NyomtatásE-mail

Július 7-i események a Vatikánban

( 10 értékelés )

"NE FÉLJETEK AZ ÖRÖMTŐL! ÖRÖM ÉS BÁTORSÁG!

Csodálatos nyári napsütésben került sor a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel a

szokásos vasárnap déli Úrangyala imádságra, amelyet a pápai lakosztály

dolgozószobájának ablakából mondott el a Szentatya. A Mária-imádság előtti rövid

beszédében megosztotta örömét a jelenlévőkkel, hogy szombaton és vasárnap

délelőtt is találkozott a Hit évében rendezett különleges zarándoklat résztvevőivel,

ez alkalommal szeminaristákkal, novíciusokkal és novíciákkal.

 

Azt kérte, hogy imádkozzanak a fiatalokért, hogy a Krisztus iránti szeretet egyre

jobban megérlelődjön életükben és váljanak Isten országának igaz

misszionáriusaivá. (A szombati találkozóról itta vasárnapiról itt olvashatnak

részleteket!)

Ezt követően a vasárnapi Evangéliumból indult ki elmélkedésében. Hangsúlyozta,

hogy Jézus nem egy elszigetelt misszionárius, nem egyedül akarja beteljesíteni

küldetését, hanem bevonja abba tanítványait is. A 12 apostolon túl másik 72-t hív és

elküldi őket kettesével a falvakba, hogy hirdessék, elközelgett az Isten országa.

Jézus nem egyedül akar cselekedni. Azért jött, hogy elvigye Isten szeretetét a

világba és a szeretetközösség, a testvériség stílusával akarja azt hirdetni. Ezért

alakít ki azonnal egy tanítványokból álló közösséget, amely missziós közösség.

Rögtön a misszióra, az elindulásra tanítja őket. 

Majd a Szentatya figyelmeztetett: a cél nem a szórakozás, hogy közösen eltöltsék az

időt, hanem hogy hirdessék Isten országát. És ez sürgős, ma is! Nem lehet

vesztegetni az időt beszélgetéssel, nem kell mindenki egyetértését várni, hanem

menni kell és hirdetni az Evangéliumot. Mindenkihez el kell vinni Krisztus békéjét és,

ha nem fogadják be, akkor is tovább kell haladni. A betegekhez a gyógyulást kell

elvinni, mert Isten meg akarja gyógyítani az embert minden rossztól. Hány

misszionárius teszi ezt! Életet, egészséget, vigaszt vetnek el a világ perifériáin. Ez

nagyon szép! Ne magunkért éljünk, hanem azért, hogy elmenjünk és jót tegyünk! Sok

fiatal van ma jelen itt a Szent Péter téren – állapította meg Ferenc pápa. Gondoljatok

erre és tegyétek fel magatoknak a kérdést: Jézus arra hív engem, hogy kilépjek

magamból és jót tegyek? Elég bátor vagyok ahhoz, hogy meghalljam Jézus hangját?

Szép dolog misszionáriusnak lenni! – hangsúlyozta. 

 

Majd visszatérve a napi Evangéliumra a Szentatya így folytatta: Ki ez a 72 tanítvány,

akiket Jézus elküld maga előtt? Kit képviselnek? Ha a 12 az apostolokat jelenti és a

püspököket is képviseli, akkor a 72 lehet a felszentelt papok, diakónusok, de tágabb

értelemben az egyházban szolgálók, a katekéták, a világi hívek, akik elkötelezik

magukat a plébániai missziókban, vagy akik a betegekkel, a különböző hátrányokkal

élőkkel és peremre szorultakkal dolgoznak, de mindig az Evangélium

misszionáriusaiként, a közelgő Isten országa sürgősségével. Mindenki legyen

misszionárius, mindenki hallja meg Jézus hívó szavát és menjen, hirdesse Isten

országát! – kérte a pápa. 

 

Az Evangélium azt mondja, hogy a 72 örömmel telve tért vissza küldetéséből, mert

megtapasztalta Jézus Nevének erejét a gonosz ellen. Jézus megerősíti ezt: ezeknek

a tanítványoknak Ő ad erőt, hogy legyőzzék a gonoszt. Majd Jézus hozzáteszi: „De

ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek,

hogy nevetek fel van írva a mennyben.'' (Lk 10,20) Nem szabad dicsekedni, mintha mi

lennénk a főszereplők. A főszereplő csakis az Úr! A főszereplő csakis az Úr kegyelme!

Ő az egyedüli főszereplő!

Kedves barátaim! Ne féljetek az örömtől! Attól az örömtől, amelyet az Úr ad nekünk,

amikor hagyjuk, hogy belépjen életünkbe. Hagyjuk, hogy belépjen életünkbe és

hívjon, hogy kilépjünk magunkból és elmenjünk az élet perifériáira és hirdessük az

Evangéliumot. Ne féljetek az örömtől! Öröm és bátorság! – összegezte beszédét a

Szentatya az Úrangyala imádság előtt. 

A Mária-imát követően Ferenc pápa a hívekhez fordulva emlékeztetett, hogy pénteken

jelent meg a Lumen fidei (A hit fénye) kezdetű, a hit témájával foglalkozó enciklika.

A Hit évére kezdte el XVI. Benedek pápa ezt az enciklikát, amely követi a szeretetről

és a reményről szóló előző kettőt. Átvettem ezt a szép munkát és befejeztem.

Örömmel ajánlom Isten népének figyelmébe. Mindenkinek, különösen ma, szüksége

van arra, hogy a keresztény hit lényegéhez eljusson, elmélyítse és összevesse azt a

jelenlegi problémákkal. Úgy gondolom, hogy ez az enciklika, legalábbis egyes részei,

hasznos lehet azoknak is, akik keresik Istent és az élet értelmét – tette hozzá

Ferenc pápa. Majd Szűz Mária, a hit tökéletes ikona kezeibe ajánlotta az enciklikát,

hogy az Úr akaratának megfelelő gyümölcsöket hozzon. 

Végül a hívekhez fordulva külön köszöntötte a római egyházmegye fiataljait, akik

készülnek a Rio de Janeiro-i Ifjúsági Világtalálkozóra. Megjegyezte, hogy ő is készül

rá. Haladjunk együtt a hit e nagy ünnepe felé. Szűz Mária kísérjen bennünket és ott

találkozunk! Majd szép vasárnapot és jó ebédet kívánt mindenkinek! 

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template