NyomtatásE-mail

Ferenc pápa katekézise június 5-én

( 11 értékelés )

"A TEREMTETT VILÁG MEGŐRZÉSE MINDANNYIUNK FELADATA" 

A Szentatya általános kihallgatására ismét zsúfolásig megtelt a Szent Péter tér.

Katekézisét ezúttal az ENSZ által indítványozott „Környezet Világnapja” témának

szentelte. Utalt a Biblia kezdetén tett isteni rendelésre: „Műveljétek és őrizzétek” a

földet! (Ter 2,15).

A felirat: "Ferenc, ölelj meg erősen!"

A teremtett világ megőrzését Isten nemcsak a történelem kezdetére adta, hanem

tervének részeként mindannyiunkra bízta. Mi azonban visszaélünk ezzel a

megbízatással, amikor kizsákmányoljuk, uraljuk és birtokoljuk a földet, ahelyett, hogy

csodálkozással szemlélnénk. A művelés és a megőrzés azonban nemcsak az ember és

a teremtett világ közötti kapcsolatot jelenti, hanem az emberek egymás közötti

viszonyát is. 

A pápák emberi ökológiáról beszéltek, mégpedig a környezeti ökológiával kapcsolatban.

Mi most válságot élünk meg, láthatjuk a környezet, de mindenekelőtt az ember

válságát. Maga az emberi személy van veszélyben, igen az emberi személy! -

hangsúlyozta nyomatékkal Ferenc pápa. A veszély súlyos, nem a felszínt érinti, hanem

mélyreható. Nemcsak gazdasági, hanem etikai és antropológiai. Az egyház mindezt

többször is hangsúlyozta, de minden éppúgy folytatódik tovább, mert egy majdnem

etika nélküli gazdasági és pénzügyi dinamizmus uralkodik. 

Szabadon fűzte hozzá a pápa: Ami napjainkban parancsol, az a pénz, igen a pénz

parancsol! Isten, a mi Atyánk nekünk adta a parancsot, hogy őrizzük a földet, és nem a

pénznek. A miénk ez a feladat! Ne áldozzák fel az embert a nyereség és a fogyasztás

bálványainak! Ez a „kiselejtezés kultúrája”! Ha elromlik egy számítógép, az egy

tragédia! De a szegénység, a szükség, és megannyi személy drámája az normálisnak

tűnik! Ha egy téli éjszaka, valaki itt a közelben az Ottaviano téren meghal, az nem hír!

Ha a világ számos pontján gyerekeknek nincs mit enniük, ez nem híranyag!

Normálisnak látszik. De mégsem lehet az! Ha néhány hajléktalan meghal a hidegben

az utcán, ez nem hír. Ellenben, ha néhány város tőzsdéje 10 ponttal esik, ez tragédia.

Hogy meghal valaki, az nem hír, de a tőzsdei 10 pontos zuhanás tragédia! Így aztán

ezeket a személyeket „kiselejtezik”. Bennünket, embereket selejteznek le, mintha

hulladékok lennénk! – szólt kemény prófétai szavakkal Ferenc pápa a szerdai általános

kihallgatás során. 

Ez a „kiselejtezés kultúrája” kezd megszokott gondolkodásmóddá válni és mindent

megfertőz. Az emberi élet többé már nem az oltalomra szoruló legfőbb érték,

kiváltképp, ha szegény vagy fogyatékos, illetve ha nem szolgál semmire sem, mint az

újszülött vagy az idős ember. A „kiselejtezés kultúrája” érzéketlenné tett bennünket az

élelem kiselejtezésével és pazarlásával szemben. Egykor nagyszüleink nagyon figyeltek

arra, hogy semmiféle ételmaradékot ki ne dobjanak. A fogyasztói szemlélet mára

megszoktatta velünk a felesleget és az élelem mindennapos tékozlását. De jól

jegyezzük meg: az eldobott étel olyan, mintha a szegények asztaláról loptuk volna el!

Arra kérek mindenkit, hogy gondolja végig ezt a problémát. 

Végül a pápa az úrnapi evangéliumra emlékeztetett, mely szerint a csodás

kenyérszaporítás után összeszedték a maradékot, 12 kosár kenyeret, csakhogy semmi

el ne vesszen. Az a tizenkét kosár Izrael 12 törzsének megfelelően az egész népet

jelenti, arra utalva, hogy amikor a javakat egyenlő módon, szolidárisan osztjuk el,

senki sem marad híján a szükségesnek. Emberi ökológia és környezeti ökológia egymás

mellett haladnak – fejezte be katekézisét Ferenc pápa


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template