NyomtatásE-mail

Hírek Brazíliából

( 4 értékelés )

FERENC PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSÁNAK HARMADIK NAPJA

Elérkeztünk a Szentatya brazíliai útjának harmadik napjához, amely során felkereste

az Aparecida-i Mária szentélyt, Latin-Amerika egyik legfontosabb búcsújáró helyét.

Mint tudjuk az argentin pápának ez az első külföldi látogatása, amely a Gondviselés

akaratából éppen saját földrészének szól. A Szentatya, aki pápasága céljául a szegény

egyház a szegényekért gondolatot jelölte meg, nagy kihívással néz szembe ebben a

hatalmas országban. Az utóbbi évek gazdasági fellendülése következében 20 millió

ember felemelkedett a nyomorból, ám további 20 millió várja, hogy sorsa jobbra

forduljon. 

 

A Szentatya helyi idő szerint délelőtt indult a szentélybe. Amikor odaérkezett,

Európában már a délután közepe volt az 5 órás időzóna-különbség miatt. A Szentatyát

boldog ünneplő hívősereg fogadta, a hírügynökségek 200 ezer személyről írnak,

akiknek többsége a rendkívüli hideg ellenére az éjszakát a szabadban töltötte. A

hőmérséklet 5 fokra süllyedt. A helyi időjárásjelentés szerint a Paraíba folyó völgyében

fekvő városban ez volt az utóbbi évek leghidegebb éjszakája. Az esernyők erdejéből

nemzeti lobogók is kimagaslottak, főként latin-amerikai országoké, de olasz, francia és

amerikai zászlók is voltak a tömegben. Aparecida 170 kilométerre fekszik a 12 millió

lakosú Sao Paulo-tól. A városba érkező Szentatyát Sao Paulo állam kormányzója

fogadta, míg a szentmise elején Raymundo Damasceno Assis bíboros, a város érseke

köszöntötte őt. A pápa portugál nyelven mondta a szentmisét a környék főpásztoraival

együtt, míg a Világtalálkozóra érkezett püspökök Rióban maradtak és katekézist

tartottak a mindenhonnan érkezett fiatalok százezreinek.

Az utazás második napján, kedden a Szentatya programja szünetelt. Így a pápának

alkalma volt arra, hogy kipihenje az időzóna eltolódást és a 12 órás repülőút

fáradalmait. A szóvivő szavai szerint az eredeti tervnek megfelelően a pápa

nyugalomban töltötte ezt a napot, ám nem tétlenül. Részben az imádságnak, részben

a következő programok előkészítésének szentelte idejét. Mindez a Rio de Janeiro-i

érseki rezidencián történt, amely ezekben a napokban a pápa otthona. Pihenőnapján a

pápa néhány személy részvételével szentmisét mutatott be és beszélgetett a

világtalálkozóra – vagy itteni mozaikszóval JMJ-re – érkezett bíborosokkal. 

A kedvezőtlen időjárás miatt a pápa nem helikopteren, hanem repülőgépen indult

Aparecida-ba, gépe Sao José városban ért földet. Az út utolsó 70 kilométeres

szakaszát tette meg helikopteren. Emiatt fél órával előbb kellett indulnia – mondta P.

Federico Lombardi szóvivő -, hozzátéve, hogy a vatikáni és a brazil biztonsági szervek

közösen hozták meg ezt a döntést. A szóvivő említést tett arról is, hogy kedden

Aparecida-ban egy mosdóban házi készítésű robbanó szerkezetre bukkantak. A

kompetens személyek szerint azonban semmi ok aggodalomra – mondta P. Lombardi.

Mint ismeretes a látogatás első napján is történt egy kis malőr. A Szentatya kis Fiat

Idea autóját, a felvezető autó úttévesztése miatt, megrohamozta a lelkes, kíváncsi

tömeg, amely egyszerűen csak ünnepelni akarta a pápát. A Szentatya – a biztonságán

őrködő személyekkel ellentétben - egy csöppet sem ijedt meg, hanem inkább

szórakozott a történteken és mosolyogva kiintegetett a gépkocsiból.

