NyomtatásE-mail

A Szentatya katekézise június 19-én

( 15 értékelés )

"AZ EGYHÁZ NEM EGYSÍKÚ AZONOSSÁG, HANEM A LÉLEK ÁLTAL OSZTOTT

ADOMÁNYOK GAZDAGSÁGA" - Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson

tartott katekézise során ez alkalommal is folytatta a II. Vatikáni Zsinat nagy egyházi

témáinak az elemzését. Az egyház természetéhez tartozik annak meghatározása úgy,

mint „Krisztus teste” - mondta.

A pápa az Apostolok cselekedetében leírt szentpáli megtérés szövegét elemezve

rámutatott, hogy milyen mély összefüggés van a keresztények és Krisztus között,

hiszen Jézus azonosítja magát azokkal a követőivel, akiket Saul üldöz. Amikor Jézus a

mennybe ment, nem hagyott árván bennünket, hanem a Szentlélek elküldésével a vele

való egységünk még intenzívebbé vált. A II. Vatikáni Zsinat megállapítja, hogy

„Lelkének közlése által ugyanis titokzatos módon mintegy a saját testévé tette a minden

népből meghívott testvéreit” (Lumen Gentium, 7).

A test képe segít bennünket az Egyház - Krisztus kötelék mélyebb megismerésében,

mely témát az apostol a második korintusi levelében alapoz meg különleges módon.

Az egyház nem egészségügyi, kulturális vagy politikai szervezet, hanem élő test, amely

a történelemben él és benne halad. Ennek a testnek van feje, Krisztus, aki vezeti,

táplálja és fenntartja azt. Ferenc pápa itt nyomatékkal leszögezte: ha elkülönítik a főt a

testtől, azt nem tudja túlélni az egész személy. Éppen így az egyházban is: mind

szorosabb kapcsolatban kell maradnunk Krisztussal! Továbbá, ahogy a testben fontos az

életnedvek keringése, éppúgy meg kell engednünk, hogy Jézus bennünk működjön, a

minket vezető Igéje által és a bennünket tápláló eucharisztikus jelenléte révén és hogy

az ő szeretete adjon erőt a felebarátunk iránti szeretetünknek. Mindig, mindig legyen ez

így, kérte a híveket a pápa, hogy maradjunk egységben Jézussal, bízzunk benne,

irányítsuk életünket evangéliuma szerint, táplálkozzunk a mindennapi imádságunkkal,

az Ige hallgatásával és a szentségek vételével.

Ferenc pápa ezután az egyház, mint Krisztus teste másik szempontjára, a sokféleségből

összeálló egységre utalt. Szent Pál leszögezi, hogy az emberi test, jóllehet számos és

sokféle tagból áll, mégis egy testet alkot, éppúgy mi is, az egy Lélekben

megkeresztelkedett keresztények egy testté lettünk. Az egyházban van tehát

sokféleség, különféle feladatok és szerepek, de nincs benne egysíkú azonosság, hanem

a Lélek által osztott adományok gazdagsága. Létezik tehát a közösség és az egység,

mindenki kapcsolatban van a másikkal és együtt alkotják a testet.

Jegyezzük meg jól, hívta fel a katekézise során a hívek figyelmét a pápa, hogy az

egyház részének lenni azt jelenti, hogy Krisztussal vagyunk egyesítve, tőle kapjuk

isteni életét, ami kereszténnyé tesz bennünket. Vagyis az egyház részének lenni azt

jelenti, hogy egységben maradunk a pápával és a püspökökkel, mint az egység és a

közösség eszközeivel. Így megtanulunk felülemelkedni a személyeskedésen és a

megosztottságon, továbbá megtanuljuk összehangolni mindannyiunk sokszínűségét és

gazdagságát. A test és a tagok egysége szükséges az élethez. Az egység fölötte áll a

konfliktusoknak! Ha nem kezeljük jól azokat, elválasztanak bennünket egymástól és

elválasztanak Istentől is! A konfliktus segíthet növekedni, de okozhat megoszlást is.

Ne menjünk a megosztottság, az egymás közötti harcok útján, hanem mindnyájan

együtt haladjunk Jézus útján, a különbözőséggel együtt. Ez az egység kegyelem, amit

az Úrtól kell kérnünk, hogy szabadítson meg a megosztottságtól, az egymás közötti

harctól, az önzéstől és a pletykálkodástól. Mennyi kárt tud okozni a pletykálkodás! –

fakadt ki a pápa. Éppen ezért, soha ne pletykáljunk! Soha ne beszéljük ki egymást!

Soha! Mennyi kárt okoz ez a különféle keresztények között! Protestáns, ortodox,

katolikus keresztények… miért is vannak megosztva egymás között? Sokkal inkább az

egységet kellene keresnünk!

Ferenc pápa végül egy személyes élményét idézte fel aznap reggelről: „Ma, mielőtt

eljöttem volna otthonról, negyven percig egy evangélikus lelkipásztorral voltam együtt.

Együtt imádkoztunk az egységért. Igen, nekünk, különféle keresztényeknek kell együtt

imádkoznunk azért, hogy az Úr adjon nekünk és köztünk egységet. Keressétek az

egységet, ami az egyházat alkotja és ami Krisztustól ered, mert ő adja nekünk az

egység Lelkét – tanította Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatás

katekézisében.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template