NyomtatásE-mail

Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

( 6 értékelés )

AZ IMA ÉS TESTVÉREINK SZOLGÁLATA EGYARÁNT ALAPVETŐEK A HIT

SZEMPONTJÁBÓL - Ima és cselekvés, Isten szavának meghallgatása és testvéreink

konkrét szolgálata nem egymással szemben álló dimenziók, hanem hitéletünk

számára alapvetően fontos aspektusok – hangsúlyozta július 21-én vasárnap délben a

Szentatya az Úrangyala elimádkozásakor.

 

A pápa szavait a Szent Péter téren a nyári hőség ellenére nagy számban összegyűlt

hívek, zarándokok hallgatták. Ferenc pápa arra kérte őket, hogy kísérjék imáikkal első

apostoli látogatását, amely hétfőn reggel kezdődik és Rio de Janeiróba vezeti el az

ifjúsági világtalálkozó alkalmából.

A pápa elmélkedésének középpontjában a vasárnapi evangéliumi szakasz állt (Lk

10,38-42), amely a két nővérről, Máriáról és Mártáról szól.

Kedves fivérek és nővérek! Jó napot kívánok! – kezdte beszédét Ferenc pápa.

Az evangéliumi szakaszt magyarázva feltette a kérdést: Ki ez a két nő? Márta és

Mária Lázár nővérei, az Úr rokonai és hűséges tanítványai, akik Betániában laktak.

Szent Lukács így írja le a jelenetet: Mária, Jézus lábánál ülve „hallgatta szavait”, míg

Márta a „házi dolgokkal” volt elfoglalva (vö. Lk 10,39-40). Mindketten befogadják az

úton lévő Urat, de egymástól eltérő módon. Mária Jézus lábához ül, hallgatja szavait.

Márta ezzel szemben sürög-forog, hogy kiszolgálja a vendéget. Annyira el volt foglalva

a házi munkákkal, hogy méltatlankodva így szólt Jézushoz: „Uram, ...nem törődöl

vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen” (40). Jézus

kedvesen válaszolva szemére veti: „Márta, Márta! Sok mindennel törődöl, sok minden

nyugtanalít. Pedig csak egy a szükséges” (Lk 10,41-42).

Mit akart Jézus ezzel mondani? Mi az az egyetlen dolog, amire szükségünk van? –

kérdezte a Szentatya. Mindenekelőtt fontos, hogy megértsük: nem két magatartás

szembeállításáról van szó. Az Úr szavának meghallgatása, a szemlélődés és

felebarátaink tényleges szolgálata nem két, egymással szembenálló magatartás,

hanem éppen ellenkezőleg: mindkettő keresztény életünk egy-egy alapvető

aspektusát jelenti. Ezt a két szempontot soha ne válasszuk szét, hanem egymással

egységben és összhangban éljük meg – hangzott a pápa buzdítása. De miért rója meg

Jézus Mártát, mégha ezt kedvesen is teszi? Mert Márta csak azt tartotta lényegesnek,

amit éppen csinált, vagyis túlságosan el volt foglalva a tennivalókkal. A keresztények

szolgálata, karitatív tevékenysége soha nem válik el minden tettük fő forrásától: ez

pedig az Úr szavának meghallgatása, vagyis az, hogy Máriához hasonlóan Jézus

lábánál ülünk, a tanítvány magatartásával. Márta ezért kap szemrehányást –

magyarázta Ferenc pápa.

A mi keresztény életünkben is legyenek mindig mély egységben imáink és

cselekedeteink. Egy olyan ima, amely nem késztet konkrét cselekvésre szegény,

beteg, szükséget szenvedő, nehézséggel küzdő testvérünk iránt, meddő és

befejezetlen ima marad. Azonban ugyanígy, amikor az egyházi szolgálatban csak a

cselekvésre figyelünk, nagyobb súlyt fektetünk a dolgokra, a funkciókra, a struktúrákra

és elfelejtjük, hogy Krisztus a központ, nem tartunk fenn számára időt, hogy

párbeszédet folytassunk Vele az imában, akkor azt kockáztatjuk, hogy saját

magunkat, nem pedig a szükséget szenvedő testvérünkben jelenlévő Istent szolgáljuk

– mondta a Szentatya.

Szent Benedek két szóban foglalta össze szerzetesei számára a követendő életstílust:

„ora et labora” – imádkozzál és dolgozzál. A szemlélődésből, az Úrral való szoros

baráti kapcsolatból születik meg bennünk az a képesség, hogy megéljük, és másoknak

is elvigyük Isten szeretetét, irgalmasságát, gyöngédségét. Szükséget szenvedő

testvérünk szolgálata, karitatív cselekedeteink az irgalmasság műveiben az Úrhoz

vezetnek bennünket, mert éppen az Urat látjuk meg nélkülöző testvéreinkben.

Kérjük Szűz Máriát, Isten szava meghallgatásának és szolgálatának Anyját: tanítsa

meg nekünk, hogy szívünkben elmélkedjünk Fia szaváról, hűségesen imádkozzunk,

hogy egyre jobban tényleges figyelmet fordítsunk testvéreink szükségleteire –

buzdította a híveket a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt mondott

beszédében Ferenc pápa.

 

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

 

 
joomla template