A Riótól 200 kilométerre fekvő Aparecida, mely nevében Mária jelenésére utal, egy 40

ezer lakost számláló kisváros. Története azonos a búcsújáró hellyel, amely 1717-ben

kezdődött egy csodálatos halfogással. A Paraiba folyóban halászó három ember a

halóban először egy Mária szobor testét, majd fejét halászta ki. A harmadszor is

kivetett háló pedig szakadásig megtelt hallal. A csodálatos esemény emlékére az első

apró kápolnát néhány évvel később emelték. 1955-ben kezdték meg a mai impozáns

szentély építését, amelyet II. János Pál pápa félig készen, 1980-as látogatása során

áldott meg. A brazil püspöki kar, amely 450 főpásztorával a világon a legnagyobb, 4

évvel később nyilvánította Aparecida-t nemzeti szentéllyé. Évente 7 millió zarándok

látogat el ide. Nemcsak a brazilok, hanem egész Latin-Amerika népe számára kedves

ez a búcsújáró hely.

A kegyhely erős szálakkal kapcsolódik a latin-amerikai pápához, személyében is.

Főként amiatt, hogy 2007-ben itt tartották a földrész főpásztorainak nagy

tanácskozását, melynek az akkori Jorge Maria Bergoglio bíboros egyik főszereplője volt

és talán, valamiképpen felkészítette arra, hogy évekkel később bíboros testvérei őt

válasszák meg Péter székébe. Ennek a tanácskozásnak a középpontjában ugyanis

ugyanaz a gondolat állt – „visszatérni a szegények egyházához” – amely Ferenc

pápaságának is a vezérmotívuma. A latin-amerikai püspököknek ezt az V., nagy

tanácskozását 2007-ben XVI. Benedek pápa nyitotta meg. A záródokumentum

kidolgozásában Bergoglio argentin bíboros oroszlánszerepet játszott és kivívta

püspöktársai megbecsülését és bizalmát. A bíboros, még mielőtt megválasztották

volna pápának, érseki székhelyén, Buenos Airesben alkalmazta az aparecidai

tanácskozás irányelveit: vagyis azt, hogy ki kell lépni a plébániák falai közül, különös

tekintettel azokra a nagy problémákra, amelyek annyira tipikusak Latin-Amerika

nagyvárosaiban. Azaz a nevelésen keresztül felemelni a fiatalokat és ezáltal küzdeni a

minden társadalmi osztályt fenyegető erőszak és a politikai és gazdasági elitre

jellemző korrupció ellen. Ebbe a vonalba illeszkedik a népi vallásosság értékeihez való

visszatérés is Ferenc pápa elgondolásai szerint.

Ferenc pápa imája az Aparecida-i szentélyben - A Szentatya Mária oltalmába ajánlotta

pápaságát - A kegyhelyen bemutatott szentmise végén hangzott el Ferenc pápa imája,

amellyel pápaságát a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Az imádság eredeti szövege a

portugál nyelvű misekönyvben szerepel. Az alábbi fordítás a nem hivatalos olasz

változat alapján készült. 

Legszentebb Szűz Mária, 

Urunk, Jézus Krisztus érdemeiért 

A Te oly tisztelt Aparecida-i kegyképedben

Áraszd ki egész Brazíliára 

Számtalan jótéteményedet.

 

Én, jóllehet méltatlanul, de gyermekeid közé tartozom, 

Teljesen szeretnék részesülni 

Irgalmad jótéteményeiben, 

Lábad elé leborulva 

Neked szentelem elmémet, 

Hogy mindenkor a szeretetre, 

ne pedig az érdemeimre tekintsek.

Neked szentelem ajkamat, 

Hogy mindig téged dicsérjen, 

Hogy terjessze tiszteletedet. 

Neked szentelem szívemet, 

Hogy Isten után mindenekfelett

Téged szeressen. 

 

Fogadj el engem senkihez sem hasonlítható Királyné

Te, aki a Megfeszített Krisztust nekünk ajándékoztad, 

Édesanyaként

Fiaid és Leányaid boldog sokaságában 

Fogadj be oltalmadba 

Siess segítségemre minden 

Lelki és evilági bajomban, főként 

halálom óráján. 

