NyomtatásE-mail

A pápa június 30-i Úrangyala imádsága

( 11 értékelés )

"MEG KELL TANULNUNK MIND JOBBAN HALLGATNI LELKIISMERETÜNK

SZAVÁRA!" - Ferenc pápa június 30-án, a hónap utolsó napján vasárnap délben a

dolgozószobája ablakából imádkozta el a Szent Péter teret megtöltő hívekkel együtt

az Úrangyala imádságot. Minthogy a pápa ezen a napon nem mutatott be nyilvános

szentmisét, vasárnapi üzenetében megkülönböztetett figyelemmel fordult a napi

evangélium örömhíre felé. 

„A mai vasárnap evangéliuma (Lk 9,51-62) egy nagyon jelentős mozzanatot mutat

Krisztus életében: azt a mozzanatot – ahogy Szent Lukács írja – „Jézus szilárdan

eltökélte, hogy megkezdi útját Jeruzsálem felé” (9,51). Jeruzsálem a végső cél, ahol

Jézusnak az utolsó Húsvétján meg kell halnia, fel kell támadnia és így kell

beteljesítenie üdvösségszerző küldetését – mondta a pápa. 

Ettől a pillanattól kezdve, ama bizonyos „szilárd döntés” után, Jézus egyenesen e

célra tart. Világosan megmondja az embereknek, akikkel találkozik, és akik követni

akarják őt, hogy miben is áll ennek a feltétele: ne legyen biztos otthonuk, tudjanak

elszakadni a családi kötelékektől, ne engedjenek a múlt iránti nosztalgiának. Ám

Jézus tanítványainak - akiket azzal bíz meg, hogy a Jeruzsálem felé vezető úton

előtte haladjanak és hirdessék az érkezését – azt is mondja, hogy ne

alkalmazzanak semmiféle kényszert, de semmiféle kényszert – mondta ismételt

nyomatékkal a pápa - és ha nem találnak készséges befogadásra, haladjanak csak

tovább, menjenek csak előre. 

Mindez elgondolkodtat bennünket. Azt a fontos dolgot jelzi, hogy Jézusnak is volt

lelkiismerete, meghallani a szívében az Atya hangját és követni őt. Földi életében

Jézus - hogy úgy mondjam - nem volt „távvezérelve”, ő volt a megtestesült Ige, az

emberré lett Isten Fia, aki élete egy bizonyos pontján szilárd döntést hoz, hogy

utoljára megy fel Jeruzsálembe – folytatta Ferenc pápa. Döntés ez, melyet

lelkiismeretében hozott meg, de nem egyedül, hanem az Atyával együtt, teljes

közösségben vele együtt! Az Atya iránti engedelmességben döntött, akaratának

mély, bensőséges hallgatásában. Ezért volt szilárd, eltökélt a döntése, mert az

Atyával együtt hozta meg. Az Atyában találta meg Jézus az erőt és a világosságot

az útja számára – hangsúlyozta Ferenc pápa az Úrangyala imádság során mondott

beszédében. 

Így mi is! Meg kell tanulnunk mind jobban hallgatnunk lelkiismeretünk szavára! De

figyelem! Ez nem a saját énem követését jelenti, nem is az érdekeimet, ami

megfelel nekem, ami tetszik. Nem ez! A lelkiismeret az igazság, a jó hallgatásának

a benső tere, az Isten hallgatásáé! A Vele való bensőséges kapcsolatom helye, ami

a szívemhez szól, és segít megkülönböztetni, megérteni az utat, amit meg kell

járnom, és ha egyszer meghoztam a döntést, akkor előre kell menni és hűségesnek

maradni. 

Végül Ferenc pápa elődjének a döntésben hozott nagy érdemére utalt, miközben

maga is tapssal jutalmazta őt, példáját persze lelkesen követte az egész tömeg.

XVI. Benedek pápa nagy példát adott nekünk ebben az értelemben, amikor az Úr

megértette vele az imádságban, hogy mi az lépés, amit meg kell tennie. És

megtette, a megkülönböztetés és bátorság nagy érzékével, követte lelkiismerete

hangját, vagyis az Atya akaratát, ami a szívének szólt. 

A Szűzanya nagy egyszerűséggel hallgatta és fontolgatta önmaga bensőjében Isten

Szavát és azt, ami Jézussal történt. Követte a Fiát mély meggyőződéssel, szilárd

reménnyel. Mária segítsen bennünket mindinkább lelkiismeretes emberré lenni, akik

képesek meghallgatni Isten hangját és határozottan követik őt. 

Az Úrangyala elimádkozása után még ezekkel a szavakkal fordult a pápa a különféle

zarándokcsoportokhoz: 

Kedves Testvérek, ma tartják Olaszországban a pápa karitász-napját, a Péter

fillérek napját. Szeretném megköszönni a püspököknek és minden plébániának,

különösen a legszegényebbeknek az imádságot és az adományokat, melyek a Pápa

oly sok apostoli és karitatív kezdeményezését tartják fenn az egész világon. 

Szívbéli üdvözlettel fordulok a jelenlévő zarándokokhoz, különösen is azokhoz, akik

Németországból érkeztek. Mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Jó napot, jó

ebédet! – zárta vasárnap déli Úrangyala imádságát Ferenc pápa.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template