NyomtatásE-mail

A Szentatya miséje Keresztelő Szent János napján

( 6 értékelés )

"AZ EGYHÁZ HIVATÁSA A TANÚSÁGTÉTEL EGÉSZEN A VÉRTANÚSÁGIG"

„Keresztelő Szent János nyomán az egyház hivatása Isten Igéjének a hirdetése a

vértanúságig menően” – tanította Ferenc pápa a hétfő reggel tartott szentmiséjén,

Keresztelő Szent János születésének liturgikus főünnepén. A pápával együtt misézett

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, a szentmisén jelen volt

a Kultúra Pápai Tanácsa, a Szent Archeológia Pápai Bizottsága és a Vatikáni

Numizmatikai és Filatéliai Hivatal munkatársainak egy-egy csoportja.

„Nem mindig könnyű megérteni Keresztelő János alakját” – kezdte beszédét a pápa,

miután köszöntötte azokat, akik a János nevet viselik. „Hogy ki ez a Keresztelő János,

a kérdésre ő maga adja meg a választ: Én vagyok a hang a pusztában! De ez a hang

Szó nélküli, mert a Szó, az Ige az nem ő, hanem más! És éppen ebben áll János titka!”

– mondta Ferenc pápa. János soha nem tulajdonítja magának, soha nem veszi

birtokba az Igét. Életének az az értelme, hogy rámutasson arra a másikra”. Ferenc

pápa megvallotta, mennyire megérinti az a tény, hogy az egyház Keresztelő Szent

János ünnepét éppen arra az időszakra teszi, amikor a nappalok a leghosszabbak az

egész év során. „Ekkor van a legtöbb a fény, János pedig maga a világosság embere

volt, aki fényt hozott, noha nem ő volt az igazi világosság. János olyan, mint egy

Hold…, és amikor Jézus elkezd tanítani, János fénye kezd kialudni. Szótlan Hang,

fénytelen Világosság, nem saját Fény – elmélkedett Ferenc pápa Keresztelő Szent

János titkáról.

„János látszólag semmi. Az ő hivatása, hogy megszűnjön lenni, hogy megsemmisüljön.

Amikor mi ezt a nagy, hatalmas embert szemléljük - akiről kortársai azt hitték, hogy Ő

a Messiás – valójában akkor látjuk meg a titkát, amikor őt a börtön sötétjében

szemléljük. Nem tudjuk, hogyan teltek utolsó napjai, nem tudjuk. Csak azt tudjuk,

hogy megölték őt, hogy fejét egy táncosnő tálcán ajándékként kínálta föl egy

házasságtörőnek. Azt hiszem, hogy a megsemmisülésben ennél lejjebb már nem lehet

menni. Ez lett János vége.” – mondta a pápa, majd folytatta. „A börtönben kételyeket

élt meg, félelmeket tapasztalt, ezért tanítványait hívatta magához, hogy menjenek

Jézushoz és kérdezzék tőle: Te vagy az, vagy mást várjunk? Ez már valóban sötétség,

életének a fájdalma! Senki sem kímélte meg ettől Jánost, és így az ő alakja az

egyházat juttatja eszembe” – hangsúlyozta a pápa.

Az egyház ugyanis azért él, hogy hirdesse az Igét, hogy Jegyesének, aki maga a Szó,

a hangja legyen. Az egyház azért él, hogy hirdesse ezt a Szót, egészen a vértanúságig.

Vértanúság a gőgösök kezéből, a Föld gőgöseinek a kezéből véve! János jelentős

valaki lehetett volna, önmagáról is szólhatott volna. De én nem gondolom ezt – tette

hozzá a pápa. Ő csak azt jelezte, hogy a Szót hallotta, de ő maga nem volt az. Ez az ő

titka. Azért mert szent, mert nem vétkezett? Azért, mert soha nem vette az igazságot

úgy, mintha az a saját igazsága lenne. Nem akart ideológus lenni. Ember volt, aki

megtagadta önmagát, hogy az Ige maga jöjjön el. És mi, mint Egyház, kérjük ma a

kegyelmet, hogy ne legyünk egy megideologizált egyház? Az igazi egyháznak Jézus

szavát kell hallgatnia és azt kell bátorsággal hirdetnie. Az igazi egyház ideológia

nélküli, nincs is saját élete. Az egyház titka a „mysterium lunae”, a hold titka, mely

saját fényét a Jegyesétől veszi, neki pedig kisebbednie kell, hogy Ő növekedhessen.

Ezt a modellt ajánlja nekünk és az egyház számára Keresztelő János. Az egyház álljon

mindig az Ige szolgálatában! Az egyház soha ne szerezzen maga számára semmit! A

mai misekönyörgésben az öröm adományát kértük, az Urat kértük, hogy

örvendeztesse meg egyházát az Ige szolgálatában, hogy hangot adhasson a Szónak.

Kérjük a kegyelmet, János méltóságát, saját eszméink nélkül, az evangélium

kisajátítása nélkül. Az egyház is csak hang legyen, mely jelzi a Szót, de ezt egészen a

vértanúságig! – foglalta össze végül homíliáját Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmiséje

során a Szent Márta Házban.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template