NyomtatásE-mail

Ferenc pápa elmélkedése a májusi Mária-hónapot lezáró esti imádságon

( 12 értékelés )

"MÁRIÁVAL SIETVE ELVINNI JÉZUST A RÁSZORULÓKNAK" 

Május 31-én, pénteken este, Szűz Mária látogatásának római liturgikus ünnepén a

vatikáni Szent Péter téren tartották meg az utolsó rózsafüzér imádságot, melyet

Angelo Comastri bíboros, a bazilika főpapja vezetett. Ferenc pápa kezdettől részt vett

az imádságon, majd elmélkedésében arra buzdította a híveket, hogy a Szűzanyához

hasonlóan késlekedés nélkül vigyék el Jézust másoknak, különösképpen a

rászorulóknak.

A Szentatya a visitatio, a látogatás lukácsi evangéliumáról elmélkedve három

szempontot emelt ki: hallgatás, döntés, cselekedet.

Az első a hallgatás. Mária az angyal szavára figyel fel, azt hallgatja odaadással, belső

készséggel. Mária tud hallgatni, de képes észlelni a tényeket is: Erzsébet idős kora

ellenére gyermeket vár. Ugyanakkor azt is tudja Mária, hogy „semmi sem lehetetlen

Istennél”. Legyen ránk is jellemző ez a képesség – kérte a pápa a jelenlévőktől –

tudjuk meghallgatni a hozzánk beszélő Istent, de vegyük észre a hétköznapok konkrét

üzeneteit is!

A második szempont a döntés. Mária nem sietve éli az életét, hanem „megfontolja a

szívében, amit meghallott”. Ha valamit nem ért, akkor kérdez: „Hogyan lehetséges

mindez?”, de nem hagyja, hogy az események magukkal sodorják. A kánai menyegzőn

világosan és realistán látja az ünnep során adódott hiányt, ezért Fiához fordul, akiről

tudja, hogy ő tehet valamit. Mária dönt. Méghozzá az áradattal, a közmeggyőződéssel

szemben, bátran cselekszik az Angyali üdvözlet, a látogatás és a kánai menyegző

során. 

A harmadik szempont a cselekedet: „Mária sietve útnak indult”. A lehetséges

nehézségek, a kritikák ellenében Máriát semmi sem állítja meg. Az imádságban Isten

előtt, amikor a szavát hallgatja, nem siet. A meghallott szó befogadásában,

végiggondolásában, a figyelmes megfontolásban nem siet. De amikor az Isten kéri őt,

nem habozik, nem késlekedik, hanem megy sietve. Ferenc pápa Szent Ambrust idézte,

aki szerint a „Szentlélek kegyelme nem tűri a lassúságot”. Mária cselekedete az angyal

szava iránti engedelmesség következménye, méghozzá a szeretetben. Elmegy

Erzsébethez, hogy hasznossá tegye magát, ehhez kilép a házából, kilép önmagából és

elviszi a legdrágábbat, Jézust, a Fiát.

Ferenc pápa a májusi rózsafüzérek sorát lezáró elmélkedésében imádsággal fordult

Máriához, akit a „hallgatás, a döntés és a cselekedet asszonyának” nevezett. „Mária, a

hallgatás asszonya, nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk Fiad, Jézus Igéjét a világ

ezer és ezer más szava közül; add, hogy tudjuk meghallgatni a valóságot, amiben

élünk, minden embert, de különösen is a szegényeket, a rászorulókat. 

Mária, a döntés asszonya, világosítsd meg az elménket és a szívünket, hogy habozás

nélkül tudjunk engedelmeskedni Fiad Igéjének; adj bátorságot a döntéshez, hogy ne

mások irányítsák az életünket. Mária, a cselekvés asszonya, add, hogy kezünk és

lábunk „sietve” induljon mások megsegítésére, Fiad Jézus szeretetét hordozva, és

miként te, elvigyük a világba az Evangélium világosságát. 


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template