Add áldásodat mennyei szószóló

És közbenjárásod minden hatalmával

Erősíts meg gyöngeségemben, 

Hogy hűségesen szolgálhassalak ebben az életben

Hogy dicsérhesselek, szerethesselek és hálát adhassak az égben

Mindörökre. Ámen. 

„Nagyobb igazságosságra van szükség, nem a drogok liberalizálására” – Ferenc pápa

beszéde a Szent Ferenc kórházban - Július 24-én, szerdán az aparecidai szentmise

után a pápa a Bom Jesus szemináriumban fogyasztotta el az ebédet, majd visszatért

Rio de Janeiro-ba, ahol az Assisi Szent Ferenc kórházat kereste fel. A pápa

kifejezetten kérte, hogy brazíliai apostoli útjának programjába illesszék be ezt a

látogatást is. Az 500 férőhelyes struktúra az alkohol- és drogfüggőség kezelésén kívül

orvosi-sebészeti ellátást nyújt a mélyszegénységben élőknek. A kórházat az 1985-ben

Ferenc testvér által létrehozott Szent Ferenc Társulat vezeti. A találkozó során

elhangzott a kórház két egykori drogfüggő kezeltjének tanúságtétele, megható volt,

amikor a pápa szeretettel átölelte őket. Beszédének éppen ez volt az egyik fő

gondolata: öleljük át a szükséget szenvedőket és ne engedjük el kezüket, hanem

segítsük őket az újrakezdésben.

„Kedves Rio de Janeiro-i érsek és kedves püspöktestvéreim, tisztelt hatóságok, Szent

Ferenc Harmadik Rendjének tiszteletreméltó tagjai, kedves orvosok, ápolók,

egészségügyi dolgozók, kedves fiatalok, kedves családtagok! 

Isten úgy akarta, hogy lépteim az Aparecidai Miasszonyunk kegyhelyéről az emberi

szenvedés sajátos kegyhelye felé vezessenek, mint amilyen az Assisi Szent Ferenc

kórház. Jól ismert védőszentetek megtérése: a fiatal Ferenc lemond a gazdagságról és

a világ kényelmeiről, hogy szegénnyé váljon a szegények között. Megérti, hogy nem a

dolgok, a birtoklás, a világ bálványai jelentik a valódi gazdagságot és nyújtanak valódi

örömet, hanem Krisztus követése és testvéreink szolgálata; de talán kevéssé ismert

az a pillanat, amelyben mindez konkréttá vált életében: akkor, amikor átölelt egy

leprást. Az a szenvedő, kirekesztett testvér a „fény közvetítőjévé vált (...) Assisi Szent

Ferenc számára” (Lumen fidei k. enciklika, 57.pont), mert minden nehézséggel küzdő

fivérünkben és nővérünkben Krisztus szenvedő testét öleljük át. Ma, a kémiai függőség

elleni küzdelemnek ezen a helyén szeretnélek egyenként átölelni benneteket, akik

Krisztus teste vagytok. Kérem Istent, hogy töltse meg értelemmel és szilárd

reménnyel utatokat, és az én utamat is.

Átölelni. Mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy Szent Ferenc példájára

megtanuljuk átölelni azt, aki szükséget szenved. Brazíliában és az egész világon olyan

sok helyzet van, amely figyelmet, gondozást, szeretetet kíván, csakúgy, mint a kémiai

függőség elleni harc. Gyakran ehelyett társadalmainkban az önzés kerül előtérbe.

Hányan vannak a „halál kalmárai”, akik a hatalom és a pénz logikáját követik minden

áron! A narkókereskedelem csapása, amely kedvez az erőszaknak, fájdalmat és halált

okoz - a bátorság tetteit követeli az egész társadalomtól. Nem a kábítószerek

használatának liberalizálásával lehet csökkenteni a kémiai függőség elterjedését és

hatását, mint ahogy erről most Latin-Amerika különböző részein vitatkoznak. Szükség

van arra, hogy gyökerében nézzünk szembe e szerek használatával. Mozdítsunk elő

nagyobb igazságosságot, neveljük a fiatalokat azokra az értékekre, amelyek a közös

életet építik, kísérjük el azokat, akik nehézséggel küzdenek és adjunk reményt a jövőt

illetően. Mindnyájunknak szüksége van arra, hogy a másik emberre Krisztus

szeretetteljes tekintetével nézzünk, hogy megtanuljuk átölelni azt, aki szükséget

szenved, hogy kifejezzük közelségünket, együttérzésünket, szeretetünket. 

