NyomtatásE-mail

Ferenc pápa katekézise a június 26-i általános kihallgatáson

( 11 értékelés )

"ISTEN SZEMÉBEN MIDANNYIAN EGYENLŐK VAGYUNK, ÉN IS. SENKI SEM

HASZONTALAN AZ EGYHÁZBAN" - Június 26-án szerdán délelőtt a Szent Péter

téren összegyűlt ötvenezer zarándok jelenlétében tartotta meg Ferenc pápa az utolsó

nyári általános kihallgatását. Katekézisében tovább folytatta az egyházról szóló

elmélkedését a Lumen Gentium zsinati tanítás jegyében és ezúttal az „egyházat, mint

Isten templomát” mutatta be.

„A ’templom’ szó általában épületre, házra utal, de az Ószövetségben a nagy salamoni

templomot jelenti, mely az Istennel való találkozási hely volt az imádságban. A

templomban állt a szövetség ládája, mint Isten jelenlétének a jele, a frigyládában a

kőtáblák, Áron mannája és vesszeje. Mindez arra emlékeztetett, hogy Isten a

népének történelmén belül van, velük jár. 

A Templom először erre a történelemre emlékeztet bennünket, de amikor mi

templomba megyünk – hangsúlyozta a pápa – akkor nekünk a saját történetünkre kell

emlékeznünk, arra a személyes történetre, amikor Jézussal találkoztunk, amikor vele

együtt jártunk és amikor megáldott bennünket”. „Ami az ősi templomban az előképet

jelentette, az valósággá lett a Szentlélek által az Egyházban” – folytatta katekézisét a

pápa.

„Az Egyház az Isten háza, a reménység jele, az egyház az éltető, a vezető és a

támogató Szentlélek temploma. De ha most azt kérdezi valaki, hogy hol találkozhatunk

az Istennel, Krisztussal és a Szentlélekkel, akkor a válasz a kérdésre az, hogy Isten

népében, köztünk, mert mi vagyunk az egyház” – tanította a pápa. Köztünk, Isten

népében találkozunk Jézussal, a Szentlélekkel és az Atyával.

Az ősi templomot emberi kezek építették, mert az emberek szoktak az Istennek

templomot emelni. Fia megtestesülésével azonban Isten maga építi meg a házát, hogy

köztünk lakjon. Krisztus lesz az Atya élő temploma és ő maga építi a „lelki házat”, az

egyházat, de immár nem anyagi kövekből, hanem belőlünk, élő kövekből. Ferenc pápa

utalt Pál apostol efezusi levelének híres részletére: „… apostolokra, prófétákra

alapozott épület vagytok, melynek szegletköve maga Krisztus”. Milyen szép dolog ez!

– csodálkozott Pál apostol tanításán szívből a pápa: „Mi vagyunk az Isten épületének

élő kövei, mélyen egybeépítve Krisztussal, a sarokkővel. Amikor mi együtt vagyunk, a

Szentlélek Isten épít bennünket egyházzá. Nem vagyunk tehát elszigetelve!

A Szentlélek szerepéről szólva a pápa azt hangsúlyozta, hogy ő adja az Egyház

sokféleségét és gazdagságát. Az egyház nem egy érdekszövetség, hanem a Szentlélek

temploma, amelyben mindannyian élő kövek vagyunk a keresztségünk erejében. Ez azt

jelenti, hogy senki sem haszontalan az egyházban! Ha valaki köztünk azt mondaná:

„Menj haza, mert haszontalan vagy! - ez nem lenne igaz! Mindnyájan szükségesek

vagyunk ennek a Templomnak az építéséhez. Senki sem másodlagos! Mindnyájan

egyek vagyunk Isten szemében! Ha valaki azt mondaná nekem: Figyeljen csak, pápa

úr, nemde ön is egy velünk? Igen – válaszolnám - egy vagyok közületek, mert

mindnyájan egyek vagyunk. Senki sem névtelen! Ha hiányzik a keresztény élet téglája,

akkor hiányzik valami az egyház szépségéből. Néhányan megjegyezhetik: „Én nem

tartok az egyházzal. Nem megyek oda be”. Tudd meg ilyenkor, hiányzik az életed

téglája ebből a szép templomból! Senki sem mehet el! Mindnyájunknak be kell vinnünk

az egyházba az életünket: szeretetünkkel, gondolatainkkal és munkánkkal.

„De hogyan éljük meg az egyház-létünket?” - kérdezte végül a pápa. „Élő kövek

vagyunk, vagy fáradtak, unalmasak, közömbösek? Csúnya dolog egy ilyen keresztény!

Legyen ellenben élő, örömteli a keresztény! Nyíljunk meg a Szentlélek működése előtt

és ne zárkózzunk magunkba, tegyen bennünket az egyház élő köveivé! - fejezte be

utolsó nyári szerdai kihallgatásának katekézisét Ferenc pápa. 

Ferenc pápa további júliusi programja:

7-e vasárnap: fél tízkor szentmise a Szent Péter bazilikában a szeminaristákkal, a

szerzetes-novíciusokkal és novíciákkal együtt,

14-én vasárnap délben Castel Gandolfo-ban Úrangyala imádság,

21-én vasárnap délben a Szent Péter téren Úrangyala imádság,

Július 22-től 29-ig apostoli út Brazíliába, az Ifjúsági Világtalálkozóra.


Forrás: Vatikáni Rádió


joomla template