NyomtatásE-mail

Ferenc pápa miséje az „Élet napján”

( 14 értékelés )

"IGEN AZ ÉLETNEK, NEM A BÁLVÁNYOKNAK!"

Vasárnap délelőtt fél tizenegy órakor Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Szent

Péter téren százezer hívő jelenlétében az „Élet napján”. Az „Evangelium vitae”

kétnapos eseménysorozatát Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizálás Pápai

Tanácsának elnöke kezdeményezte a Hit Éve keretében. A római találkozókra azok

jöttek el a világ minden tájáról, akik számára az élet szent, Isten ajándéka, de amely

mégis oltalomra, védelemre szorul.

A római életvédő események résztvevői azok, – tájékoztatott a mise kapcsán Fisichella

érsek - akik számára mindig fontos a szolidáris, testvéri jelenlét és szolgálat az

egyedül hagyott gyermekek, elhagyott asszonyok, a súlyos betegek és a

mozgássérültek mellett.

Ferenc pápa homíliájában a következő három témát érintette: az élő Isten az Élet

forrása, a Szentlélek az Élet megtartója és végül az Isten követése az Életre vezet

bennünket.

Elsőként a Dávid király házasságtöréséről szóló történetet elemezte a pápa Sámuel

második könyvéből. Rámutatott, hogy a Biblia feltárja nekünk az emberi dráma minden

valóságát, a jót és a rosszat, a szenvedélyt és a bűnt, a következményeivel együtt.

Amikor az ember önmagát állítja, bezárul önmagába és Isten helyébe képzeli magát,

akkor valójában saját halálának magvait veti el. A dávidi vétek hazugsággal is párosul,

de Istent nem lehet becsapni. Dávid vétkezett az élet ellen, tette a halál műve. A

próféta szavára azonban megvallja vétkét és Isten megbocsát neki. Az Isten – mondta

a pápa - élő Isten, az Isten az Élet forrása, aki a teremtéskor életet lehel az emberbe.

Ez a lehelet tart fenn bennünket életünk útján. Igaz tehát Istennek Mózeshez intézett

szava: Ő Ábrahám, Izsák és Jákob, az élők Istene. Ferenc pápa a tízparancsolat

adományára utalt, mely az „igen” himnusza az Istenre!

Az evangéliumhoz fűzött magyarázatában a pápa a Jézus lábát megmosó bűnös

asszony történetében Isten művére mutatott rá, melyben Jézus tettei és szavai által

mindig Isten életét hozza el az embernek. A bűnös asszony, akinek közelségét az Úr

elfogadta, megtapasztalja Isten irgalmát, bocsánatot nyernek a bűnei: elkezdődik

benne egy új élet. Az élő Isten irgalmas! A pápa kérésére a hívek vele együtt

fennhangon ismételték többször is: „Az élő Isten irgalmas!” Ezt az új életet

tapasztalta meg Pál apostol és erről beszél a mise szentleckéje is. Az Istennek az

életébe a Szentlélek vezet el bennünket, így lesz a keresztény lelki ember, aki nem a

felhők felett jár, hanem a hétköznapi életben Isten szándéka szerint él a Lélek

sugallatára. Ettől lesz az élete reális és termékeny.

Harmadik szempontként a pápa az Isten irgalmasságára mutatott rá. Jézus hozza el

nekünk Isten életét, melyet a Szentlélek tart fenn bennünk. Szabadságunkban azonban

sokszor nem az életet választjuk, hanem az életet akadályozó ideológiák, az önzés, az

érdek, a hatalom kísértése jegyében nem fogadjuk el az élet evangéliumát. Végső

értelemben az élő Istent emberi és múlékony bálványokkal helyettesítjük. A zsoltáros

bölcsessége azonban figyelmeztet bennünket: Az Úr törvénye igaz, megörvendezteti a

szívet. Ez a törvény Isten irgalmassága, mely életet ad nekünk. „Mondjunk igent

Istennek, aki szeretet, élet és szabadság!” – kérte a pápa, végül megint a hívekkel

együtt ismételte el legfőbb üzenetét: Az élő Isten irgalmas!

Külön érdekessége volt a szentmisének a legendás Harley-Davidson motorosok

jelenléte. Az utóbbi napokban, a főleg európai országokból összesereglett „szelíd

motorosok” valósággal ellepték az Örök Várost és a nagy zajjal berregő motorosok

színes karavánja magára vonta a figyelmet. Éppen 110 évvel ezelőtt alapították az USA

Wisconsin államában a gyárat, mely minden válságot átvészelve a mai napig nagy

népszerűségnek örvend. A Harley-Davidson szövetség külön kéréssel fordult a

Vatikánhoz, a pápa áldását kérve a motorosokra. Az óriási motorkerékpárok a Via della

Conciliazione két oldalán sorakoztak fel nagy rendben gazdáikkal együtt és Ferenc pápa

a mise előtt a térről kifordulva közéjük is elment, hogy szeretettel köszöntse a

„motoros nehéz-fiúkat”.

Az Élet Evangéliumának szentelt szentmise végén a pápa megemlékezett Odoardo

Focherini szombati boldoggá avatásáról, amelyet az olasz Emilia-Romagna

tartománybeli Carpiban tartottak. Odoardo Focherini hét gyermek édesapja és újságíró

volt. A katolikus hit elleni gyűlöletből fogták el és vetették börtönbe. Koncentrációs

táborban halt meg Hersbruckban 1944-ben 37 évesen. A nácik által üldözött számos

zsidót mentett meg. A carpi helyi egyházzal együtt Ferenc pápa hálát adott Istennek

az Élet Evangéliumáról tett e tanúságtételért.

Ezt követően a Szentatya köszönetet mondott mindazoknak a családoknak és

személyeknek, akik Rómából, Olaszországból és a világ minden részéről eljöttek a

Szent Péter téri szentmisére és azért, hogy az élet védelméért és előmozdításáért

tevékenykednek.

Szívélyesen üdvözölte a „Gravida Argentina” szervezet 150 tagját, akik Pilar városában

gyűltek össze. Köszönetét fejezte ki munkájukért és arra buzdította őket, hogy

folytassák tevékenységüket.

A vasárnap déli Úrangyala imádság előtt végül a Szentatya Szűz Máriához fordult,

oltalmába bízott és anyai védelmébe ajánlott minden emberi életet, különösen is a

legtörékenyebbet, a legvédtelenebbet és legveszélyeztetettebbet.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template