Átölelni azonban nem elég. Nyújtsuk ki kezünket azok felé, akik nehézséggel

küzdenek, aki belezuhant a függőség sötét vermébe, talán önhibáján kívül, és mondjuk

neki: Lábra tudsz állni, fel tudsz kelni, fárasztó, de lehetséges, ha akarod. Kedves

barátaim, szeretném mindannyiatoknak mondani, de főleg annyi társatoknak, akiknek

nem volt bátorságuk ahhoz, hogy vállalkozzanak a ti utatokra: te vagy a főszereplője

az újrakezdésnek; a nélkülözhetetlen feltétele! Találsz majd kinyújtott kezeket, akik

segíteni akarnak neked, de senki nem kapaszkodhat fel helyetted az újrakezdés

meredek dombjára. Azonban soha nem vagytok egyedül! Az egyház és sokan mások

közel állnak hozzátok. Nézzetek bizalommal előre, átkelésetek hosszú és fáradságos,

de tekintsetek előre, „van egy biztos jövő, amely más távlatba illeszkedik a világ

bálványainak illuzórikus kínálataihoz képest, de amely új lendületet és új erőt ad a

mindennapi élethez” (Lumen fidei k. enciklika, 57. pont). Mindnyájatoknak szeretném

megismételni: ne hagyjátok, hogy ellopják tőletek a reményt! De azt is szeretném

mondani: ne lopjuk el a reményt, sőt váljunk a remény hordozóivá!

Az evangéliumban ma az Irgalmas Szamaritánus példabeszédét olvassuk. Egy olyan

emberről szól, akit a rablók megtámadnak és félholtan az út szélén hagynak. Az

emberek elmennek mellette, ránéznek és nem állnak meg, tovább folytatják

közömbösen útjukat: nem az ő dolguk! Csak egy szamaritánus, egy ismeretlen áll meg

mellette, amikor meglátja, felemeli, kezét nyújtja felé és ápolja (vö. Lk 10, 29-35).

Kedves barátaim, azt hiszem, hogy itt, ebben a kórházban konkrétan megvalósul az

Irgalmas Szamaritánus példabeszéde. Itt nincs közöny, nincs érdektelenség, hanem

figyelemmel és szeretettel találkozunk. A Szent Ferenc Társulat és a kémiai függőség

kezelési hálózata megtanítják, hogy hogyan hajoljunk a nehézséggel küzdők fölé, mert

bennük Krisztus arcát, Krisztus szenvedő testét látják. Köszönöm az orvosoknak és

segítőiknek, akik itt szolgálatot teljesítenek; szolgálatotok értékes, mindig végezzétek

szeretettel; olyan szolgálat, amelyet a testvérekben jelen lévő Krisztusnak tesztek:

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40),

mondja Jézus. 

Szeretném megismételni mindannyiatoknak, akik küzdötök a kémiai függőség ellen,

nektek hozzátartozóknak, akiknek nem mindig könnyű a feladatotok: az egyház nem

áll távol fáradozásaitoktól, hanem együttérzéssel kísér benneteket. Az Úr mellettetek

áll és kézen fog titeket. Tekintsetek Őrá a legkeményebb pillanatokban; ő vigaszt és

reményt ad nektek. Bízzatok Anyja, Mária anyai szeretetében is. Ma reggel, az

Aparecidai kegyhelyen mindnyájatokat szívébe ajánlottalak. Ahol hordozni való kereszt

van, mellette mindig ott van számunkra Ő, az Anya. Az ő kezére bízlak benneteket,

miközben áldásom adom rátok”. 

 

Forrás: Vatikáni Rádiójoomla template