erejéből fakad, hiszen Jézus elsőként jött közénk

és teljesen nekünk ajándékozta magát, hogy üdvözítsen minket és megmutassa

nekünk Isten szeretetét és irgalmát. Nem szolgák vagyunk tehát, hanem szabad

emberek, Jézus barátai és testvérei, aki nemcsak küld minket, hanem velünk is van

ebben a küldetésében.

Hova küld bennünket Jézus? Mindenkihez, határok nélkül, az evangélium nem

keveseknek van fenntartva, hanem mindenkié. Nem kell félni attól, hogy elvigyék

Krisztust minden környezetbe, azokhoz is, akik a legtávolibbnak és közönyösebbnek

tűnnek, az életek perifériájára. Az Úr Jézus mindenkit keres, és azt akarja, hogy

érezzék irgalma és szeretete melegét. 

Azt szeretném, ha ez a küldetés különösen visszhangozna a latin-amerikai egyház

fiataljaiban, azokban, akik elkötelezték magukat a földrész missziójában, a püspökeik

szándéka szerint. Brazíliának és egész Latin-Amerikának szüksége van Krisztusra. Erre

a földrészre eljutott az evangélium híre, megjelölte életét, útját és sok gyümölcsöt

termett. „Most a hithirdetés rátok van bízva, hogy új és új erővel hangozzék fel. Az

egyháznak szüksége van a fiatalok lelkesedésére, kreativitására és örömére. Boldog

José de Anchieta, a hit nagy brazil apostola, mindössze 19 éves volt, amikor misszióba

indult. Tudjátok-e, hogy mi a legjobb eszköz a fiatalok evangelizálására? Egy másik

fiatal – mondta a Szentatya.

A szentmise olvasmányainak másik kulcsszava: félelem nélkül. De hogyan hirdessem

az evangéliumot, ha nincs rá megfelelő készültségem. „Kedves barátom – hangzott a

pápa válasza: az ijedtség nem sokban különbözik attól, amit Jeremiás érzett, aki

ugyanolyan fiatal volt, mint ti, amikor Isten meghívta őt, hogy legyen prófétája. Jézus

ezt ígérte tanítványainak is: „Én veletek vagyok minden nap.” Ez valóban így van,

Jézus soha nem hagy bennünket egyedül, mindig mellettünk halad. 

Jézus nem azt mondta, hogy menj, hanem azt, hogy menjetek. Együtt hív meg

bennünket. „Kedves fiatalok érezzétek tehát az egész egyház társaságát és a szentek

közösségét ebben a küldetésben. Ha közösen nézünk szembe a kihívásokkal, akkor

erősebbek vagyunk, felismerjük, hogy több energiával rendelkezünk, mint gondoltuk.

Ferenc pápa szavait ezután a fiatalokat ide elkísérő papokhoz intézte és arra kérte

őket, hogy továbbra is nagylelkűen és örömmel kísérjék útjukon a fiatalokat, hogy ne

érezzék magukat egyedül, amikor elkötelezik magukat az egyház szolgálatában. 

A harmadik kulcsszó: a szolgálat. A szentmise elején felhangzott zsoltár így hangzik:

Énekeljetek új éneket az Úrnak. Engedjétek, hogy életetek azonos legyen Jézuséval –

kérte a pápa -, hogy az ő érzései, gondolatai, tettei töltsék el életeteket. Pál apostol

mindenki szolgája lett, hogy hirdesse Jézust. Evangelizálni azt jelenti, hogy én magam

elsőként tanúsítom Isten szeretetét, lemondok az önzésről, és megmosom testvéreim

lábát, Jézus módjára. 

Ferenc pápa homíliáját ezzel a fiatalokhoz intézett felhívással zára: Jézus Krisztus, az

egyház és a pápa számít rátok. Mária, Jézus és mindannyiunk Édesanyja oltalmazzon

benneteket gyöngédségével. Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet.

Találkozunk a következő Ifjúsági Világtalálkozón 2016-ban a lengyelországi Krakkóban

– Ferenc pápa Úrangyala imádság előtti beszéde

A szentmise végén, amellyel felemeltük Istenhez dicsőítő énekünket és hálánkat

minden kegyelemért, amelyet az Ifjúsági Világtalálkozón kaptunk, köszönetet mondok

Orani Tempesta riói érseknek, Stanislaw Rylko bíborosnak és a fiataloknak mindazért

az örömért, amelyet kaptam tőletek ezekben a napokban - kezdte az Úrangyala előtti

beszédét a Szentatya. Mindannyiótokat magammal viszem szívemben! Majd kérte,

hogy fordítsák Szűz Mária felé tekintetüket. Ezekben a napokban Jézus határozottan

megismételte hívását, hogy legyünk misszionárius tanítványai. Meghallgattátok a Jó

Pásztor szavát, aki név szerint hívott benneteket és felismertétek hangját, ami hívott

benneteket (vö. Jn 10,4). Igaz talán, hogy ebben a szívetekben visszhangzó hangban

megéreztétek Isten szeretetének gyengédségét? Megtapasztaltátok Krisztus közös

követésének szépségét az egyházban? Jobban megértették, hogy az Evangélium a

válasz egy teljesebb élet iránti vágyra? – tette fel a kérdéseket a Szentatya.

A Szeplőtelen Szűz közbenjár értünk a Mennyben, mint jó anya, aki védelmezi fiait.

Szűz Mária tanítsa meg nekünk létezésével, hogy mit jelent misszionárius

tanítványnak lenni. Minden alkalommal, amikor imádkozzuk az Úrangyalát,

emlékezzünk az eseményre, amely örökre megváltoztatta az emberek történetét.

Amikor Gábor angyal bejelentette Máriának, hogy Jézus, az Üdvözítő Anyjává válik, Ő

anélkül, hogy megértette volna ennek a hívásnak a teljes értelmét, rábízta magát

Istenre és így válaszolt: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid

szerint” (Lk 1,38). 

Ezt követően mit cselekedett? – tette fel a kérdést a pápa. Miután megkapta a

kegyelmet, hogy a testté lett Ige Anyja lesz, nem tartotta meg magának az

ajándékot; útra kelt, kilépett otthonából és elsietett, hogy segítse rokonát,

Erzsébetet, akinek szüksége volt segítségre (vö. Lk 1,38-39). Végrehajtott egy

szeretetcselekedetet, a konkrét segítség egy gesztusát, Jézust hordozva méhében. És

ezt a gesztust sietve végrehajtotta! – hangsúlyozta Ferenc pápa. 

Kedves barátaim, ez a példa számunkra. Ő, aki megkapta Istentől a legértékesebb

ajándékot, válaszának első gesztusaként elindult, hogy szolgáljon és elvigye Jézust.

Kérjük Szűz Máriát, hogy segítsen nekünk is, hogy át tudjuk adni Krisztus örömét

családtagjainknak, társainknak, barátainknak, mindenkinek. Ne féljetek nagylelkűnek

lenni Krisztussal. Megéri! Kilépni magunkból és bátran, nagylelkűen elindulni, hogy

minden ember találkozhasson az Úrral. 

Kedves fiatalok, találkozunk a következő Ifjúsági Világtalálkozón 2016-ban a

lengyelországi Krakkóban. Szűz Mária anyai közbenjárásáért kérjük a Szentlélek

világosságát utunkra, amely elvisz bennünket a hit és Krisztus szeretete örömteli

ünneplésének következő állomásához – zárta Úrangyala imádság előtt mondott

beszédét Ferenc pápa a Rio de Janeiro-i Ifjúsági Világtalálkozó zárószentmiséjén. 

 

Forrás: Vatikáni Rádiójoomla template